De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeel & Organisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeel & Organisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Personeel & Organisatie
Beleidsrapport Personeel & Organisatie het proces de output de toekomst kengetallen personeelsontwikkeling de website

2 rapport P&O : het proces (1)
per domein verfijning van de kengetallen (definities) gegevensverzameling en -verwerking belangrijkste knelpunten en mogelijke maatregelen

3 rapport P&O : het proces (2)
overleg tussen de (horizontale) domeinverantwoordelijken : integratie met de (verticale) personeelsverantwoordelijken : klankbord voor het management en het personeel met de politieke beleidsverantwoordelijken

4 rapport P&O : de output (1)
een rapport met een gedetailleerde beschrijving van 16 HR-domeinen een managementsamenvatting met de belangrijkste vaststellingen en beleidsaanbevelingen

5 rapport P&O : de output (2)
3 topprioriteiten… beheersing van de personeelsuitgaven door verantwoorde groei én snoei verdere professionalisering van het wervingsgebeuren (grotere responsabilisering) een kwaliteitsvol en geïntegreerd HR-instrumentarium voor loopbaan- en beloningsbeleid en competentiemanagement …als basis voor de beleidsbrief AZ 2003.

6 rapport P&O : de toekomst
enkele uitdagingen uitbreiding tot de hele Vlaamse overheid generieke, realistische kengetallen (definities) gegevensbeheer en rapporteringsfrequentie interne benchmarks (MVG / VWI / VOI) implementatie van één loket voor personeelsinformatie

7 kengetallen Vlaamse overheid (1)
3 projecten personeelsbehoeften – personeelssterkte – personeelskosten – personeelsbeschikbaarheid kwaliteitsvol leidinggeven personeelsontwikkeling wie doet mee?

8 kengetallen Vlaamse overheid (2)
gemeenschappelijke aanpak... omschrijving van de principes vertaling in managementvoorschriften en/of regelgeving formulering van kengetallen haalbaarheidsonderzoek + migratiepad … met max. betrokkenheid van stakeholders

9 kengetallen personeelsontwikkeling
aanleiding ad hoc cijferverzameling: VRIND, personeelsrapport, beleid... dubbel werk, weinig doordachte aanpak weinig consistentie en integratie van cijfers

10 kengetallen personeelsontwikkeling
formulering doelstelling doordachte aanpak: Welke cijfers relevant voor welk doeleinde? Integratie en differentiatie link leggen met strategische doelstellingen denken in perspectief van responsabiliseren lijn rekening houden met rapporteringsbehoeften op verschillende niveaus: beleid, lijn...

11 kengetallen personeelsontwikkeling
startfase zomer 2001: discussie + oprichting werkgroep in OVV begin 2002: uitbreiding werkgroep naar VOI’s uitbreiding scope: gezamenlijke denkoefening in perspectief BBB + context Sociale Balans

12 kengetallen personeelsontwikkeling
actieplan gemengde werkgroep (1) uitwerking indeling: input > outcome basisstructuur kengetallen: definitie - berekeningswijze - gegevensafbakening - dimensies - groeipaden - benchmarks- link sociale balans fundamentele discussie, maar vertalen naar haalbaarheden en realiteit

13 kengetallen personeelsontwikkeling
actieplan gemengde werkgroep (2) 1e uitwerking van enkele concrete indicatoren aftoetsing op aantal MVG en VOI-forums doorlopend: litteratuurverkenning en kennisuitwisseling - aftoetsing bij experten

14 kengetallen personeelsontwikkeling
stand van zaken op 30/06/02 samenstelling werkgroep: nog kandidaten? 5-tal werksessies plaatsgevonden ‘klaar’: 1e uitwerking van 4 indicatoren 1e ‘intern’ evaluatiemoment: 05/07/02 (10-12u) wat missen wij? strategisch kader


Download ppt "Personeel & Organisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google