De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad.
Delirium op de IC Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad. Marieke van Piere, Nurse Practitioner ziekenhuispsychiatrie. Diaconessenhuis Leiden , GGZ Rivierduinen

2 Marieke van Piere MANP-GGZ
Delirium op de IC Ervaring : – minuten ..\Mijn video's\RealPlayer Downloads\Player eo.nl.rm Marieke van Piere MANP-GGZ

3 Inhoud Delirium: definiëring
Praktijkgericht onderzoek naar het probleem Onderzoek naar antwoorden binnen kennisbronnen Klinisch pad delirium (op de IC) Resultaten en voornemens

4 Delirium (acute verwardheid)*
Organisch psychosyndroom Symptomen: Verstoring in cognitie, waarneming en bewustzijn Plotseling ontstaan, en voorbijgaand Oorzaken divers, maar altijd door lichamelijke aandoening Op de IC voornaamste luxerende factoren: ernstige ziekten, medicatie, sedatie en operatie *DSM IV American Psychiatric Assocation, 1994

5 En.. mengvorm Vormen delirium Hyperactief Hypoactief kort lang
Reactietijd kort lang Activiteit toegenomen afgenomen Motorische reactie direct traag Spreken veel praten, luide stem langzaam, lage stem slecht verstaanbaar Bewegen vaak / onophoudelijk doelloos algehele inertie En.. mengvorm Gemengde vorm komt het meest voor.

6 Prevalentie, herkenning
Beademd: % niet-beademd: %. niet herkend: % . (Miller III & Ely, 2006).

7 Gevolgen verhoogde sterftekans (Ely et al., 2004),
meer verpleegkundige zorg, langer verblijf op de IC en het ziekenhuis (Thomason et al., 2005) (Ely et al., 2004), hogere kosten en vaker overplaatsing naar een verpleeghuis. (Milbrandt et al., 2004) traumatische ervaring (Roberts, 2001)

8 Aanleiding Rapport IGZ (2005): Delirium nog onvoldoende herkend
Beleid en zorg rondom delier dient verbeterd. Bestaand klinisch pad delirium volstaat niet op de IC

9 Definitie klinisch pad
Verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van een multidisciplinair team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Middel om een patiëntgericht programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen © Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002

10 Klinisch pad delirium Plan-do-check-act (Deming)

11 Praktijkgericht onderzoek
Doelstelling: In hoeverre wordt het stille en actieve delier bij beademde en onbeademde patiënten op de IC van het Diaconessenhuis herkend? Methode: enquêtes en interview (3)IC verpl. Respons enquêtes 53% (N=17)

12 Resultaat (n=17) Bij actief delier: hallucinaties, illusies, agressiviteit wel herkend (100%) Bij stil delier: hallucinaties nauwelijks (24%) als symptoom benoemd. Apathie en denkstoornissen als symptoom herkend (94%) Interview : opvallende uitspraak ”vergeetachtigheid past toch bij ouderdom” Conclusie: symptomen stil delier moeilijker herkend.


Download ppt "Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad."

Verwante presentaties


Ads door Google