De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de Basis GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de Basis GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de Basis GGZ
Wat komt op de hulpverleners af? Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

2 Agenda Huidige stand van zaken GGZ Functies BasisGGZ
Welke disciplines van belang Consequenties voor het veld Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

3 Achtergrond info Toenemende medicalisering van levensvragen, lichte problematiek In de tweedelijns GGZ is bij circa 30% ( ) cliënten sprake van relatief lichte problematiek die naar verwachting in de eerstelijnszorg kan worden behandeld Bron: Interdepartementaal beleidsonderzoek curatieve GGZ, Inspectie der Rijksfinanciën 2010 Geen zorg Uitsluitend 1e lijnszorg Tweedelijns GGZ Met psychische stoornis 11,3% 46,8% 70,2% Met milde psychische klachten 88,7% 53,2% 29,8%!! Totaal 100% Huidige stand van zaken GGZ Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

4 Vervolg achtergrond info.
Cliënten – ontwikkeling 5 jaar: 2001: cliënten 2006: > cliënten, groei van 58%! Financiering – ontwikkeling 9 jaar: 2000: 2,6 miljard 2009: 5 miljard, groei van bijna 100%! Nu knip tussen 1e en 2e lijn, maar niet bij diagnose! Huidige stand van zaken GGZ Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

5 Pijlers zorg psych problematiek
Zorg op maat op basis van stepped care Stimuleren eigen regie, zelfmanagement (E-health) Substitutie van 2e lijn naar 1e lijn: GGZzorg in de buurt (30% v.d. mensen in de 2elijn heeft milde problematiek!) Nazorg en terugvalpreventie Aandacht voor link tussen psychische en somatische klachten Huidige stand van zaken GGZ Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

6 Functies BasisGGZ Vroegdiagnostiek, snel zorg door juiste hulpverlener (triage, al dan niet in huisartspraktijk) Inzet van empowerment, zelfmanagement, e-health modules Juiste lichtere interventies toepassen (stepped care principe) Ernstiger problemen: doorverwijzing Terugverwijzing: terugvalpreventie Functies BasisGGZ Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

7 BasisGGZ: wat stimuleren en waarom?
1 Meer preventie en vroegsignalering in de eerstelijn Voorkomt 50% nieuwe gevallen 2 Inzet van e-health en kortdurende behandeling Leidt tot herstel in 50% - 67% van de gevallen 3 Substitutie van zorg van tweede lijn naar eerstelijn 30% van de mensen in de tweedelijn heeft lichte problematiek 4 Nazorg en terugvalpreventie langdurig patiënten mensen heeft depressie. Kans terugval > 50%. Preventie reduceert terugval met 23% 5 Link somatiek en GGZ Veel patiënten met geestelijke problemen hebben 2 of meer andere chron. Aandoeningen. 70% van de primary health bezoeken wordt getriggerd door onderliggende mentale problemen. 6 Minder voorschrijven en verwijzen huisarts mensen in NL slikken anti depressiva 7 Snellere re-integratie arbeid en minder ziekteverzuim en uitval Alleen al depressie leidt tot 950 mln productieverlies door ziekteverzuim Functies BasisGGZ Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

8 Disciplines in BasisGGZ
Huisarts POH-GGZ / SPV-ers (?) ELP (?) Maatschappelijk werk (?) PS Fysiotherapeuten/ PS oefentherapeuten Maatschappelijk werk SPV ELP Vrijgevestigde psychiaters Anderhalfde lijns aanbieders (Indigo) 2e lijns aanbieders → GGZ Kennisdag 2012 De Praktijk Draait Door: Overvecht Gezond - YouTube Vraag: welke mogelijkheden binnen de BasisGGZ zie je voor je (toekomstige) beroepsgroep? Disciplines van belang Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

9 Mogelijkheden Basis GGz
Verbetering zorg in huisartspraktijk (triage, korte interventies) met ondersteuning POH-GGZ, SPV, consulterend psychiater/psycholoog Meer inzet op preventie, zelfmanagement, e-health, gesprekstherapie vlgs stepped care Vergroting capaciteit van werk huidige ELP’s Keuzevrijheid van patiënten voor behandeling Transparantie over kwaliteit, verwijsgedrag, voorschrijfgedrag en kosten Functionele bekostiging ipv aanbodgerichte bekostiging (mensen op de juiste plek zetten in de 1e lijn) Ruimte voor ketenDBC’s en ketenprogramma’s Consequenties voor het veld Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld

10 Zaken om rekening mee te houden
Waar ligt het primaat van de financiering? 1e lijn  versterking zorggroepen huisartsen 2e lijn  inzet praktijkondersteuning vanuit GGZ-instellingen, medicalisering Trend naar populatiegerichte zorg? Inzet van innovaties in de 1e lijn: triage, E-health, ketenzorg Substitutie van 2e lijn naar 1e lijn: capaciteitsprobleem, samenwerking en netwerkvorming in de 1e lijn essentieel! Consequenties voor het veld Huidige stand van zaken GGZ/ functies basis GGZ/ disciplines van belang/ consequenties voor het veld


Download ppt "Ontwikkelingen in de Basis GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google