De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eén schadeloket Ruimte voor de Rivier Bewonersbijeenkomst Ruimte vd Rivier IJsseldelta 28 mei 2013 / Gemeentehuis Kampen mr. Joost R.M. van der Poel Secretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eén schadeloket Ruimte voor de Rivier Bewonersbijeenkomst Ruimte vd Rivier IJsseldelta 28 mei 2013 / Gemeentehuis Kampen mr. Joost R.M. van der Poel Secretaris."— Transcript van de presentatie:

1 Eén schadeloket Ruimte voor de Rivier Bewonersbijeenkomst Ruimte vd Rivier IJsseldelta 28 mei 2013 / Gemeentehuis Kampen mr. Joost R.M. van der Poel Secretaris Schadeloket Ruimte voor de Rivier

2

3 Vergoeding schade Rechtmatige overheidsdaad
Onrechtmatige overheidsdaad Uitgangspunt: schade ten laste van burger Echter: 1. Wettelijke schadevergoeding 2. Buitenwettelijke schadevergoeding Volledige schadevergoeding ex artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek

4 Rechtmatige overheidsdaad
Wettelijke schadevergoeding Buitenwettelijke schadevergoeding Voorbeelden: Onteigeningswet Artikel 6.1 e.v. Wro Artikel 7.14 Waterwet Egalité-beginsel. Besluiten en activiteiten van de overheid die: in het algemeen belang zijn (rechtmatig) onevenredige grote schade veroorzaken slechts een of enkele burgers/bedrijven betreffen

5

6 Waarom één loket? één besluit over (samenhangende) verzoeken om schadevergoeding iedereen gelijk behandelen (eenvormige besluitvorming over ‘zelfde soort’ verzoeken) efficiënte behandeling van verzoeken om schadevergoeding

7 Eén loket : Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier Loket: ‘Backoffice’ voor behandeling verzoeken om schadevergoeding

8

9 Beleidsregel schadevergoeding RvdR
Biedt mogelijkheid om verzoeken om schadevergoeding bij Minister van VenW in te dienen Recht op schadevergoeding op grond van andere (buiten)wettelijke regelingen blijft bestaan Voor zover door toepassing van Beleidsregel schade-vergoeding RvdR in vergoeding is voorzien, vervalt het recht op schadevergoeding op grond van andere (buiten)wettelijke regelingen

10 Beleidsregel schadevergoeding RvdR
Geeft recht op vergoeding als gevolg van rechtmatige projectbesluiten Uitvoeringsbesluiten (bv. ontgrondingenwet vergunning) Uitvoeringshandelingen (bv. schade door transporten) Aanwezigheid van werken (bv. nieuwe waterkering) Planologische maatregelen voor ruimtelijke reservering Besluiten of handelingen die later door de Minister worden aangewezen Voor zover deze naar het oordeel van de Minister aan de uitvoering van de PKB kunnen worden toegerekend.

11

12 Beleidsregel schadevergoeding RvdR
Hoogte van de vergoeding of tegemoetkoming: overeenkomstig de materiële maatstaf bepaald in van toe- passing zijnde (buiten)wettelijke schadevergoedingsregeling of bij ontbreken daarvan overeenkomstig de maatstaf bepaald in de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat (Vangnet voor onevenredige schade).

13 Beleidsregel schadevergoeding RvdR
Procedure voor indienen en behandelen van verzoeken: Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 termijn voor indienen inhoudelijke vereisten vereenvoudigde behandeling (niet behandelen, kennelijk ongegrond) behandeling door adviescommissie beslissing van de Minister voorschotregeling

14

15 Schadeloket: behandeling verzoeken om schadevergoeding
Taken schadeloket: ontvangstloket verzorgen correspondentie organiseren advisering door onafhankelijke commissie voorbereiden beslissing namens de Minister

16

17 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Eén schadeloket Ruimte voor de Rivier Bewonersbijeenkomst Ruimte vd Rivier IJsseldelta 28 mei 2013 / Gemeentehuis Kampen mr. Joost R.M. van der Poel Secretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google