De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling
Ziekenhuisbrede klinische paden in het A.Z. Sint -Augustinusziekenhuis. Het integreren van het project klinische paden in de organsiatie heeft geleid tot aanpassingen in de organisatie of heroriëntering van de bestaande functies H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling

2 1. Inhoud Situatie A.Z. Sint Augustinus
Knelpunten ziekenhuisbreed klinisch pad Onderdelen Ervaring

3 Huidige toestand A.Z. Sint Augustinus
Aantal 33 paden => 55 zorgprocessen Domeinen Heelkunde: 22 klinische paden (w.o.: VUE-AUE-Heupprothese- Knieprothese…) Materniteit: Vaginale bevalling: fles- borstvoeding Pediatrie: Bronchiolitisch Geriatrie: Geriatrisch assessment Inwendige geneeskunde: 5 klinische paden ( w.o.: osteoporose; hypertensie) Ziekenhuisbreed: 3 paden gericht op specifieke patiënten problemen :malnutritie- decubitus- valpreventie

4 Knelpunten ziekenhuisbrede paden
Concept: Gemeenschappelijk visie op zorg Proces: Kwaliteitsverbetering: Gemeenschappelijke outcome indicatoren. Product: Uitvoering van zorgverlening ondersteunen: Sturen van het zorgproces. Documenteren: resultaatsindicatoren. Methode: Structureren & operationaliseren: Organisatie structuren aanpassen. Afstemming tussen zorgsetting.

5 Ziekenhuisbreed klinisch pad
Is een klinisch pad: Een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie Verschil: Patiëntenpopulatie Multidisciplinair Team Produkt

6 Patiëntenpopulatie Patiënten met een ernstig zorgprobleem dat een georganiseerde aanpak vraagt. Focus = nevendiagnoses: Ondersteunen zorgverlening voor patiënten die buiten een klinisch pad vallen . OF Ondersteunen als co-klinische paden de verzorging van patiënten in een lopend klinisch pad.

7 Actoren Therapeutisch team: Behandelend geneesheer Verpleging Diëtiste
Multidisciplinair team: Liasion functie

8 Multidisciplinaire team
Support team=> Liaison team Geneesheren specialisten met kennis en interesse voor de betrokken nevendiagnose. Verpleegkundig (specialisten met kennis en interesse) Paramedici Externen Rol: Team staat buiten het behandelteam Geven zorgadvies : Aanvaarden Weigeren => overleg en eventueel aangepast voorstel

9 Processen Kritische succesfactoren
Expliciet uitgangspunt Formulering doelstellingen per zorgproces Systematiek van aanpak - verankering in de organisatie 30 - stappenplan Netwerk klinische paden Terugkoppeling resultaten Behandel teams & multidisciplinair team Trimester of Semester Klinisch pad kompas ( netwerk klinische paden )

10 PRODUCT: Time task matrix
Afstemmen van processen ifv financiering & kwaliteit. Afstemmen op betrokkenheid van verschillende zorgverleners. Eenvoudig en herkenbaar Aansluiten op een ernstig probleem Aansluitend aan praktijk Integratie van klinische guidelines. Informatie aan patiënten Inhoud: Checklists Onderzoek- en Therapieplanning Documenteren van proces

11 Transmurale nazorg Screening Assessment
Opname Assessment Consult Liaison functie S C R E N I g Ontslag Assessmentool Verworpen Bevestigd + Therapieplan Zorgplan Aanvaard door patiënt/arts Actie: Planning Documentatie Geweigerd door patiënt/arts

12 Resultaten a.d.h.v. KP Kompas
Kosten - inkomsten Onderzoeken Screeningswaarden Assessment waarden Volgorde: Screening Assessment Opvolging van advies Patiëntentevredenheid Haalbaarheid Herkenbaarheid © Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002

13 Ervaring Concept : Charter NKP. Methode: Proces:
Sturing vanuit support teams (deskundigheid leden erkend) 30 stappenplan Proces: Ondersteuning vanuit evidentie. Terugkoppeling resultaten naar behandelteams Produkt: Time task matrix Screening en assessment in praktijk mogelijk & haalbaar Eenvoud = haalbaarheid. Therapeutisch advies: Formuleren Communiceren: vrijheid voor aanvaarden Opvolgen IT ondersteuning : Sterkte - opportuniteit Ontslag niet i. f. v. nevendiagnose Een transmurale benadering is onmisbaar

14 Vragen ?


Download ppt "H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google