De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen projectorganisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen projectorganisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen projectorganisatie

2 Projectorganisatie Brede ontwikkel- en onderhoudsgroep (OOG) met relevante partners, waarbinnen een kernteam bestaat Personen in ontwikkel- en onderhoudsgroep: – Gemandateerd namens organisatie waartoe zij behoren – Dit betreft de huidige klankbordgroep en het patiëntenpanel, indien nodig aangevuld met andere partners Kernteam: – Leden nemen op persoonlijke titel deel aan project – Dit betreft het huidige projectteam

3 De OOG Nederlandse Diabetes Federatie Long Alliantie Nederland Platform Vitale Vaten Partnerschap Overgewicht Nederland Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie Patiëntenorganisaties van relevante aandoeningen Expert op gebied geriatrie en ouderenzorg Zorgverzekeraars Nederland Organisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zorgmodule Bewegen Plus…?

4 De kerngroep Huidig projectteam Aangevuld met iemand op gebied van public health en preventie Plus…?

5 Taakstelling De OOG committeert zich als geheel aan de zorgmodule en is als geheel verantwoordelijk voor de ontwikkeling daarvan Binnen de OOG bestaat een kernteam, dat actief aan de ontwikkeling werkt, in afstemming met de voltallige OOG Zowel slagvaardig als groot draagvlak

6 Ziektespecifieke addities Leden van de OOG die eigenaar zijn van relevante zorgstandaarden zijn als mede-drager van de zorgmodule verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ziektespecifieke addities

7 Patiëntenvertegenwoordiging Binnen de OOG zullen patiëntenorganisaties van relevante aandoeningen plaatsnemen

8 Communicatie Expertise wat betreft inhoud, organisatie en kwaliteit aanwezig in kerngroep Voorstel: aparte groep die zich richt op effectieve leefstijlcommunicatie (faciliteren van effectieve zelfmanagement, o.a. aandacht voor social media en ICT toepassingen) Suggesties?

9 Partijen ter accordering Voorstel van minimale samenstelling van de organisaties die de voedingsmodule accorderen Nederlandse Vereniging voor Diëtisten Nederland Huisartsen Genootschap Nederlands Instituut van Psychologen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Plus…?

10 Werkwijze bijeenkomsten Strak voorzitterschap in vergaderingen Secretaris bereidt concept teksten voor en beheert concepten van de zorgmodule Per vergadering wordt een onderdeel besproken Tussen bijeenkomsten door consultatie per e-mail Indien nodig subgroepen met aanvullende expertise voor deelonderwerpen Op basis daarvan ontstaat eerste concept

11 Werkwijze bijeenkomsten Geen uitgebreide notulen, maar enkel actiepunten, bereikte consensus, knelpunten en aanbevelingen Discussies worden niet genotuleerd Indien kerngroepleden niet aanwezig kunnen zijn vindt telefonische input plaats

12 OOG en kerngroep Het definitieve concept wordt afgestemd met de volledige OOG Doel is om als groep consensus te bereiken over de inhoud van de zorg, organisatie en kwaliteit Gesignaleerde knelpunten worden binnen de kerngroep verder uitgewerkt Daarna start het autorisatieproces met externe partijen

13 Autorisatieproces – OOG levert concept op  informeren en consulteren betrokken partijen – OOG past concept aan op basis van consultatie  hieruit volgt het voorstel – Het voorstel wordt voorgelegd aan besturen van vooraf gekozen partijen ter accordering

14 Uitgangspunten De basis wordt gevormd door RGV en RV. Alleen indien goed onderbouwd, kan hiervan worden afgeweken. Wat niet in die richtlijnen staat, kan worden uitgewerkt m.b.v. overige evidence en practice based informatie. Taak van de kerngroep is het ontwikkelen van de voedingsmodule op basis van grotendeels bestaande informatie, niet het opnieuw definiëren van de uitgangspunten.

15 Vragen / suggesties?


Download ppt "Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen projectorganisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google