De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HEER, U bent mijn lamp en mijn luchter,

Verwante presentaties


Presentatie over: "HEER, U bent mijn lamp en mijn luchter,"— Transcript van de presentatie:

1 HEER, U bent mijn lamp en mijn luchter,
mijn God die mijn duisternis verlicht. Ps 18:29

2 Wij willen de HEER liefhebben. Wij willen moeite doen om Hem te kennen
Wij willen de HEER liefhebben. Wij willen moeite doen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt zo verschijnt Hij. Hos 6:1-6

3 Heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Pe 3:15

4 Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus, onze Heer.
Rom 5:1

5 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. Ef 1:17-19

6 Ik, de HEER, Ik ben uw God, die u vasthoudt bij uw rechterhand, die tegen u zegt: `Wees niet bang, Ik sta u bij.‘ Jes 41:13

7 Zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht.
Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst. Ef 6:10-14

8 Wees niet bang, want Ik ben bij u; wees niet angstig, want Ik ben uw God; Ik maak u sterk en sta u bij, Ik ondersteun u met mijn rechtvaardige rechterhand. Jes 41:10

9 zodat u innerlijk door zijn Geest wordt gesterkt,
Moge Onze hemelse Vader u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Geest wordt gesterkt, zodat Christus door het geloof woont in uw hart, en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Ef 3:14-17

10 Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.
Rom 5:1

11 U bent een heilig volk dat
Zijn bijzondere eigendom werd om de daden te verkondigen van Hem die U uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht: Pe 2:9

12 In Gods kracht geborgen door het geloof, wachten wij op de redding die al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. Pe 1:3-5

13 U bent geen vreemdelingen meer, maar medeburgers
en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. EF 2:19-20

14 Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is
Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Ef 5:10-17

15 De HEER is mijn licht, mijn heil voor wie zou ik vrezen?
Ps 27:1 Willibrordvertaling: uitgave 1995 Vormgeving: A.Leenders


Download ppt "HEER, U bent mijn lamp en mijn luchter,"

Verwante presentaties


Ads door Google