De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

2 Takenpakket van de POH-GGZ in de HAP
Hulpvraagverheldering Triage en doorverwijzing Diagnostiek Kortdurende behandeling Overbruggingscontacten Begeleiding van langdurige GGZ patiënten (stabiel) die niet staan ingeschreven in de 2de lijn

3 Maar ook: Meten van behandeleffect
Nauwe samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk, Eerstelijnspsychologen en psychosomatische fysiotherapie

4 Waar bevindt een praktijkondersteuner zich in het veld van de GGZ?

5 De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts
De huisarts is altijd de verwijzer, waarbij de POH-GGZ het beleid ook afstemt met de huisarts De POH-GGZ voert in opdracht van en in overleg met de huisarts de taken uit

6 Basis GGZ en de meerwaarde van de POH-GGZ in de HAP
Binnen de 1ste lijnszorg GGZ zorg krijgt de huisarts de centrale regierol, de poortwachter. Huisarts stelt de zorgzwaarte van de patiënt vast en behandelt een groot deel van de patiënten in de eigen praktijk met hulp van de POH-GGZ.

7 Generalistische Basis GGZ 2014
Er worden 4 producten ingevoerd: 1; kort 2; middel 3; intensief 4; chronisch

8 Objectieve criteria 1. DSM stoornis? 2. Ernst problematiek? 3. Risico?
4. Complexiteit? 5. Beloop klachten?

9 Even op een rijtje: Patienten met milde psychiatrische problematiek moeten worden behandeld door de huisarts De regie komt nadrukkelijk bij de huisarts te liggen. Ernstige chronische, maar stabiele psychiatrische patienten terug naar de huisarts

10 Psychiatrische consultatie voor de 1e lijn
De vraag voor psychiatrische consultatie zal toenemen Directe consultatie op verzoek van huisarts of POH-GGZ Te denken valt aan behandeladviezen, 2e lijns medicatie, diagnostiek

11 De POH-GGZ als spin in het web


Download ppt "De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google