De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom Hoger #5 Hij moet groter worden!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom Hoger #5 Hij moet groter worden!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kom Hoger #5 Hij moet groter worden!

3 Johannes 3: 25 Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging. 26 En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: “Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem”.

4 27 Johannes antwoordde en zei: “Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn”. 28 Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.

5 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. 30 Hij moet wassen, ik moet minder worden.

6 Hij moet wassen, ik moet minder worden!

7 Niet langer proberen zelf je hoofd boven water te houden!?
Dopen Niet langer proberen zelf je hoofd boven water te houden!?

8 Lucas 11: 52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

9 Mattheüs 16:19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

10 Markus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

11 Handelingen 2: 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

12 Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

13

14 Handelingen 9: En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zei: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen bent, opdat gij weer zou zien en met de Heilige Geest vervuld worden.

15 18 En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt;

16

17 Handelingen 10: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? 48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.

18 Maar ik ben al gedoopt! Toch?

19 Handelingen 19:4-5 4 Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heere Jezus.

20 Handelingen 4 12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

21 Handelingen Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren;


Download ppt "Kom Hoger #5 Hij moet groter worden!"

Verwante presentaties


Ads door Google