De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap
Ten behoeve van het netwerk competentiemanagement overheden 17 februari 2004 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

2 “Oude” functiecatalogus
N.a.v. nieuw evaluatiesysteem 1994-ondersteuning bij planning Participatieve aanpak Opbouw : resultaatgebieden (output) functioneringscriteria : technische persoonlijke (competenties) Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

3 “Oude” functiecatalogus
45-tal functiefamilies (departementaal en interdepartementaal) 1998 : voor uitvoerende functies (niveau D) een aparte catalogus, concreter, herkenbaarder, beknopter Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

4 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap
Evaluatie van gebruik goed als eerste generatie-instrument wordt veel gewoon overgenomen, niet gespecificeerd competenties: niet coherent weinig evolutie in functiebeschrijvingen relevante informatie over competenties genereren is moeilijk Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

5 Doel programma competentiemanagement
Faciliteren van competentiemanagement in de Vlaamse overheid door het : Ontwikkelen, aanbieden, onderhouden en beheren van gemeenschappelijke instrumenten Begeleiden van gemeenschappelijke projecten Signaleren van opportuniteiten, initiëren en stimuleren van competentiegerichte aanpak ondersteunen en volgen van lokale projecten : generieke leerpunten capteren en aanbieden Dus een gemeenschappelijks,sturend compeonent en een bottom-up aanpak die mekaar moeten “bevruchten”. Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

6 Realisaties Competentieraamwerk : Nieuw profiel top
Competentiewoordenboek met gedragscompetenties Stramien voor vaktechnische competenties (i.o.) Handleiding voor de belangrijkste processen Nieuw profiel top Nieuw profiel middenkader Gemeenschappelijke processen opvolgen bvb. Potentieelinschatting niv. A(generiek profiel) Bottom up evaluatie Lokale projecten opvolgen en generieke leerpunten capteren Verschillende accenten in het functiedesign “strategisch management” voor departementen en VA’s 1 profiel voor familie”strategisch management” 4 waardegebonden competenties generiek voor het geheel van de Vlaamse overheid gedragscompetenties voor de familie vaktechnische competenties voor de familie ruimte voor functiespecifieke PI niveua A : gemeenschappelijk profiel niveau A, competentiegerichte aanpak bij overgangsexamene niveau A BUE : inscchaaten van leidnggevenden competenties met ontwikkelingstraject

7 Competentiewoordenboek
lexicon van 32 gedragscompetenties voor de Vlaamse overheid = gemeenschappelijk taalgebruik elke competentie wordt gedefinieerd per competentie worden 3 niveaus onderscheiden elk niveau wordt geïllustreerd met een aantal kenmerkende gedragsindicatoren er worden vier waardegebonden competenties gedefinieerd (in 4 niveaus) = vertaling van missie,visie,waarden handleiding formuleert gemeenschappelijke principes bij het omgaan met competenties in de HR-processen

8 4 waardegebonden competenties
Vanuit de missie, visie en waarden voor de Vlaamse overheid wordt als doelstelling vooropgesteld : “Wij willen onze klanten (interne en externe) een betrouwbare dienstverlening verzekeren. Met dit doel voor ogen zullen wij collegiaal samenwerken en voortdurend streven naar de verbetering van kwaliteit,effectiviteit en efficiëntie. “ Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

9 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap
Klantgerichtheid Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten klanten onderkennen en er adequaat op reageren Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

10 Niveaus “samenwerken”
Niv. I : werkt mee en informeert anderen geeft informatie die nuttig is voor anderen door behandelt anderen met respect ongeacht hun positie,achtergrond of opvattingen Niv. II : helpt anderen en pleegt overleg bevraagt spontaan en pro-actief de mening van anderen biedt hulp aan bij problemen, ook al valt dat niet onder de eigen taak... Niv. III : stimuleert de samenwerking binnen de entiteit komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren… Niv. IV :creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten

11 Functiefamilies in ontwikkeling
Groepeert functies van dezelfde aard specifieke zitten er in eerste instantie niet in moeilijkheid : abstractieniveau Scope raamstatuut Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

12 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap
Waartoe? Biedt een structuur voor functies en competenties transparantie en coherentie Basisinstrument voor geïntegreerd HRM Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

13 Geïntegreerd HRM faciliteren
Werving en selectie organisatieontwikkeling en personeelsplanning: biedt een eenheid om personeelsbehoeften uit te drukken mobiliteit : gestandaardiseerde aanpak verhoogt efficiëntie en kans op succes loopbaanontwikkeling : zicht op loopbaantrajecten en groeimogelijkheden Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

14 Geïntegreerd HRM faciliteren
Vorming en ontwikkeling PLOEG : link met planning Moet bruikbaar zijn indien later beloningsbeleid wordt geïmplementeerd In de marge : evt. andere HRM-thema’s zoals welzijn, burn out... Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

15 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap
Output Basisstructuur met functiefamilies Vlaamse overheid (departementen, beleidsdomeinen kunnen eigen functiefamilies hierop enten) Gebruiksaanwijzing voor HR voor de verschillende HR-processen Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

16 Inhoud functiefamilie
Doel Belangrijkste verantwoordelijkheden Competenties Indelingscriteria (niveaus) Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

17 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap
Aanpak Vertrekken van de realiteit : inventarisatie van functies/toekomstige functies bij de verschillende entiteiten- afronden februari Concept maken-februari Concept toetsen-maart Functiefamilies uitschrijven  uitgewerkte functiefamilies + zo veel mogelijk gebruikt : einde 2004 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap

18 Voorlopige ideeën concept
topmanagement middenkader lager kader operationeel leidinggeven beleidsondersteuning studiefuncties projectmanagement klantenadviserend organisatieondersteunend controlefuncties themabeheerders operationeel specialist expert dossierbehandelaars kennisoverdracht gespecialiseerd uitvoerend gespecialiseerd adm. ondersteunend algemeen adm.ondersteunend technisch uitvoerend

19 Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap
website cptmgt Vlaamse overheid: competentiemanagement/info/index.htm adres: Marleen Roggeman/afdeling HRM Ministerie Vlaamse gemeenschap


Download ppt "Basisinstrumenten competentiemanagement Ministerie Vlaamse gemeenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google