De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amersfoort 26 mei 2014 Greetje van Rees Vellinga – directeur Mindfit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amersfoort 26 mei 2014 Greetje van Rees Vellinga – directeur Mindfit"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen met de invoering van de veranderingen in het stelsel van de ggz
Amersfoort 26 mei 2014 Greetje van Rees Vellinga – directeur Mindfit Rob Veldkamp – manager circuits Ouderen en Volwassenen Dimence regio Hanzestreek

2 Agenda Korte kennismaking en inventarisatie vragen De context
Het beleid en de consequenties De belevenissen De grote thema’s (wat) De aanpak van de transitie (hoe) Wat vraagt de stelselherziening van professionals en management? Discussie

3 De context: werkgebied en focus
Basis ggz Preventie Poh ggz Specialistische ggz volwassenen en ouderen Top ggz WO HS MO

4 Systeem van ‘de ggz’ als antwoord op de noden van de cliënt
Basis-Jeugdggz Mindfit ‘t Centrum Specialistische ggz Gemeenten POH GGZ Huisartsen Klanten, cliënten en patiënten Behoeften, zorgen, klachten / psychisch lijden Lichte stoornissen (shadow disorders) Basale psychische stoornissen (common disorders) Stabilisatiegroep (disease management) EPA-groep (ernstige psychiatrische stoornissen Vrij naar Delespaul et al, 2013

5 Stille stelselherziening: uitvergroting ‘oude’ vraagstukken
Denken in stoornissen versus Generalistisch werken DSM classificatie versus Psychisch lijden Van wie is ‘de’ ggz? Invloed van de factor ‘tijd’

6 Wat Hoe Inhoud Visie / focus per stichting
Screening op basisggz – sggz Samenspel met verwijzers/poh Regels: Nza / zorgverzekeraars Grijze gebieden zorginhoudelijk Productie en productiviteit Plaatsing personeel Proces Dimence Groep = samen Transitiemanagement werkgroep transitie managers directeurenoverleg project stroomversnelling werkgroepen Lijn

7 Visie Focus & kenmerken Mindfit Dimence
Gezondheidswinst maken samen met de klant. Zorg georganiseerd rond patiënt zonder drempels. Webwinkel voor ggz en lokaal persoonlijke diensten. Zorg tijdig gestart zonder wachttijd, niet langer dan noodzakelijk. Training & behandeling van lichaam en geest. Oplossingsgericht en positieve visie op ggz. Zorg volgens professionele standaarden of we bieden niet. Voorspelbaar waar mogelijk; innovatief waar nodig. Zelfsturende teams en leerschool voor beginnende professional. Moderne (hoog)specialistische ggz met onze specialisten in de lead.

8 Productie/productiviteit Plaatsing personeel
1 2 3 Dimence Groep heeft een kleine 10% van de Groepsomzet als basisggz gecontracteerd (= pakketten) Een deel van het personeel en van de productie is/gaat over van Dimence naar Mindfit Uitfaseren – infaseren heeft verschillende tempo’s Vraag is nog aarzelend Stand van zaken mei 2014

9 De instroom: screening!
Screening ahv de 5 criteria zorgvraagzwaarte Belang van monitoring ‘Verkeerde’ verwijzing = veel werk Mirro screeningstool: niet per definitie negatief

10 Samenspel met verwijzers en POH ggz
Drie niveaus Zorggroepen: beleidsafspraken Huisartsen, screeners en behandelaren: hanteren verwijsissues dagelijkse praktijk POH gzz: kennis bevorderen stelsel Basisggz ervaart POH als concurrent

11 Advies GGZ (CVZ), HHM-rapportage Nza- en zorgverzekeraarspecifieke regels
Wat wordt waar behandeld Wie mag verwijzen Wat moet in een verwijzing staan Overgang van sggz naar basisggz vice versa bij onjuiste verwijzing Spelregels voor pakketten in de basisggz Wie is hoofdbehandelaar

12 Grijze gebieden zorginhoudelijk
P Basis-Jeugdggz Mindfit ‘t Centrum Specialistische GGZ POH GGZ Huisarts Ontwikkelingsstoornissen Medicatieadvies / -instellen Bipolaire stoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Diagnostische vraag Enigszins grijs gebied: - Crisis Uitspraken van cliënt over suïcide Wat is ‘Complex’? (Niet per def. sggz) Werkgroep ‘Chronisch’ Werkgroep ‘Consultatie’

13 Wat Hoe Inhoud Visie / focus per stichting Screening op bggz – sggz
Samenspel met verwijzers/poh Regels: Nza / zorgverzekeraars Grijze gebieden zorginhoudelijk Productie en productiviteit Plaatsing personeel Proces Dimence Groep = samen Transitiemanagement werkgroep transitie managers directeurenoverleg project stroomversnelling werkgroepen Lijn

14 De sturing van de verandering
Eerste orde verandering: Verbeteren van huidige situatie Binnen eigen systeem ‘Binnen het eigen spel’ Inside-in bv. PDCA in werkgroep transitie managers bv. richten/inrichten/ verrichten Tweede orde verandering: Veranderen via een ander gekend systeem Wezenlijk andere wijze van organiseren Transitie / conversie Gedaanteverwisseling bv. Mindfit - Buurtzorg PM: derde orde verandering: gedaantevorming

15 Regievoering Dimence Groep
Basis-Jeugdggz Mindfit ‘t Centrum Gespecialiseerde GGZ Gemeenten POH GGZ Huisartsen Wat is eerste orde veranderen en wat is tweede orde veranderen? Eerste orde: - overzicht houden / signaleren - prioriteren en verdelen - PDCA - lijn Tweede orde: - kijken, afkijken en nog eens kijken (kansen grijpen) - let op transfer: werkende principes in een andere sector kunnen anders zijn - let op ‘klein maken’ (behapbaar) - consequentie regievoering: gedeeld eigenaarschap Complexiteit van de reis

16 Reflectie & discussie Wat vraagt de stelselherziening van professionals en management?


Download ppt "Amersfoort 26 mei 2014 Greetje van Rees Vellinga – directeur Mindfit"

Verwante presentaties


Ads door Google