De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet de Heilige Geest?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet de Heilige Geest?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet de Heilige Geest?

2 Op welke grond hebben we de vergeving van zonden ontvangen?
Omdat we zo ernstig gebeden hebben? Of omdat we zo trouw de bijbel lezen. Of omdat we zo trouw naar de kerk gaan? Is er enige verdienste van onze kant? Nee……!!! Jezus Christus is gekruisigd…. Daarom zijn onze zonden vergeven. Jezus Christus heeft alles volbracht. Daarom zijn wij gerechtvaardigd. Niet door zelf iets te doen, maar door te aanvaarden dat Hij alles gedaan (volbracht) heeft. Jezus Christus is verheerlijkt… daarom is de Heilige Geest over ons uitgestort.

3 Er is geen enkele verdienste van onze kant
Lied Grace

4 Jezus moet naar de hemel anders kan de Pleitbezorger niet komen
Lezen Johannes 16: Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden.

5 Wij ontvangen de Heilige Geest dus niet:
op grond van ons gebed, ons vasten ons wachten Maar op grond van de verhoging van Christus.

6 Het is ook niet zo dat de ene christen de Heilige Geest wel in zijn hart heeft en de ander niet.
Het is zo dat de ene christen zich er meer van bewust is dat hij de Heilige Geest in zijn hart heeft en de ander niet. Als gevolg daarvan erkennen de eersten het recht van de H.G. om over hun leven te beschikken. Terwijl de anderen zichzelf dat recht zelf voorbehouden. (Watchman Nee)

7 Hoe ervaar je de Heilige Geest
Als een vrachtauto die je vanuit de verte ziet

8 Hoe overweldigend is deze vrachtauto als hij voor je huis staat

9 Satan Wil ons graag doen geloven dat God ver weg is Dat de Heilige Geest beperkt is Laat je door deze leugenaar niet in de war brengen

10 God vroeg in het paradijs:
Vertrouwen Geloof Overgave En dat vraagt Hij nu nog!

11 Wat doet de Heilige Geest?
· Hij verheerlijkt Jezus Hij richt de aandacht altijd op Jezus en geeft ons de woorden van Jezus Joh. 16:14   · Hij laat de Vader zien en leert ons ‘Abba’ (lieve papa) zeggen tegen God Rom. 8:15-16 · Hij overtuigt ons van zonden Joh. 16:8 + 9 · Hij helpt ons bidden en bidt voor ons Rom. 8:26 · Hij leidt en helpt ons Joh. 16:7, Hand. 16:6-8 · Hij geeft ons geestelijke gaven 1Kor. 12: 8-11 · Hij bewerkt in ons de zogenaamde ‘vrucht van de Geest’: Gal. 5: 22

12 Gods kind te zijn. God te erkennen als je Schepper/Vader
Wat is zonde? Het doel missen Wat is het doel”? Gods kind te zijn. God te erkennen als je Schepper/Vader

13 Elk sprietje geloof komt van de Heilige Geest.
We hoeven ons niet te kwellen met de gedachte dat we de Heilige Geest niet hebben ontvangen. Elk sprietje geloof komt van de Heilige Geest. Prijs God daarvoor!

14 Onze onbeleden zonden vormen wel een blokkade om naar God toe te komen
Onze onbeleden zonden vormen wel een blokkade om naar God toe te komen. Evenals Adam en Eva hebben wij de neiging ons te verstoppen voor God. We houden onszelf dan net zo voor de gek als een kind die zijn handen voor zijn ogen doet en denkt dat papa en mama hem dan niet meer zien. Hij weet alles van mij… Joh. 4: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet.

15 Vragen of de Heilige Geest deze ruimte wil
Zonden belijden Bij het Kruis brengen Vragen of de Heilige Geest deze ruimte wil innemen Matt. 12: 44 zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” 45 Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek.

16 Wat doet de Heilige Geest?
Hij laat ons onze zonden zien Voorbeeld met tennisballen

17 Zonden (deze zonden heb ik ook op een tshirt
Zonden (deze zonden heb ik ook op een tshirt. Laten zien dat je met nette kleding er heel netjes uit ziet maar dat je er zo van binnen uitziet Leugen Egoïsme Twijfel Verdeeldheid Angst Haat Jaloezie Verslaving Roddelen Ontevredenheid Oordelen Lui Geldzucht Hoogmoed afgunst Genotzucht wellust veroordelend

18 Lied: De Rivier

19 Het gebed om de Heilige Geest zal God nooit weigeren aan wie Hem daarom vragen. Lucas 11:9-13
Bidt en u zal gegeven worden Klopt en u zal worden open gedaan.


Download ppt "Wat doet de Heilige Geest?"

Verwante presentaties


Ads door Google