De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

door de introductie van MAGIE Meer en Anders Gaan Implementeren van Expertise door de introductie van KENNISDOMEINEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "door de introductie van MAGIE Meer en Anders Gaan Implementeren van Expertise door de introductie van KENNISDOMEINEN."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 door de introductie van
MAGIE Meer en Anders Gaan Implementeren van Expertise door de introductie van KENNISDOMEINEN

4 DOELSTELLING: projectwerking beter structureren
Projecten worden gegroepeerd rond een aantal kennisdomeinen die worden vastgelegd en worden gevalideerd door de Raad van Bestuur. Voor elke van deze kennisdomeinen wordt een strategie uitgewerkt, wordt overkoepelend opgetreden naar onderliggende projecten die worden opgestart, staat men in voor externe vertegenwoordiging in het resp. domein, e.d.

5 SAMENSTELLING Kennisdomein Kennisgroep Business Plan Plan van Aanpak
Kernteam (domeinverantwoordelijke, arts/expert, peter van RvB) Business Plan artsen, experts, academici, externe vertegenwoordigers,.. Project A Project B Project C Projectleider A Projectleider B Projectleider C Plan van Aanpak Projectteam A Projectteam B Projectteam C

6 WERKING KENNISDOMEIN Is complementair samengesteld uit 5 à 7 representatieve vertegenwoordigers met een Kernteam als voortrekkers; Heeft een quasi permanent karakter en komt ongeveer 10x/jaar samen; Stelt bij aanvang een Business Plan op m.b.t. de afgebakende problematiek (Businessplan = toekomstvisie + plan van aanpak); Zet diverse initiatieven op met als doel zoveel mogelijk betrokkenheid van huisartsen en medewerkers te verkrijgen; Staat in voor een passende vertegenwoordiging op externe vergaderingen die betrekking hebben op het onderwerp; Helicopterview: bewaakt het geheel van de onderliggende initiatieven; Rapportage aan de directeur en de peter van het kennisdomein.

7 KENNISDOMEIN PRAKTIJKORGANISATIE (PO)

8 Doelstelling Praktijkorganisatie
Uitwerken en aanbieden van een systematisch aanbod naar alle huisartsenpraktijken toe waarbij optimaal samenwerken in de eerste lijn en duidelijke taakafspraken maken het centrale doel zijn. Doelgroep: Alle praktijken: solisten, duo’s, groepspraktijken… Het aanbod voorziet een basistraject voor artsen alsook een afzonderlijk traject voor startende HAIO’s.

9 Positionering van de rol van de HuisArtsenPraktijk (HAP)
Psycholoog, diëtist podoloog,… Huisartsen- wachtpost Kinesist Verpleging Samenwerking en gegevensuitwisseling met partners in de medische zorgverstrekking Spoeddienst Planning en coördinatie Opvolging v..d resultaten EMD Dataverwerking Specialist 2e/3e lijn Administratie Thuiszorg Eerste aanspreekpunt Sleutelpositie in de zorg Bewaking totaalbeeld Vertrouwenspersoon Samenwerking en gegevensuitwisseling met partners in de medische zorgverstrekking

10 Voorbereidend traject
Bestaande kennis en ervaring van geïmplementeerde HAP als basis voor ondersteuning naar HAP in voorbereiding Voorbereidend traject Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Opstart HAP Lessons Learned HAIO’s Coaching & ondersteuning

11 In die zin wil het Kennisdomein Praktijkorganisatie:
Toekomstige coachingsinitiatieven volledig richten op samenwerking en gegevensuitwisseling met partners in de medische zorgverstrekking en starten met een huisartsenpraktijk-coaching (HAP-coaching). Lopende trajecten integreren opdat de opgedane inzichten en ervaringen van de hun resp. coördinatoren en coaches worden meegenomen. De huidige IMPULSEO-begeleiding eveneens daarbij integreren. Samen met experten en geïnteresseerde huisartsenpraktijken een concreet overgangstraject uitwerken

12 Business Plan: de voorgestelde projecten
Inventarisseren soorten huisartsenpraktijken 10 stappenplan (2003) actualiseren Op basis van dit plan zullen er nieuwe coachingtrajecten worden opgestart Kwaliteitsindicatoren implementeren Promotie van de visie m.b.t. Praktijkorganisatie naar de artsen naar de universiteiten Praktijkmanagement Implementatie handboek d.m.v. coaching en uitwerken nieuwe praktijkinstrumenten i.s.m. met partners. Periodieke publicaties in Huisarts Nu m.b.t. praktijkmanagement i.s.m. partners. Deze projecten zullen allen van start gaan in de loop van 2014.

13 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "door de introductie van MAGIE Meer en Anders Gaan Implementeren van Expertise door de introductie van KENNISDOMEINEN."

Verwante presentaties


Ads door Google