De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Één GOD, één stad, één kerk!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Één GOD, één stad, één kerk!"— Transcript van de presentatie:

1 Één GOD, één stad, één kerk!
Kom en Zie 9 februari 2014 Setkin Sies

2 Één GOD 14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Efeziërs 3:14-21

3 Één GOD 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeziërs 3:14-21

4 Één GOD 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen Efeziërs 3:14-21

5 Één GOD, We hebben elkaar nodig om GOD te leren kennen
GOD is groter dan ons eigen verstand en verstandelijke vermogens

6 Één GOD, Lengte Generaties Breedte Denominaties Hoogte Culturen
Diepte Geschiedenis

7 Één GOD, Herkennen we elkaar in Christus of miskennen we elkaar om onze visie op Christus?

8 Één stad, …27 Ook de Tekoïeten herstelden nog een deel, het deel dat begint bij de grote uitspringende toren en loopt tot de muur van de Ofel. 28 De priesters waren aan het werk in het gedeelte boven de Paardenpoort, ieder tegenover zijn eigen huis. 29 Verderop repareerde Sadok, de zoon van Immer, de muur tegenover zijn huis, en naast hem werkte Semaja, de zoon van Sechanja en de bewaker van de Oostpoort Nehemia 3:27-32

9 Één stad, 30 Chananja, de zoon van Selemja, en Chanun, de zesde zoon van Salaf, herstelden weer een ander gedeelte van de muur, en Mesullam, de zoon van Berechja, werkte tegenover zijn eigen vertrek. 31 Malkia, een goudsmid, repareerde de muur tot het huis van de tempelknechten en de handelaars, tegenover de Wachtpoort en tot de bovenzaal van de Hoek. 32 En tussen de bovenzaal op de Hoek en de Schaapspoort werkten de goudsmeden en de handelaars. Nehemia 3:27-32

10 Één stad,

11 Één stad,

12 Één kerk!

13 Één kerk! Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen Apostolische geloofsbelijdenis

14 Één kerk! 3 niveau’s Persoonlijk -Discipelschap Gemeenschap -Diaconie/ presentie Stad -afstemmen, krachten bundelen

15 Mijn droom voor de kerk van Rotterdam
Één kerk! Mijn droom voor de kerk van Rotterdam

16 Wij geloven in één GOD, Wij leven in één stad, Wij zijn één kerk!


Download ppt "Één GOD, één stad, één kerk!"

Verwante presentaties


Ads door Google