De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsplanning tot plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsplanning tot plan"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsplanning tot plan
visie beeldvorming evalutie KIND doelen aanpak

2 Zonnehart: 3 groepen; 75 leerlingen
Matig en ernstig mentale handicap Ernstig meervoudige handicap Autismespectrumstoornis

3 Handelingsplan Individueel handelingsplan Groepswerkplan
Schoolwerkplan Concrete documenten tonen

4 Implementatie doorheen de jaren
: klassenraden;leerlingbespreking : groepswerkplan; van handelingsplanning tot handelingsplan Vanaf : SWP Klassenraden met alle betrokkenen erbij volgens formulier OD; Oude form tonen; geleidelijk op computer; Nieuwe formulier (sinds sept 2003….); visie: starten vanuit het kind: zijn zorgvraag kaderen binnen OD’n Groepswerkplan: handleiding in SWP deel 3 Brochure van handelingsplanning tot handelingsplan tonen

5 IHP: beeldvorming en doelen nieuwe leerling
Kennismakingsbezoek Inschrijvingsbezoek- polsen naar mogelijkheden (bevraging ouders) ..\..\standaardformulieren\INTAKEorigineel.DOC Verslagen opvragen: CLB, vorige school (belang objectieve taal!) of voorziening; lg-RC-andere ; contact school Na 1à 2 maanden: overleg ouders (verslag ortho); KR Apart inschrijvingsdocument tonen

6 LB: beeldvorming en doelen leerlingen reeds in ZH
Leerlingbespreking: 7 leergebieden Door lkr, BLIO, therapeuten, lkr LO Bronnen: observaties begeleiders- agenda- leerlingfiches; verslagen lg-RC-andere; GWP Met alle betrokkenen school, therapie, leefgroep; dialoog met ouders; 1u30

7 Proces Leerlingbespreking
Leerkracht: schriftelijk verslag huidige stand van functioneren op 7 leergebieden en bepaling concrete doelstellingen (binnen 1jaar haalbaar) BLIO-L.O.- therap- ambulante leerkracht: verslag; voorbeeld

8 Leerlingbespreking zelf
Met leerkracht, betrokkenen leefgroep, ouders Dialoog met ouders 1u tot 2u

9 Produkt: Multidisciplinair syntheseverslag (IHP)
Neerslag door ortho: overkoepelend handelingsplan (alle beg.) voorbeeld

10 KR : beeldvorming en doelen lln reeds in ZH
1e en 2e klassenraad (prioritaire noden) Voorbeeld sjabloon Voorbeeld 2 Wie ; ouders? Heen- en weer schriftje 20min; coördinatie en verslag ortho Afspraken omtrent invullen (voorbereiding) klassenraadverslag: Volgens sjabloon Prioriteiten in ‘tvet Vertrekken vanuit vorige klassenraad-evalueren doelstelling Voldoende haalbare-meetbare doelstellingen

11 Ervaringen klassenraad
Planning alle betrokkenen rond tafel (soms in PT); vervanging tijdens KR (klasvrij, extra persoon…) Voorbeeldschema Eerste jaar: uitleg sjabloon, manier van opslaan… Nu: selectie doelen! 20 min… Duidelijke vraag: wat doet iedereen (therapeuten, lg,..)

12 Wat na de klassenraad? Verslaggeving (ortho) en verspreiding (BLIO)
Uitvoering in klas, extra overleg met lg, collega’s school, ouders… Leerkracht: verslag in mapje IHP (3j)

13 IHP: uitwerking voorbereiden
Afspraken taakverdeling of onderwijsaanpak op KR/LB Concrete voorbereiding via agenda, fiches.. Extra overleg; extra KR, PT Informeel contact collega’s Organisatorische afspraken: via dir- ortho –BLOA(-lesroosters, accomodatie…) WWWWH best in KR; LB

14 IHP: uitvoeren Concrete onderwijsaanbod op maat van het kind; in samenwerking met VOC-RC Harmonische persoonlijkheidsontwikkeling Maatschappelijke integratie Actieve betrokkenheid van de leerling Gedifferentieerd; klasoverschrijdend

15 IHP: evaluatie van de handelingsplanning
Bij elke fase evalueren- tussentijdse evaluaties

16 IHP: evalueren van de vorderingen
Jaarlijkse leerlingbespreking Ortho: multidisciplinair synthesverslag 1e en 2e KR; 3e KR Tussenin: observatielijsten; portfolio; toetsen uit volgsystemen, verbonden aan methodes

17 Besluit: IHP per kind bij leerkracht (produkt)
Voorkant: foto-adres-gezinsgegevens-med gegevens Achterkant:Handelingsregels per leergebied, vervangingsafspraken Binnenzijde: klassenraadverslagen-leerlingbespreking P.E.- syntheseverslag Nut: vervanging; stagiaires

18 Centraal leerlingdossier
Inschrijvingsverslagen/ CLB Leerlingbesprekingen: ieders voorbereiding en synthese Medische gegevens Diagnose/testen RC- verslagen Externen: individuele steekkaart

19 Groepswerkplan 1. Situering van de P.E. binnen de hele school= beknopte beeldvorming 2. Multidisciplinaire samenwerking in de klas/ klasoverschrijdende werking= strategie 3. Uitwerking van de verschillende leergebieden met aansluitend de gebruikte strategie (leerinhoud, leeractiviteit, methodes...)= doelen selecteren en voorbereiden; lesroosters- agenda Leerkracht : digitale versie tegen herfstvakantie (jaren erop: enkel aanpassen Gezamenlijke opmaak: Conferentie: ieder stelt zijn werking voor

20 Groepswerkplan: evaluatie
Bespreking met directie en ortho na herfstverlof leerlingbespreking KR 3e trimester: zijn doelen bereikt?

21 Nut groepswerkplan Reflectie – bezinning rond manier van werken- weten waar je naartoe wil- verduidelijken doelen Stagiares/interims: goede beeldvorming groep Visie wordt concreter

22 Ervaringen bespreking groepswerkplan en agenda
Koppeling aan agenda Kunst van het bewust selecteren – werkinstrument- kunnen evalueren Angst/ verdedigende houding- open voor overleg – nood aan bevestiging- geleidelijk inzicht werkinstrument PE’n met ASS: eerder visie- meer nadruk op IHP- individuele mapjes per kind/hoek Agenda/ mapjes : vormgeving mag verschillen

23 Ervaringen bespreking GWP
Ortho/directie krijgt zicht op: extra hulp nodig- wanneer wens materiaal/methodes draagkracht leerkracht Samenwerkingsmogelijkheden/problemen

24 Knelpunten handelingsplanning
Verschillende snelheden in school Toch meer papierwerk (goede indruk…) Groepswerkplan-KR: Teveel doelen; hoe selecteren, korte- lange termijndoelen… Tijdens de middag: minder sfeer; ieder druk bezig…: expliciet werken rond samen pauze nemen… Soms te ‘veel’ verwachten van de kinderen en van onszelf…(wegens te weinig personeel- ASS-DMG). Soms frustratie: waartoe al die planning als we maar beperkt kunnen uitvoeren? Wanneer we echt willen werken vanuit het kind, voldoende willen inspelen op wat zich op het moment zelf’ afspeelt en dit als leerkansen aangrijpen, moeten we heel flexibel zijn. Dit vergt veel energie , we moeten een middenweg zoeken en realistisch blijven. We moeten elkaar tempo daarin respecteren maar ons toch houden aan de inspanningsverplichting.


Download ppt "Handelingsplanning tot plan"

Verwante presentaties


Ads door Google