De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

2 Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst Een voortraject voor leefloners van OCMW Roeselare

3 vaststelling Verslavingsproblematiek ook in Roeselare In het OCMW krijgt de verslaafde een gezicht, een naam, een verhaal Werkbereid <> nog ver af van werk Veel levensdomeinen zijn betrokken Werk als katalysator met positieve impact op die domeinen en hefboom naar maatschappelijk integratie Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

4 Cliënt aan werk helpen dus Tewerkstellingswens <> randvoorwaarden Individuele gesprek <> beperkingen Onze ervaring met vrijetijdsaanbod in groep leerde ons veel Vrijblijvende vrije tijd <> voor wat hoort wat Expertise samenbrengen is nodig Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

5 We hebben nood aan: Een initiatief met expertise/samenwerking Met een lage opstap Richting tewerkstelling Voor personen met een verslavingsproblematiek Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

6 2 maand piloot OCMW Roeselare: toeleider/individuele begeleiding Kompas expertise drughulpverlening Groep Intro: expertise Vorming/Jongerenwerking VZW Variant: expertise screening/competentie- ontwikkeling en promotor OC Sint-Idesbald: logistieke inbreng met een locatie ter beschikking. Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

7 Test met 5 toegeleide deelnemers Beperkt aanbod van: vorming drughulpverlening arbeidsmatige activiteiten/competentie screening Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

8 Ervaringen piloot Beperkte aanwezigheden deelnemers Te prominent aanwezige verslavingsproblematiek en te "zwakke" groep Gebrek aan methodiek/afstemming partners, waar deelnemers 'misbruik' van maken Beperkt aanbod projecturen / te beperkte return dlns Drughulpverlening: groepsaanpak -> individuele aanpak Overlegplatform actoren werkt nog niet optimaal Gebrek aan sturing van het geheel: nood aan coördinatie Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

9 2008: JUMP gaat van start met duidelijker omschrijving van: Doelgroep Doelstelling Rollen van de medewerkers Niet vrij-blijvend aanbod Gefaseerd traject Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

10 Doelgroep JUMP Duidelijke definiëring (10p): (Equivalent)leefloner bij instap (Ex)verslaafd met gestabiliseerd gebruik Een tewerkstellingsvraag Individueel traject naar werk niet haalbaar Voldoende kennis Nederlands Inwoner van Roeselare Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

11 Doelstelling JUMP Doorstroom naar opleiding/tewerkstelling “Workreadyness” Competentiescreening Arbeidsprofiel gerelateerd aan mogelijkheden/beperkingen Invloed middelenmisbruik Competenties ontwikkelen Persoonlijke doelstelling formuleren Een gericht advies formuleren Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

12 Rollen van de JUMP-medewerkers Casemanager De projectcoördinator Vormingsmedewerker (Groep Intro) De werkvloerbegeleider (Variant/OCMW) De drughulpverlener (Kompas) De trajectbegeleider Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

13 Niet vrijblijvend gefaseerd aanbod Screening Vorming- en activiteiten Oriëntatie Trajectbegeleiding Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

14 Toeleidend team sociale dienst OCMW: stellen de cliënten voor Wekelijks indicatiestellingsteam: het kloppend hart van de werking Stuurgroep met vertegenwoordiging van de partners Overleg gebeurt met: Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

15 Hoeveel aanmeldingen? Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

16 Hoeveel uitstroom? Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

17 Dit zelfgemaakt geboorteaandenken is klaar! Mijn vriendin kan bevallen! Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

18 Begeleid kijken naar mijn binnenkant Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

19 Houtbewerking Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

20 Secure verpakkingsopdracht bij partner in sociale economie Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

21 Opdrachten waarbij ik ontdek dat ik kan creëren en doorzetten Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

22 Afwassen, opruimen, het hoort er bij. Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

23 Afgelegde weg over 3 jaar Meer methodiek Partneroverleg Coördinator Draaiboek en documenten Roldefinitie begeleiders Procedure mbt regels Vorming en activiteiten op maat Versterkte samenwerking met doorverwijzer Samenwerking tewerkstellingsplaatsen Signaalfunctie Jump Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

24 Knipperlichten Middelen <> uitbouw atelier Beperkte vervoer <> externe opdrachten Afhankelijkheid voor infrastructuur/materiaal Uitstroom afhankelijk van aanbod/statuut Wachtlijst Middelengebruik kan wegen op de werking Onderlinge beïnvloeding deelnemers Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

25 Ten slotte Jump vervult een opdracht binnen Roeselaars lokaal sociaal beleid Jump bereikt mensen die we vroeger kwijt geraakten Het werk is nooit af, het project blijft in beweging en evolutie Dat maakt het bijzonder boeiend. Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

26 Onze plek, ons logo, onze identiteit Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

27 Dank voor u aandacht Inge Obyn, coördinator JUMP Mario Denys, hoofdmaatschappelijk werker - team opleiding en tewerkstelling Kathleen Witdouck, stafmedewerker Sociale Dienst OCMW Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst


Download ppt "Met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google