De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstelling van vandaag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstelling van vandaag"— Transcript van de presentatie:

1 Potentieel inschatting in het kader van het overgangsexamen naar niveau A Het Assessment Center

2 Doelstelling van vandaag
Jullie een beeld geven van: een Assessment Center de concrete inhoud het concrete verloop de voorbereiding

3 Definitie Wat is een Assessment Center?
Een combinatie van oefeningen die het toelaten die kwaliteiten te observeren en objectief te scoren die essentieel zijn voor het goed uitvoeren van een functie.

4 Onderdelen Interview Persoonlijkheidsvragenlijst Gedragsoefeningen:
Postbak: plannings- en organisatieoefening Analyse- en presentatieoefening

5 Uitgangspunt De vooraf gedefinieerde competenties

6 Overzicht van de competenties
Betrouwbaarheid (niveau II) Samenwerking (niveau II) Voortdurend verbeteren (niveau II) Klantgerichtheid (niveau II) Initiatief (niveau II) Planning (niveau I) Communicatievaardigheid: mondeling en schriftelijk (niveau II), luisteren (niveau I) Analytisch en synthetisch denken (niveau I)

7 De competentiematrix Meetinstrumenten en competenties worden samengebracht in een matrix. Aldus wordt aangegeven wanneer welke competenties worden beoordeeld.

8 De competentiematrix

9 Persoonlijkheidsvragenlijst
Laten toe het zelfbeeld van de kandidaat in beeld te brengen. Betrouwbaarheid Validiteit

10 Persoonlijkheidsvragenlijst: de competenties
Betrouwbaarheid Samenwerking Voortdurend verbeteren Klantgerichtheid Initiatief Planning

11 Persoonlijkheidsvragenlijst
Voorbeeld van een persoonlijkheidsvragenlijst

12 Gedragsoefening Postbak: plannings- en organisatieoefening
Analyse- en presentatieoefening

13 Gedragsoefening Simulatietechnieken Gedrag staat centraal Competenties
Betrouwbare voorspelling

14 Postbak: definitie Geplaatst in de rol van een bepaald
persoon krijgt u de verantwoordelijkheid over de post van deze persoon: geprinte , interne nota’s, brieven, krantenknipsels, …

15 Postbak Basisinformatie Bijkomende informatie Antwoordboekje
2 taken: planning en organisatie Opdracht is gesitueerd in een gemeentelijke context

16 Een voorbeeld van enkele bladzijden uit een postbakoefening

17 Een voorbeeld van enkele bladzijden uit een postbakoefening

18 Een voorbeeld van een invuldocument
Postbak Een voorbeeld van een invuldocument

19 Een voorbeeld van een invuldocument
Postbak Een voorbeeld van een invuldocument

20 Postbak: de competenties
Voortdurend verbeteren Klantgerichtheid Planning Communicatievaardigheid Analytisch en synthetisch denken

21 Analyse- en presentatieoefening
U bent pas aangeworven in een functie op universitair niveau Voorbereiding + presentatie ( min) Tegenrol Observator Context is geënt op de postbak en is gesitueerd in een gemeentelijke context

22 Analyse- en presentatieoefening: de competenties
Voortdurend verbeteren Initiatief Communicatievaardigheid Analytisch en synthetisch denken

23 Het interview is een: Het interview is een competentiegericht interview: Concrete situaties als uitgangspunt Ik-figuur staat centraal

24 Voorbeeldvragen van het criteriumgericht interview
Betrouwbaarheid: Beschrijf een situatie waarin je blijk hebt gegeven ten volle je verantwoordelijkheid te hebben opgenomen en daarbij sociale en ethische normen te respecteren. Wat deed je toen precies? In welke situaties kan het voor jou moeilijker zijn om de sociale en ethische normen ten volle te respecteren? Samenwerking: Geef een voorbeeld van een situatie waarin je samen met anderen echt hebt samengewerkt. Op welke wijze heb je bijgedragen tot het eindresultaat? Wat deed je om het bereiken van de gemeenschappelijke doelstelling veilig te stellen? In welke situaties heb je het moeilijker om constructief mee te werken aan een taak die in teamverband wordt uitgewerkt? Hoe voel je je in teamverband?

25 Voorbeeldvragen van het criteriumgericht interview
Klantgerichtheid: Kan je een situatie beschrijven waarin je een nieuwe klant moest helpen? Wat was voor die klant belangrijk? Hoe wist je dat? Wat heb je gedaan om de klant tevreden te stellen? Hoe heb je dat concreet aangepakt? In welke situatie is het voor jou moeilijk om klantgericht te werken? Initiatief: Beschrijf een situatie waarin je zelf het initiatief hebt genomen om een probleem op te lossen waarmee je binnen je takenpakket werd geconfronteerd? Wat heb je toen precies gedaan? Welke problemen heb je daarbij ervaren?

26 Voorbeeldvragen van het criteriumgericht interview
Planning: Beschrijf het denkkader van waaruit je de planning en organisatieoefening hebt gemaakt. Als je dit nu vergelijkt met hoe je het in het dagelijks leven aanpakt, waarin liggen dan de overeenkomsten en de verschillen?

27 Interview: de competenties
Betrouwbaarheid Samenwerking Klantgerichtheid Initiatief Planning Communicatievaardigheid

28 Interview Individueel: dag en uur Voorbereidingstijd: max 15 min
Individueel gesprek: max 60 min 2 consultants

29 Aanpak: 2 stappen Stap 1: plenair op 04/02/03
- postbak: plannings- en organisatieoefening - persoonlijkheidsvragenlijst Stap 2: individuele afspraak - interview - analyse- en presentatieoefening

30 Stap 1: plenaire sessie op 04/02/03
Voormiddag/namiddag bij Selor Onthaal: 8u00-8u20 / 13u00-13u20 Start: 8u30 / 13u30 Postbak: plannings- en organisatieoefening Pauze Persoonlijkheidsvragenlijst Aanwezigheidsattest

31 Stap 2: individuele afspraak
Registratie bij aankomst Persoonlijke uitnodiging met dag en uur Gedragsgericht interview: - voorbereiding: 15’ - interview: 60’ Analyse- en presentatieoefening: - voorbereiding: 45’ - presentatie: 30’ Begeleiding door 2 consultants Ontvangst van aanwezigheidsattest

32 Rapport Luik selectie: geeft eenduidig advies over geschiktheid voor het uitvoeren van functie op niveau A Luik ontwikkeling: - geeft informatie over de groeidomeinen - geeft richting aan van verdere ontwikkeling Beoordeling per competentie op 5 punten gaande van zwak, eerder zwak, voldoende, eerder sterk tot sterk Algemene beoordeling: score van 1 tot 5 waarbij score 3, 4 en 5 geschikt zijn

33 Feedback De mogelijkheid tot feedback over de resultaten is voorzien

34 Hoe voorbereiden? Wees uzelf Laat u niet beïnvloeden
Volgorde van uitnodiging heeft geen invloed op het resultaat


Download ppt "Doelstelling van vandaag"

Verwante presentaties


Ads door Google