De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efeze 2:19-22 Tekstboekje Hoofdstuk 11

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efeze 2:19-22 Tekstboekje Hoofdstuk 11"— Transcript van de presentatie:

1 Efeze 2:19-22 Tekstboekje Hoofdstuk 11
Welkom op de gezamenlijke Kring Bijbelstudie van de Vrije Evangelische gemeente De Brug.

2 Sleutelvers Ef 2:19-20 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20   gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, ξένος xenos = vreemdelingen, zie Matth. 25 : 35 πάροικος paroikos = buitenlanders. metafoor. a) zonder burgersschap in Gods Koninkrijk b) Iemand die op aarde leeft als een vreemdeling en rondtrekker op deze aarde . c) Voor Christenen wiens huis niet op de aarde is maar in de hemel συμπολίτης sympolitēs = burgers. Met volle rechten

3 Groepen of volken De Bijbel onderscheidt drie groepen mensen.
1. De volken. De gojim. 2. De Joden. 3. De Gemeente. Kinderen van het koninkrijk. Je vindt ze genoemd in: 1 Kor 10:32 Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. De gemeente blijft samen bestaan uit joden kinderen van Abraham en Christenen kinderen van God. De Bijbel spreekt over hen die uit de besnijdenis zijn = Messias belijdende joden.

4 Joden en niet Joden Vorm,en samen een hemels volk
Ze zijn gekocht met het bloed van Jezus. Ze zijn verzoend met een heilig en rechtvaardig God Ze zijn met elkaar verzoend. Hebben samen de toegang tot Hun vader.

5 Beelden van de gemeente
1.Een stad vers 19 waar wij medeburgers zijn. Polites. 2. Een huis gezin. Vers 19 b Zie in het Hebreeuws de relatie van de vader , kinderen en het huisgezin . 1. Eben = rots. ( God is de rots van ons behoud ) 2. ben = zoon. ( is verbonden met het huis) 3. beth = huis( hij,de Vader en de dochter wonen) 3. bath = dochter. 4. Abba = vader. (Is verbonden met zoon en dochter) 3. Een gebouw vers

6 Een gebouw bestaat uit Het fundament van de gemeente. = eben de rots. Geopenbaard aan de profeten en apostelen. De hoeksteen. = ben de zoon Het karakter van het gebouw. = beth een heilig huis De stenen. ben en bath = gelovigen De bewoners Abba, ben en bath

7 A. Fundament De profeten en apostelen hebben gesproken over Jeshua de Messias die het fundament is. De hele bijbel is Christocentrisch. Christus in het middelpunt. Jes 28:16 zegt: “Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken.“ Er is geen ander fundament dan Jezus Christus en die gekruisigd. 1 Kor 3:11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.

8 Hoeksteen פנה pinnah = hoeksteen woordbetekenis
1. Hoek spreuken 7 :12 en 21:9 2. Hoek steen Psalm 188:22 en Job 38:6 3. Toren op een muur 2 Kron 26:15 Sefanja 1:16 4. Prins Jes 19:13

9 Kadosh 1 De Beth het huis = Heilig afgezonderd van en toegewijd aan God. Jozua 24: 15 b Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! Praktisch je huis geestelijk reinigen van wat er niet thuis hoort.

10 Stenen. אבן ' eben = steen Wij zijn levende stenen die tot een geestelijk huis gebouwd worden De tabernakel was ook een geestelijkhuis die werd met hout gebouwd. Denk aan de paaltjes in de omheining = beeld van de gelovigen. Acacia hout = onhandelbaar hout – beeld van de mens. Staan in koper = kracht van de Heilige Geest. Dwarsbalken van zilver = beeld van de man Afgedekt met zilver = beeld van de vrouw

11 Ben en Bath De bewoners van de Beth = Huis die gegrond is op de Eben = fundament steen. Zijn de Ben = zoon en Bath= dochter van de Abba = Vader. Dat is precies wat er staat in 2 Kor 6:18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Het boekje zegt Een bewoner door zijn Geest woont God in/onder ons.


Download ppt "Efeze 2:19-22 Tekstboekje Hoofdstuk 11"

Verwante presentaties


Ads door Google