De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De financiering van eHealth Geld is het probleem niet… Mednet congres 2013 De digitale dokter 10 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De financiering van eHealth Geld is het probleem niet… Mednet congres 2013 De digitale dokter 10 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De financiering van eHealth Geld is het probleem niet… Mednet congres 2013 De digitale dokter 10 oktober 2013

2 “eHealth = Health”  inzetten van ICT ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid of gezondheidszorg.  bijdragen aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit en meer eigen regie voor patiënten.  inzetten ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg en niet als toevoeging van extra zorg. 2 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

3 NB. Innoveren kost tijd en geld 3 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

4 Nog genoeg andere barrières 4 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

5 Maar ook volop mogelijkheden • Een interactieve website/portaal • Online afspraken, anamnese, consult, herhaalrecepten,.. • Online dossiervoering, verwijzen, uitwisselen gegevens,.. • Begeleiding zelfmanagement/-monitoring • Zelfmetingen via apps en sensoren • Persoonlijke Gezondheidsdossier • Inzage in dossier zorgverlener (bv. medicatie) • Voorschrijven van apps 5 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

6 Leuk dat het kan… • En dat een deel van de patiënten het wil… • En dat koepels het willen… • En dat minister en staatssecretaris het willen… • Maar werkt het wel? • En wat heb ík eraan? (als zorgverlener, eigenaar praktijk/zorginstelling..?) 6 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

7 Kernvraag: Wie zal dat betalen? 7 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013 ‘Zoete Lieve Gerritje’

8 Kosten voor ICT in eerstelijn • Focus op huisartsenpraktijk • Hardware, software, telecom,.. • Installatie, beheer, support,.. • Kosten voor aanschaf, gebruikslicenties, abonnementen, etc… 8 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

9 Kosten ICT per praktijk 9 Bron: Significant 2012 in opdracht van NZa Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

10 Focus op ICT 10 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013 • NB. Cijfers representatief ? (hardware, telecom?) • Grote verschillen in soorten praktijken => Maar kosten ICT stijgen (zowel absoluut als relatief) Maar kosten voor ICT stijgen (absoluut én relatief)

11 11 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013 Aanschaf en Implementatie NB. Implementeren van eHealth is geen ICT project!

12 Financiering innovaties: een puzzel 12 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

13 €? - Het kan wel! • Investeer en verdien terug in tijdswinst • Neem kennis van ervaringen/keuzes van collega’s • Aanschaf en gebruik eHealth samen met collega’s, in het gezondheidscentrum, in de regio • Beschouw uw website als uw digitale praktijk (incl. digitale huisvestingskosten) • Ga in gesprek met zorgverzekeraars, gemeenten, etc.. • Zoek naar subsidies, ook al zijn het maar tijdelijke oplossingen 13 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013 Maar is dat genoeg stimulans om te innoveren?

14 Nieuwe tijden, nieuwe kansen? • Beleidsbrieven • Zorgakkoorden • Substitutie tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg én zelfzorg • eHealth visies en standpunten NIA eHealth (NPCF, KNMG, ZN) • NHG-standpunt: eHealth voor huisarts en patiënt NB. Disclaimer: “Tussen woorden en daden…” • Nieuwe financieringssystematiek eerstelijnszorg 14 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013 Maar ook vanaf 2014: Meer kansen om eHealth te financieren

15 Voorbeeld: PoH-GGZ per 1-1-2014 “Het inschrijftarief ‘POH-GGZ’ mag in 2014 ook worden gebruikt om e-health programma’s te vergoeden.” “Voorwaarde : Ondersteuning zorgactiviteiten POH-GGZ” “Zorgaanbieder en zorgverzekeraars kunnen samen afspraken maken” 15 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

16 • Doelgroep: Zorginnovatoren • Doel: Voorlichting, informatie • Helpen zelf een weg te vinden • Bekostiging vs. Financiering • Co-creatie • Groeimodel 16 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013 En een wegwijzer als hulpmiddel

17 Initiatiefnemers en partners (tot nu toe) 17 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

18 18

19 Antwoord op vragen als: 19 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

20 Over Zorg voor innoveren… 20 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

21 ZonMw Actieplan eHealthActieplan eHealth 21 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

22 Steeds meer hulpmiddelen Ondernemen met eHealthBusiness case tool eerstelijn 22 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

23 eHealthfinanciering.nl: “Ask not..” => Welke vragen wilt u beantwoord zien? => Maar vooral: Welke kennis wilt u delen? 23 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

24 Conclusies • Er bestaat niet één route voor financiering en bekostiging van eHealth • Wel zijn er succesvolle routes • Innovatie = subsidie?; een doodlopende weg • eHealthfinanciering.nl wil helpen uw weg te vinden • Co-creatie: Kennis halen én brengen 24 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013

25 Geld is het probleem niet… …het gaat erom hoe het besteed wordt. Dank voor uw reacties! Vragen, ideeën, suggesties? www.ehealthfinanciering.nl www.ehealthfinanciering.nl info@zorgvoorinnoveren.nl flim@zonmw.nl 25 Mednet congres 2013- De digitale dokter 10-10-2013


Download ppt "De financiering van eHealth Geld is het probleem niet… Mednet congres 2013 De digitale dokter 10 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google