De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de internist-oncoloog in netwerken palliatieve zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de internist-oncoloog in netwerken palliatieve zorg"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de internist-oncoloog in netwerken palliatieve zorg
Hoofdspeler of bijwagen? C.C.D. van der Rijt

2 Toegenomen aandacht voor palliatieve zorg
Veranderde rol van patiënten Belang dat zorgverleners hechten aan de autonomie van patiënten Aandacht voor kwaliteit van leven in de hedendaagse gezondheidswetenschappen Demografische ontwikkelingen

3 Demografische achtergrond
1997 totaal aantal overledenen: met terminale fase: met kanker: 65% thuis en hospice 28% ziekenhuis 6% verpleeg-/verzorgingshuis

4 Demografische achtergrond
Schatting 2015: totaal aantal overledenen met terminale fase: stijging van 20%

5 Zorgbehoeften terminale patiënten en naasten NIVEL
Goede en beschikbare professionele hulp Heldere informatie Begeleiding rond beslissingen rond het levenseinde Zorg zo veel mogelijk thuis Continuïteit en flexibiliteit in de organisatie van de zorg

6 Stimuleringsprogramma Palliatieve Zorg VWS
6 COPZen PIH Kennisontwikkeling Kennisverspreiding Structuuraanpassing Integratie hospices

7 COPZen Onderzoek: epidemiologisch, ethisch, inhoudelijk, in relatie tot structuuraanpassing Onderwijsprogramma’s Structuuraanpassing: consultatie, ondersteuning netwerkvorming

8 Consultatie 20 verschillende teams meerderheid multidisciplinair
regionaal vs lokaal

9 Consultvragen telefonisch
%

10 Consultvragers telefonisch

11 Doelen netwerkvorming
Afstemming zorgaanbod-zorgbehoefte Opzet nieuwe zorgprodukten Uitwisseling van kennis en ervaring Gemeenschappelijke scholing Continuïteit van zorg

12 Model van een netwerk thuis ziekenhuis hospice verzorgingshuis
verpleeghuis

13 Wat kun je regelen in een netwerk?
Casuïstiekbesprekingen Consultatie Beschikbaarheid van bedden voor kort-durend palliatief-terminale zorg (Electronische) communicatie Inzet thuiszorgtechnologie

14 Standpunt VWS Uitgangspunten
Generalistische insteek Stimulering samenhang en samenwerking binnen de reguliere zorg Ondersteuning van de reguliere zorg

15 Standpunt VWS Organisatie
Netwerkvorming op lokaal/regionaal niveau Consultatie regionaal. Mogelijk naast de lokaal georganiseerde consultatie Ondersteuning regionaal georganiseerd via de IKC’s Landelijke marktplaats

16 Samenwerking VIKC-COPZen Kwaliteitsbeleid
Organisatie van de zorg Consultatie Richtlijnvorming

17 De internist-oncoloog

18 Raamplan Interne Geneeskunde 2002
Taakafbakening: De internist als coördinator in het ziekenhuis De internist als consulent De internist en de huisarts

19 Raamplan Interne Geneeskunde 2002 Medische oncologie
Palliatieve zorg: Pathofysiologie Klinische presentatie Diagnostiek Therapie Preventie Begeleiding

20 Wat maakt palliatieve zorg complex?
Naderende dood Multi-problematiek Multi-dimensionaliteit Multi-disciplinaire benadering Fluctuerend, moeilijk voorspelbaar ziektebeloop

21 Symptom prevalence in palliative care
Donnelly et al, 1995

22 Symptom prevalence in palliative care
Walsh 2000 % Vaino % n= n=1640 pain pain 57 fatigue weakness 51 weakness weight loss 39 anorexia anorexia 30 lack of energy constipation 23

23 symptoom Medicatie Lichamelijke factoren Geloof Angst Stemming
Eerdere ervaringen Omgeving Vermoeidheid

24 Causaal Symptomatisch
Behandeling Causaal Symptomatisch Multi-dimensioneel Anticiperend

25 Inhoudelijk internist-oncoloog goed uitgerust voor palliatieve zorg
Conclusie Inhoudelijk internist-oncoloog goed uitgerust voor palliatieve zorg

26 Ervaring met transmurale zorg
o.a. Thuiszorgtechnologie Vervroegd ontslag uit het ziekenhuis Diabeteszorg Electronische communicatie

27 Knelpunten bij zorgaanbieders
Informatie-overdracht tussen de zorgplekken Het herkennen van potentiële problematiek Bereidheid tot het vragen van ondersteuning Wachtlijsten

28 Uitdaging voor de internist-oncoloog in de praktijk
Richting eerste lijn Intramuraal Heldere communicatie Nadrukkelijke aandacht voor palliatieve zorg Anticiperende adviezen

29 Specifieke rol in de palliatieve zorg
Consultatie Richtlijnvorming Casuïstiekbesprekingen

30 Actieve rol in de netwerkvorming?
Kanker de belangrijkste diagnose in de palliatieve zorg Internist-oncoloog best bekend met ziekte-beloop en mogelijkheden Voldoende inhoudelijk toegerust

31 Actieve rol in de netwerkvorming?
JA Medeverantwoordelijkheid in het verspreiden van kennis en bieden van continuïteit van zorg


Download ppt "De rol van de internist-oncoloog in netwerken palliatieve zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google