De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JBZ Palliatief Advies Team

Verwante presentaties


Presentatie over: "JBZ Palliatief Advies Team"— Transcript van de presentatie:

1 JBZ Palliatief Advies Team

2 Waarom een PAT? Ondersteuning bij problemen bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase Kwaliteit verbeteren Transparanter Professionals informeren over deze zorg Stimuleren tot kennisoptimalisering

3 Definitie Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en levensbeschouwelijke aard (WHO, 2002)

4 Thema’s definitie Kwaliteit van leven Symptoommanagement
Anticiperen (pro-actieve benadering van klachten en problemen die in de nabije toekomst verwacht kunnen worden) Autonomie van de patiënt Integrale en multidimensionele benadering Zorg voor de naasten

5 Voor wie, waarvoor en bereikbaarheid?

6 Werkwijze Verpleegkundig specialist in de voorwacht
Oncoloog in de achterwacht Multidisciplinair advies Diezelfde dag een bedside consultatie Consultvrager krijgt consultverslag g d Follow-up Het PAT geeft een advies, neemt de zorg niet over! Arts blijft eindverantwoordelijke in zorg

7 Palliatief redeneren Geeft op praktijkgericht wijze vorm aan integrale continue palliatieve zorg Focus model komt overeen met focus patiënt Doel: kwaliteit van zorg en communicatie verbeteren Ondersteunt multidisciplinair behandelteam Maakt besluitvorming transparant voor patiënt, naasten en professional

8 Beslisschijf als hulpmiddel
Breng problematiek in kaart Vat problematiek en beleid samen Maak afspraken over evaluatie en beleid Stel beleid zonodig bij en blijf evalueren

9

10

11

12

13 Wie zijn de consulenten?
Kernteam - Verpleegkundig specialisten: Marisa Geukes, Britt van Merrienboer, Lucyl Verhoeven & Sylvia Verhage - Medisch specialisten: Corinne Knibbeler, Hans Pruijt & Tineke Smilde / Paul Cornelissen, Ronald Drost & Jorgo Lambrou - Beate Rose en Anne Heutinck

14

15 Wie zijn de consulenten?
Experts 2de schil Medisch specialisten: apotheker, longarts, gynaecoloog, neuroloog, uroloog, psychiater, geriater, radiotherapeut, cardioloog, chirurg en hospicearts Professionals: diëtiste, fysiotherapeut, psycholoog Advies: Idillia van Herpen en Eric Smits Coördinatoren: Margo van Schijndel, Bart van Druenen & Sylvia Verhage Ondersteuning: Jeroen Ooms, Yvonne Lemmens en Myra de Groot

16 Evidence

17 JBZ Patiënten informatiebrochures

18 JBZ Patiënten informatiebrochures

19 JBZ Meetinstrumenten

20 Mogelijkheden PAT voor de professional
Bedside en telefonische consultatie Deskundigheidsbevordering - scholing op maat - e-learning module: arts-assistenten /vpk niveau 4-5 - casuïstiekbespreking Ontwikkeling richtlijnen Onderzoek Organiseren tweejaarlijks regiosymposium professionals

21 Vragen en tips? Inrichten website en I-portal

22 JBZ PAT 1772


Download ppt "JBZ Palliatief Advies Team"

Verwante presentaties


Ads door Google