De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professioneel sturen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professioneel sturen."— Transcript van de presentatie:

1 Professioneel sturen

2 Professioneel sturen Doelgroep:
Operationeel leidinggevenden in de industriële- en logistieke omgeving. Denk aan: - uitvoerder - supervisor - teamleader - chef van dienst - en hun plaatsvervangers

3 Professioneel sturen Doelstelling:
1. Inzicht vergroten in wat professionele aansturing inhoudt, passend bij de rol van operationeel leidinggevenden 2. Oefenen van daarbij behorende relevante vaardigheden. 3. Verankeren van deze rol door betrokkenheid als opdracht- gever en coach door de directe chef. - 3 -

4 Professioneel sturen Kenmerken van de aanpak:
Vergroten van inzicht in de rol van operationeel leidinggevende Effectief gebruik van tijd Leren on the job Hoog rendement Proeve van bekwaamheid

5 Ad 1: Vergroten van inzicht:
We onderscheiden 3 rollen: Leider (vertaling van de strategie) Coach (ontwikkeling medewerkers) Manager (doelen, resultaten, controle) Positie van de rol in de hiërarchie Ontvangen van leiding (WAT moeten we doen) Geven van leiding (HOE gaan we het doen)

6 Ad 2: Effectief gebruik van tijd
32 uur of the job (contacttijd) Bijeenkomsten op locatie (geen reistijd) Leerbijeenkomsten (groep, cursorisch) Training gesprekvaardigheden (extern) Coachgesprekken (persoonlijk) Coaching on the job door de lijn (doelen - resultaten) Groepsgrootte deelnemers van (kleine groep min verschillende bedrijven is mogelijk max 8 deelnemers)

7 AD 3: Leren on the job Leren = Begeleiden van gedragsverandering geschiedt op de werkplek. Borging door betrokkenheid van de lijn Instrumenten: competentiescan (360º feedback) persoonlijk leerplan (focus op kwaliteiten) coachen door leidinggevende proeve van bekwaamheid

8 Ad 4: Hoog rendement Intrinsieke motivatie deelnemers (competentiescan, persoonlijk leerplan) Coachgesprekken met aandacht voor impact van de leerstof op het persoonlijk functioneren Gedeelde taal Gedeelde rolopvatting Efficiënte planning van het traject

9 Ad 5: Proeve van bekwaamheid
Deelnemer laat zien wat hij geleerd heeft, a.d.h.v een relevant project, opdracht. Lijn in rol van opdrachtgever (deelnemer initieert) en beoordelaar

10 Voorbeelden van proeve van bekwaamheid
Verduidelijking taakopvatting productie ↔ maintenance Implementatie versneld leren (bredere inzetbaarheid, minder overuren) Ontwikkelen en implementeren verbetervoorstellen Verbeteren ploegoverdracht Vergroten veiligheidsperformance etc


Download ppt "Professioneel sturen."

Verwante presentaties


Ads door Google