De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 8 1 ¶ Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 8 1 ¶ Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 8 1 ¶ Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont 2 met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. 3 ¶ Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, 4 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?

2 Psalm 8 5 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 6 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: 7 schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 8 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 9 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

3 ZONNESTELSEL Diameter: km 11 lichtuur Aarde draait met km/uur om de zon.

4 Voyager: ruimtesonde km/jaar 1 LICHTJAAR: km/jaar (bijna keer sneller)

5 MELKWEG Eigen sterrenstelsel Diameter: ca lichtjaar Bevat tussen de en sterren. Hiervan is de zon er één!

6 MELKWEG Dichtstbijzijnde ster: 4,2 lichtjaar. De zon is een middelmatige ster, met een gemiddelde temperatuur.

7 De zon is één pixel (1 puntje)
Betelgeuse is 700 maal groter dan de zon.

8 Psalm 147 : 4 Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam.

9 STERRENSTELSELS Er zijn meer dan sterrenstelsels met elk meer dan sterren. Verste stelsels zijn meer dan lichtjaar ver.

10 Psalm 8: 3+4 3 ¶ Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, 4 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?

11 Psalm 103: 8 - 19 8 Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

12 Psalm 103: 8 - 19 12 Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens–zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld

13 Psalm 103: 8 - 19 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. 19 ¶ De HEER –zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles.

14 Romeinen 8: 38-39 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

15 Efeze 3: 14 - 21 14 ¶ Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,

16 Efeze 3: 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.


Download ppt "Psalm 8 1 ¶ Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan."

Verwante presentaties


Ads door Google