De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Patiëntenrichtlijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Patiëntenrichtlijn"— Transcript van de presentatie:

1 De Patiëntenrichtlijn
en zijn implementatie

2 Patiëntenrichtlijn in vogelvlucht
Positie patiëntenrichtlijn Doel patiëntenrichtlijn Aanspraken m.b.t zorgverzekeringen implementatie

3 Positie Patiëntenrichtlijn
Europese kader Zorgverzekeringen Werelddekking Zorgverzekeringen Verordening(EG) nr. 883/2004 en toepassingsverordening(EG) nr. 987/2009 EU-verdrag vanaf 25 oktober 2013 de Patiëntenrichtlijn mits geïmplementeerd

4 Doel patiëntenrichtlijn
Het recht op terugbetaling van zorg over de grens te waarborgen Te verzekeren dat de vereisten van hoogkwalitatieve, veilige en efficiënte gezondheidszorg ook van toepassing zijn op grensoverschrijdende zorg

5 Aanspraken m.b.t. zorgverzekeringen
Onverminderd Verordening(EG) 883/2004 (art. 7) Onverminderd alle overige richtlijnen terzake (preambule)

6 Artikel 7 Uitgangspunt:
Als en voor zover de grensoverschrijdende gezondheidszorg onder de dekking van de zorgverzekering valt, moeten alle kosten daarvan worden terugbetaald alsof de verzekerde in Nederland/bij gecontracteerde zorgaanbieder was behandeld Lidstaten beschikken over informatiecentrum terzake

7 Artikel 8 Er kan worden voorzien in een systeem van voorafgaande toestemming indien: waarborgen evenwichtig aanbod van hoogwaardige behandelingen en er is sprake van klinische zorg dan wel kostenintensieve zorg de behandeling houdt een bijzonder risico voor patiënt of bevolking in zorgaanbieder geeft aanleiding tot bezorgdheid over kwaliteit of veiligheid van de zorg

8 Bevat de administratieve procedures waaronder:
Artikel 9 Bevat de administratieve procedures waaronder: Wijze van toetsing toestemmingsaanvraag Termijn waarbinnen toestemmingsaanvraag moet worden behandeld Voldoende motivering beslissing

9 Implementatie Implementatie noodzakelijk. Geen implementatie = geen aanspraken verzekerden  overheid aansprakelijk voor de schade (Francovichleer) Wat laat de wetgever na Wat doet de wetgever wel

10 Wettelijk verankeren dat:
Wat laat de wetgever na Wettelijk verankeren dat: De Patiëntenrichtlijn onverkort doorwerkt in de Zorgverzekeringswet Zorgverzekeraars bij de toepassing van de basiszorgverzekering uitvoering dienen te geven aan de Patiëntenrichtlijn

11 Richtlijn geen horizontale werking
Problematisch? Ja, verzekerde bij burgerlijk rechter overheid aansprakelijk stellen voor de schade want: Richtlijn geen horizontale werking

12 Wat doet de wetgever wel
Wijziging artikel 13 Zvw onderweg Artikel 13 Zvw alleen nog van toepassing op naturapolissen Niet-gecontracteerde zorg hoeft niet meer te worden vergoed Bij spoedeisende zorg worden alle daadwerkelijke kosten vergoed 6-weken voor einde jaar contracten bekend

13 Nee, richtlijn betreft minimumharmonisatie
Problematisch? Nee, richtlijn betreft minimumharmonisatie dus: Het bovenop de richtlijn nationaal strenger geregelde kan alsnog aan het EU-Verdrag worden getoetst

14 Vragen?


Download ppt "De Patiëntenrichtlijn"

Verwante presentaties


Ads door Google