De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Potentieelinschatting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Potentieelinschatting"— Transcript van de presentatie:

1 Potentieelinschatting
Potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A

2 HR-netwerk (13 december 2002)
Situering vergelijkend examen voor overgang naar niveau A voorafgaande potentieelinschatting: “Bezit men de noodzakelijke generieke competenties voor het uitoefenen van een functie in niveau A?” tijdelijke regeling in afwachting van Raamstatuut? HR-netwerk (13 december 2002)

3 HR-netwerk (13 december 2002)
Visie Bart Dumolyn: De procedure wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de 'Krachtlijnen voor een Raamstatuut', meer bepaald op de uitwerking van een 'managementcode'. Als basisprincipe van deze code geldt de responsabilisering van het lijnmanagement, met name in functie van de implementatie van competentiemanagement binnen de Vlaamse Overheid. In geen geval mag hierdoor evenwel een hypotheek op de toekomst (cfr. o.a. implementatie van competentiemanagement) gelegd worden. LIJNMANAGEMENT: selectie responsabilisering “Krachtlijnen voor een Raamstatuut”, uitwerking van de managementcode BETROKKENEN: selectie Ontwikkelingsgericht introductie van competenties in de Vlaamse Overheid HR-netwerk (13 december 2002)

4 HR-netwerk (13 december 2002)
Inhoud van de P.I. zowel extern als intern gedeelte, voor globale inschatting extern gedeelte: gedragsgericht interview, vragenlijst, presentatie van een advies, in-basket proef intern gedeelte: verantwoordelijkheid lijn beoordelingscommissie: eindoordeel HR-netwerk (13 december 2002)

5 HR-netwerk (13 december 2002)
Ministerie en VOI’s? Ministerie: hier geldt het GVPS art. VIII.15, dat de leidend ambtenaar ruime bevoegdheden terzake delegeert VOI’s en WI’s: hier geldt het STAMBESLUIT, dat hierin overeen komt met het oude VPS VIII 44bis => VOI’s en WI’s moeten zich voegen naar MEER en ANDERE statutaire bepalingen dan MVG (vb: samenstelling selectiecommissie) HR-netwerk (13 december 2002)

6 Rapportering en terugkoppeling
Rapportering (geïntegreerd rapport) aan beoordelingscommissie Terugkoppeling: over externe PI: extern bureau(s) over interne PI: de lijn! over loopbaanoriëntatie en ontwikkelingsadvies: interne professional (eventueel in overleg met extern bureau) HR-netwerk (13 december 2002)

7 Kwaliteitsborging (MVG)
APO legt globale aanpak vast, vanuit geïntegreerde visie loopbaanontwikkeling, competentiemanagement,.. Jobpunt Vlaanderen i.s.m. drie externe partners & APO (kwaliteitsborging) APO doet kwaliteitszorg zowel voor extern als intern gedeelte Garantie interne kwaliteitsborging door externe bureaus HR-netwerk (13 december 2002)

8 Samenstelling beoorde-lingscommissie (MVG)
leidend ambtenaar APO => stelt commissie samen leidend ambtenaar APO is voorzitter + vertegenwoordiging lijnmanagement + vertegenwoordiging interne professionals HR-netwerk (13 december 2002)

9 Toegevoegde waarde van deze ‘oefening’
Eerste stap in het werken met competenties Responsabilisering van de lijn wordt bevorderd via inschatting van competenties en rol in de beoordelingscommissie Concretisering van loopbaanontwikkeling en -oriëntering Nieuwe voorzet voor interne professionals in het veld HR-netwerk (13 december 2002)

10 Rol interne professional? Voorbereiding (1)
Informeren (en eventueel adviseren) ingeschreven kandidaten Relevante informatie (MVG) op PI-website (zie ‘Concreet’) Capteren van FAQ’s, formuleren eens-luidend antwoord/ advies en desnoods laten publiceren op website HR-netwerk (13 december 2002)

11 Rol interne professional? Voorbereiding (2)
Mee organiseren en deelnemen aan info-sessies voor kandidaten Beklemtonen van toegevoegde waarde inzake advies ontwikkeling & oriëntatie Informeren en adviseren (tips,..) interne potentieelinschatters (meestal A2A’s) Permanente kwaliteitscontrole …..? HR-netwerk (13 december 2002)

12 Rol interne professional? Tijdens uitvoering
Procescontrole by walking around Informeren & bijsturingsadviezen aan organisatoren en APO HR-ondersteuning van deelnemers tussentijds Ondersteuning interne PI-inschatters! (Interne PI gaat vooraf aan externe PI!) HR-netwerk (13 december 2002)

13 Rol interne professional? Natraject (1)
Kwaliteitsaudit binnen entiteit en terugkoppelen naar organisatoren & APO Overleg met organisatoren over resultaten Audit coherentie interne - externe PI Audit coherentie selectie- & ontwikkelingsadviezen Overleg externe partners i.f.v. terugkoppeling van resultaten HR-netwerk (13 december 2002)

14 Rol interne professional? Natraject (2)
Terugkoppeling naar kandidaten i.f.v. ontwikkeling & oriëntatie Terugkoppeling naar interne PI-inschatters: proces + eindresultaat Evaluatie en beleidsadviezen in kader van toekomstige competentie-inschattingen Ervaringsuitwisseling naar collega’s interne professionals ….? HR-netwerk (13 december 2002)

15 Discussievragen vergeten?
En verder? Discussievragen vergeten?

16 HR-netwerk (13 december 2002)
Concreet: PI-website: “www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/informatie/pi/info/index.htm” Infosessies: 20 & 21 januari 2003 (auditorium Conscience-gebouw) Gemengde werkgroep (Jobpunt Vl., APO, AAZ, externe partners): meetings op 7 & 13 januari 2003. HR-netwerk (13 december 2002)


Download ppt "Potentieelinschatting"

Verwante presentaties


Ads door Google