De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding e-triagediagnostiek GGZ studiedag LVE 17-04-2013 Marco Essed (algemeen directeur) Hilde Glessner (projectmanager e-diagnostiek)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding e-triagediagnostiek GGZ studiedag LVE 17-04-2013 Marco Essed (algemeen directeur) Hilde Glessner (projectmanager e-diagnostiek)"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding e-triagediagnostiek GGZ studiedag LVE Marco Essed (algemeen directeur) Hilde Glessner (projectmanager e-diagnostiek)

2 Achtergrond Concept ontwikkeld in het licht van aankomende Basis GGZ (Huisartsen, GGZ, VWS, NZa, Verzekeraars, Robuust, UM) Betaaltitel NZa (aanvraag TelePsy en CZ) Onderzoek Maastricht University (subsidie stichting Robuust) Verzekeraars: CZ, VGZ, Menzis, De Friesland en Zorg en Zekerheid (beschikbaar voor 85% verzekerden in Limburg) 150 huisartsen en POH-GGZ: ruim 25% populatie (Limburg) Software door NVvP als beste beoordeeld voor diagnostiek en ROM (gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en prijs) 500 praktijken en instellingen in Nederland

3 Doelen Matched Care Ervoor zorgen dat cliënten zo snel mogelijk, op de meest geëigende plaats, door de meest geëigende professional worden geholpen Kwaliteit Specialistische ggz beschikbaar stellen voor huisarts en POH-ggz Versterken regiefunctie huisartsen en POH-ggz met onafhankelijke (triage)diagnostiek Educatie huisartsen op het gebied van psychische problematiek Verbetering voordeur ggz: vroege signalering crisis, triage, diagnostiek, zorgtoewijzing Verbeteren sociale kaart ggz Efficiëntie Ervoor zorgen dat zorgverleners meer cliënten kunnen behandelen, tegen lagere kosten, met minder inspanning (e-health) Transparantie Ervoor zorgen dat (ggz) zorgverleners de kwaliteit van zorg inzichtelijk kunnen maken

4 Statistieken TelePsy Echelonadvies
Landelijk wordt 75% van de cliënten met ggz-indicatie naar de tweedelijn verwezen, 25% naar de eerstelijn TelePsy adviseert: 20% zelfhulp of geen ggz-traject 40% eerstelijns ggz 40% tweedelijns ggz E-health Ruim 65% van de cliënten in de ggz staat open voor e-health (45% blended) E-diagnostiek biedt de mogelijkheid huisartsen op afstand te ondersteunen bij de triage.

5 Hoe werkt e-diagnostiek

6 Hoe werkt e-diagnostiek
Automatisch testprotocol (e-diagnostiek) “Slimme” vragenlijsten: op basis van antwoorden cliënt het vervolg bepalen DS-1-5 Specialistische tests notificaties suïciderisico en psychose Indicaties op DSM IV-classificatiegebieden op alle 5 assen Aanscherpen en bespreken van resultaten door zorgverlener Matchen Zoekengine zorgverleners Rapportages en brieven (geautomatiseerd) Verwijsbrief Behandelovereenkomst Verslaggenerator Scorestatistieken Communiceren Zorgmail Zorgdomein

7 Demonstratie

8 Vragen?

9 Waarom Triagediagnostiek
Versterking regiefunctie HA Kosten besparend Keuzevrijheid patiënt Snel resultaat Geen dubbele diagnose Laagdrempelig Vanuit huis (24 uur per dag) Advies op maat Past in het veranderend beleid

10 Veranderend beleid Van eerstelijns GGZ naar Basis GGZ
meer vroegsignalering en preventie meer e-health en kortdurende interventies minder voorschrijven en verwijzen door huisartsen betere nazorg en terugvalpreventie langdurige patiënten betere link tussen somatiek en ggz 30% van de mensen in de tweede lijn heeft milde klachten en moet in de eerste lijn geholpen worden

11 Invoering Basis GGZ per 1 januari 2014
De NZa onderscheidt twee hoofdfuncties, die samen als ‘Basis GGZ’ worden aangeduid: GGZ-basiszorg: Triage/screening, probleemverkenning en diagnostiek vóór een eventuele verwijzing op grond van een GGZ-aandoening. Onder GGZ-basiszorg valt ook behandeling en geïndiceerde preventie bij psychische klachten zonder dat een stoornis is vastgesteld. Generalistische GGZ: De (aanvullende) diagnostiek en generalistische behandeling van cliënten met een lichte tot matig ernstige, niet complexe GGZ-aandoening.

12 Invoering Basis GGZ per 1 januari 2014
Basis ggz per 2014 onderdeel van het basispakket in de Zvw. Dit vervangt de eerstelijns psychologische zorg en een deel van de tweedelijns DBC’s. De GGZ is vanaf dat moment verdeeld over vier echelons: - publieke gezondheidszorg door gemeenten; - huisartsenzorg; - basis ggz; - specialistische ggz.

13 Plaats e-diagnostiek in Basis GGZ
Signaleren en screenen Aanmelding Bij vermoeden psychische klachten e-diagnostiek Vervolg: Uitkomst bespreken Plan maken met patiënt Afhankelijk van uitkomst Rapportage e-diagnostiek e-diagnostiek Verwijzen naar gespecialiseerde GGZ Diagnostiek en behandeling in de 1e lijn (HA, POH GGZ, ELP) Verwijzen naar andere voorzieningen: AMW, vrijwilligerswerk, zelfhulp, e-health

14 Onderzoek Maastricht University
Proces evaluatie (afgerond) Betrouwbaarheid en Validiteit (lopend) Kosteneffectiviteit (lopend)

15 N = 249

16 N = 249

17 Tevredenheid

18 Voordelen Op cliëntniveau: Sneller duidelijkheid Meer keuzevrijheid
Sneller toegang tot de zorg Geen extra kosten Psycho –educatie Op niveau professional: Onderbouwde verwijsdrempel Onderbouwd verwijsadvies Feedback Versterking regiefunctie Educatie psychische problematiek Overzicht sociale kaart Op het niveau van de kosten: Geen eigen bijdrage Geen onnodige wachttijd Reductie foutverwijzingen Beheersing en regulatie toestroom Op het niveau van de kwaliteit van de zorg: Cliëntgerichte zorg Snellere doorstroom Doelmatige verwijzing Minder dubbeldiagnoses Evaluatie behandeleffecten (ROM)

19 Nadelen en uitdagingen
Niet geschikt voor: Cliënten met laag verbaal IQ of leesstoornis Crisisgevoelige cliënten (indien bekend) Gemis van non-verbale communicatie Risico op over-diagnostiek Uitdagingen Commitment zorgverleners (acceptatie) Definitieve financieringsstructuur

20 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Inleiding e-triagediagnostiek GGZ studiedag LVE 17-04-2013 Marco Essed (algemeen directeur) Hilde Glessner (projectmanager e-diagnostiek)"

Verwante presentaties


Ads door Google