De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidscyclus P&O. Planning beleidsrapport P&O 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidscyclus P&O. Planning beleidsrapport P&O 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidscyclus P&O

2 Planning beleidsrapport P&O 2003

3 Betrokkenheid dep/VOI bij globaal P&O-beleid Rondvraag P&O-prioriteiten voor LT (legislatuur 2004- 2009) en KT (beleidsbrief 2005) en blikvangers (aansluitend op P&O-seminarie Wenduine) actieve deelname aan beleidsevaluatie en - voorbereiding via werkgroepen per P&O-domein en de plenaire discussiedag rond P&O-prioriteiten participatie/inspraak in de besluitvorming via vertegenwoordiging in “verruimde” PIWP Maximale integratie van P&O-informatie van VOI’s (o.a. via rapportering personeelseffectief + loonkost)

4 Praktische afspraken Informatie over aanpak en voortgang via website http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/bpo/index.htm Opgave deelnemers aan voorbereidende werkgroepen per P&O-domein (zie bijlage) Vertegenwoordigers VOI (P&O-managers) voor de validatie van de beleidsvoorstellen (zie planning voor vergaderdata) Inventarisatie P&O-behoeften op basis van een vragenlijst (zie bijlage)

5 Bijlage : P&O-domeinen (werkgroepen) Per strategische doelstelling WG1.Personeelssterkte en personeelskosten WG2.Beter bestuurlijk beleid WG3.De juiste mens op de juiste plaats  Selectie en rekrutering (extern + intern)  Functies, loopbanen en beloning WG4.Permanente ontplooiing  Prestatie- en competentiemanagement (leiderschap)  Personeels- en loopbaanontwikkeling WG5.Evenwicht tussen organisatie en mens  Arbeidsklimaat en arbeidsflexibiliteit  Gezondheid  Doelgroepenbeleid

6 Bijlage : rondvraag departementen / VOI Welke zijn de belangrijkste uitdagingen (prioriteiten) voor het P&O-beleid op korte termijn (beleidsbrief 2005) en lange termijn (legislatuur 2004-2009) binnen uw entiteit:  vanuit de huidige werking?  vanuit de te realiseren strategische doelstellingen tijdens de volgende legislatuur (2004 – 2009)? Welke beleidsmaatregelen of -initiatieven zijn volgens u noodzakelijk op het niveau van het globale P&O-beleid om te helpen bij de realisatie van die uitdagingen? Welk P&O-initiatief in 2003 in uw entiteit wenst u in het beleidsrapport P&O specifiek onder de aandacht te brengen?


Download ppt "Beleidscyclus P&O. Planning beleidsrapport P&O 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google