De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst
HA/ POH GGZ G BGGZ SGGZ Iris Bandhoe, Psychiater, lid RvB Ernst Amkreutz Klinisch psycholoog, Hfd. Stafbureau Zorg en Kwaliteit

2 Werkgebied Delft Westland Oostland en Nieuw Waterweg Noord ongeveer ½ miljoen inwoners

3 Cijfers Jaarlijks +/- 13.000 patiënten in zorg Bedden: 305 ( 182 ZVW)
Aantal medewerkers: +/- 950 (700 fte) Budget: +/- 70 miljoen euro ZVW, AWBZ, WMO

4 Februari 2013 HUISARTS/POH 1E LIJN 2E LIJN HUISARTS/POH
GENERALISTISCHE GGZ SPECIALITISCHE GGZ

5 Traject PVA en wekelijkse stuurgroep HERINRICHTING (in relatie tot zorginkoop) Projectgroepen: POH GGZ G BGGZ/GR1PP SGGZ (verplichte) Voorlichting aan medewerkers op 4 avonden in december (Herinrichting, Zorginkoop en eisen) Voorlichtingsbijeenkomsten voor h.a.

6 G BGGZ Producten kort, middel en intensief. Chronisch?
Psychologische hulpverlening. Protocollen (E-health) Farmacotherapie in de SGGZ Hfd. behandelaar is de GZ psycholoog Behandeluren duidelijk  in te zetten fte Apart dossier en eigen locaties

7 G BGGZ proces Verzekerd? Triage ID? Verwijzing: Datum voor datum start
Aanmelding O&A: ROM en BHP Behandeling ORS en SRS Evaluatie: ROM en CQi Afsluiten/ vervolg Verzekerd? Wachtlijst beheer: < 3 weken >3 weken verwijzing Triage Wijziging zorgzwaarte: Via H.A. naar S GGZ - Binnen G BGGZ: pt informeren ID? Verwijzing: Datum voor datum start Vermoeden van stoornis Zorgzwaarte Door: H.A. , BJZ, bedrijfsarts Indicatoren: ROM: 80% ORS/SRS: 50% CQi: 80% Declarabiliteit: 75% Direct/indirect: 75%/25% 75 % van de behandeling op basis van opgestelde protocollen: registratie Regelgeving over wat binnen G BGGZ max. mag

8 SGGZ Uitgangspunt vormen zorgpaden
Sluiten wat beteft de indicatiecriteria aan bij het verwijsmodel: risico en complexiteit Meerdere paden met duidelijke doelen/uitstroom Zorgpaden zijn opgebouwd uit modules (toets aan CVZ) E-health maakt onderdeel uit van de zorgpaden Evaluatiemomenten incl. ROM staan per zorgpad beschreven Aansluiting met crisiszorgverlening en klinische zorg staat beschreven Ervaringsdeskundigheid, familiebeleid, somatische zorg heeft een plek binnen de zorgpaden Zorgpaden zijn in EPD te registreren Registratie sluit aan bij productgroepen DBC’s De zorgpaden zijn kosteneffectief

9 Proces S GGZ Verzekerd? Triage Triage ID? Signaleringsplan: 70%
IndicatorenIGZ: Somatische screening Continuïteit na ontslag Beschikbaarheid medicatieoverzicht Separeren Kliniek: Heropnames Opnameduur x traject Verzekerd? Aanmelding (BHP <6 wk) (ROM) O&A Zorgpad (ROM en CQi) Evaluatie (100%) G BGGZ/ H.A. Vervolg SGGZ/ Wachtlijst beheer: Treeknormen > treeknormen: verwijzing Internet Triage Triage ID? Signaleringsplan: 70% Crisisplan/kaart: 50% Verwijzing: Datum voor datum start/verwijsbrief Vermoeden van stoornis Door: H.A., BJZ, Bedrijfsarts, Med. Speciliast, arts ouderengeneeskunde Indicatoren: ROM: 80% gestart en 50% gesloten DBC CQi: 50% Declarabiliteit: 70% Direct/indirect: 60%/40% 75 % van de behandeling op basis van zorgpad substitutie 5% e-health

10 Traject Leidinggevende Selectie medewerkers Sentimenten
Inrichten systemen en controles “Triage” instrument samen met h.a. ontwikkeld

11 Verwijshulp H.A.

12 Detachering van GGZ Delfland
Heden POH GGZ (klachten) Detachering van GGZ Delfland Consultatie Hoofdbehandelaar: GZ-psycholoog en J&K Psych/ Orthop. Gen. Protocollen binnen de producten kort, middel en intensief/E-M-health Geen medicatie Eigen dossier etc. Huisarts Hoofdbehandelaar: Psychiater, Klinisch psycholoog en psychotherapeut Zorgpaden binnen de DBC productgroepen/E-M-health Crisisdienst en HIC’s FACT, IHT en OVDB en om reductie in klinische zorg op te vangen Eigen dossier etc. Consultatie

13 Enkele gegevens

14 Enkele gegevens

15 Enkele gegevens

16 Enkele gegevens

17 Toekomst: Ontwikkelingen Personeel
Sociaal Plan Leiderschap/ management POH-GGZ: Discipline FPP 2014 (mei 2014) Ondersteunende diensten G BGGZ Protocollen Hoofdbehandelaar Disciplinemix Omvang (kosten) SGGZ: Zorgpaden Hoofdbehandelaar Ambulantiseren HIC/FACT/IHT Verkoop 2015 (baten) Werving Opleidingsplannen Transitie Jeugd Strategisch Personeels- Beleid en Planning SCENARIO’S (1 juli 2014)

18 Toekomst…vraagstukken
POH GGZ Screeningsinstrument en verwijzing h.a. 5 gesprekken en stoornis? 13 gesprekken en protocollen? Verschillende eisen verzekeraars (MIRRO, ORS/SRS, E-health)! Prestatie Chronisch (in relatie tot FACT-model?) Hoofdbehandelaarschap en kosten/opbrengsten, Medebehandelaarschap en verantwoordelijkheden Medicatie in G BGGZ ( psychiater 5 %, 5% , 10% en 15 % binnen de prestaties) Inkoop 2015

19


Download ppt "Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google