De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de GGZ 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de GGZ 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de GGZ 2014
Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP

2 Onderwerpen van vanavond ?
Inhoudelijke veranderingen in de GGZ vanaf 2014 POH-GGZ, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Aandachtspunten zorginkoop Wat doet het NIP? Waar vindt u meer informatie? Veranderingen in de GGZ 2014

3 Huidige verzekerde GGZ
1e lijn: declaratie maximaal 5 zittingen met € 20 eigen bijdrage 2e lijn declaraties DBC systematiek Verwijzing door huisarts Veranderingen in de GGZ 2014

4 Toekomstig structuur GGZ
Drie echelons van zorg: POH-GGZ Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ Zwaardere rol van de huisarts als verwijzer en behandelaar Meer zorg in lichtere echelons Veranderingen in de GGZ 2014

5 Verwijsmodel Triage door huisarts
Geen vermoeden DSM- stoornis -> behandeling POH-GGZ DSM- stoornis met complexe en acute zorg direct naar de Gespecialiseerde GGZ Overige DSM-stoornissen naar Generalistische Basis-GGZ Veranderingen in de GGZ 2014

6 Generalistische Basis GGZ
Geen beperking 5 zittingen en geen eigen bijdrage 4 vastgestelde prestaties i.p.v. losse zittingen mix van diagnose, behandeling, e-health consultatie derden rapportage etc. Beleidsregels en maximum tarieven vastgesteld door NZa Vergoeding door zorgverzekeraar Naturapolis: contract behandelaar en verzekeraar met afspraken over volume, tarieven en verdeling Restitutiepolis: declaratie door verzekerde met een lagere vergoeding Veranderingen in de GGZ 2014

7 Prestaties en tarieven Basis GGZ
Omschrijving Maximum duur Maximum NZA tarief Basis GGZ Kort (bk) Lichte DSM stoornissen 294 minuten € 453,79 Basis GGZ middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 minuten € 773,19 Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen 752 minuten € 1212,41 Basis GGZ Chronisch (BC Chronische stabiele stoornissen 750 € 1118,97 Transitieprestatie Onjuiste verwijzingen en doorloop 2013 120 € 182,22 Veranderingen in de GGZ 2014

8 Toelichting regels en registratieverplichting
Omschrijving van prestaties, toegestane verrichtingen, (hoofd)behandelaren. Verplichting registratie van gegevens AGB codes behandelaren Gegevens patiënt DSM stoornis Behandeltraject Gedeclareerd product Afsluitreden Overige verrichtingen Verplichte gegevens op factuur Transparantie naar cliënt (waaronder prijslijst en behandelplan) Ook ROM gegevens aanleveren in de loop van 2014 Veranderingen in de GGZ 2014

9 POH-GGZ Huisarts blijft verwijzer naar GGZ
Meer ondersteuning voor behandeling van klachten en beoordeling van vermoeden DSM stoornis Valt onder somatische zorg, gekoppeld aan huisartsenpraktijk en vergoeding Opslagtarief huisartsenpraktijk 0,25 fte POH-GGZ per normpraktijk Integraal tarief voor verpleegkundigen, externe consulten, e-health etc. Contract verzekeraar en huisarts POH-GGZ in dienst of ingehuurd door huisarts Mogelijk ook rechtstreeks contract POH-GGZ met verzekeraar Veranderingen in de GGZ 2014

10 Verschillende beroepsgroepen in POH-GGZ
Grootste aandeel SPV-er Ongeveer 10% psychologen, aandeel groeit Consultatie specialistische hulp Ros-netwerk, 2013 Veranderingen in de GGZ 2014

11 Gespecialiseerde GGZ Huidige 2e lijn minus overgehevelde zorg naar BGGZ (10-20%) Vooral gericht op multidiciplinaire aanpak en hoog risico DBC systematiek handhaven Zowel instellingen als vrijgevestigden Overheveling lichtere zorg naar basis GGZ Veranderingen in de GGZ 2014

12 Aandachtspunten vrijgevestigden voor 2014
Hoe kom ik in beeld bij de huisarts? In welk echelon bied ik mijn diensten aan? Voor ELP kan POH-GGZ kansen bieden Deel 2e lijn behandelingen in basis GGZ uitvoeren Omzetplafonds door verzekeraars Als (nieuwe) zorgaanbieder bijtijds melden bij verzekeraar Contractvrij werken nog wel mogelijk maar staat onder druk Mogelijk aanpassing artikel 13 ZVW Veranderingen in de GGZ 2014

13 Veranderingen SGGZ t.o.v. huidige 2e lijn
Lager volume door overheveling naar BGGZ (20%) Gedefinieerd hoofdbehandelaarschap Registratie en transparantievereisten Ook ROM voor vrijgevestigden Zorgvraagzwaarte registreren Nog nadrukkelijker verwijzing door huisarts Veranderingen in de GGZ 2014

14 Hoofdbehandelaarschap
Wie zijn hoofdbehandelaar Klinisch Psycholoog Klinisch Neuropsycholoog Psychotherapeut GZ Psycholoog Psychiater Specialist Ouderengeneeskunde Klinisch Geriater Verslavingsarts KNMG Verpleegkundig specialist GGZ Kinder- en jeugdpsycholoog NIP Orthopedagoog Generalist Veldnorm tot 2016, herziening in 2015 Taken Diagnose (face to face) Behandelplan Bevoegdheid medebehandelaren Dossiervorming Informatie en overleg medebehandelaren Communicatie patiënt en naasten Voortgangsbewaking Verzekeraars kunnen afwijken van veldnorm

15 Tijdlijn zorginkoop voor 2014
Juli: beleidsregels en tarieven vastgesteld, September: Publicatie inkoopbeleid, mailing verzekeraars aan gecontracteerde aanbieders Medio oktober offertes van aanbieders bij verzekeraars 1 november contracten verzekeraars aanbieders 15 november publicatie verzekeraars t.b.v. polis 2014 Omzetplafonds kunnen in 2014 bijgesteld worden Veranderd marktaandeel zorgverzekeraar Verandering zorgaanbod in de regio Verandering eigen praktijkvoering Houd declaraties per verzekeraar goed in de gaten! Veranderingen in de GGZ 2014

16 Voorbereiding contractering zorgverzekeraars
Welke verzekeraars zijn voor mij belangrijk? Bestudeer inkoopvoorwaarden zorgverzekeraars op websites Welke zorg bied ik aan tegen welke tarieven? Houd mails en deadline verzekeraar goed in de gaten! Informeer ook uw cliënten Veranderingen in de GGZ 2014

17 Wat doet het NIP? Meedenken en besluiten uitvoering Bestuurlijk Akkoord Op niveau directeuren en bestuur van VWS, Zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen Beïnvloeden beleid, bv, CVZ Adviseren NZa over regelgeving Aan tafel met zorgverzekeraars Informeren leden via website, nieuwsbrief en voorlichtingsavonden. Veranderingen in de GGZ 2014

18 Meer Informatie Wekelijkse nieuwsbrief NIP
en bestuurlijk akkoord Afdeling voorlichting via en telefonisch spreekuur ( ) Websites zorginkoop zorgverzekeraars Informatiebijeenkomsten: NIP, zorgverzekeraars, NZa Veranderingen in de GGZ 2014


Download ppt "Veranderingen in de GGZ 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google