De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsplanning PROCES HP 15 HP A&BD HP A&OD HP 1 HP 16 B HP C

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsplanning PROCES HP 15 HP A&BD HP A&OD HP 1 HP 16 B HP C"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsplanning PROCES HP 15 HP A&BD HP A&OD HP 1 HP 16 B HP C
Beginsituatie Specifieke kenmerken probleemstelling en diagnose HP 15 Individueel Druk op bepaalde teksten of afbeeldingen om meer informatie te bekijken DOELEN Ontwikkeling- en beroepsdoelen Klasomschrijving en verslagen HP A&BD Klassikaal HP A&OD Individueel HP 1 Klassikaal Diagnose PROCES Probleemstelling en bijsturing HP 16 B Individueel Databestand HP C Klassikaal HP 17 D Individueel Klassenraad HP 31 Klassikaal HP 32 Individueel Evaluatie

2 Beginsituatie: HP 15 HP 15 HP A&BD HP A&OD HP 1 HP 16 B HP 17 D
Specifieke kenmerken probleemstelling en diagnose HP 15 Individueel DOELEN Beginsituatie: HP 15 Wanneer: bij inschrijving Door wie: ortho Omschrijving: In dit document worden, op basis van het inschrijvingsverslag, alle belangrijke specifieke kenmerken van het kind omschreven. Daarnaast wordt éénmalig een oriëntering en een diagnose gesteld. Uit de probleemstelling (oriëntering) worden mogelijke aandachtpunten, werkpunten en mogelijke afspraken (diagnose) voorgesteld. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! Ontwikkeling- en beroepsdoelen Klasomschrijving en verslagen HP A&BD Klassikaal HP A&OD Individueel HP 1 Klassikaal HP 16 B Individueel HP 17 D Individueel

3 HPA&OD  ontwikkelingsdoelen HPA&BD  beroepsdoelen
Beginsituatie Specifieke kenmerken probleemstelling en diagnose HP 15 Individueel DOELEN: HPA&OD en HP A&BD Wanneer: bij inschrijving Door wie: Leerkrachten ASV & BGV Omschrijving: Aan de hand van reeds opgestelde ontwikkelingsdoelen en beroepsdoelen kan op basis van het document HP 15 een planning worden opgemaakt voor dit schooljaar. Bij het begin van elk schooljaar worden deze doelen opnieuw aangepast. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! DOELEN Ontwikkeling- en beroepsdoelen HP A&BD Klassikaal HP A&OD Individueel HPA&OD  ontwikkelingsdoelen Individueel In dit document staan alle ontwikkelingsdoelen vermeld. Per vak (ook BGV) wordt een selectie gemaakt van te behalen doelen voor dit schooljaar Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! HPA&BD  beroepsdoelen Klassikaal In dit document staan alle beroepsdoelen vermeld. Een selectie wordt per jaar gemaakt van te behalen doelen voor dit schooljaar Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!

4 Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!
Proces: Tijdens het schooljaar moet er een overzichtelijke opvolging zijn van de geplande doelen (HP A&OD en HP A&BD), de mogelijke probleemstellingen, de zelfgemaakte bijsturingen, de klassenraad en de gestelde diagnose en tot slot de gemaakte verslagen Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! HP A&BD Klassikaal HP A&OD Individueel Klasomschrijving en verslagen PROCES Diagnose Probleemstelling en bijsturing Klassenraad

5 Klasomschrijving: HP 1 en verslagen Klasomschrijving: Verslagen: HP 1
Door wie: klastitularis Omschrijving: De samenstelling van de klas en alle besprekingen i.v.m. deze klas worden in dit document vermeld. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! Klasomschrijving en verslagen HP 1 Klassikaal Klasomschrijving: Telkens een leerling, een leerkracht of paramedicus aan deze klas wordt toegevoegd wordt dit in dit document gemeld. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! Verslagen: De punten die besproken werden zowel individueel als klassikaal tijdens de klassenraad of andere overlegmomenten worden kort aangehaald in dit verslag met verwijzing naar een eventueel gedetailleerd verslag Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!

6 Probleemstelling: HP 17 D en bijsturing
Wanneer: gedurende het ganse schooljaar Door wie: leerkrachten en paramedici Omschrijving: Een leerkracht of paramedicus die een gepland doel niet kan bereiken na eigen bijsturing, stelt een probleemstelling op in HP 17 D Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! Haalbare doelen HP 17 D Wanneer: gedurende het ganse schooljaar Door wie: leerkrachten en paramedici Omschrijving: Sommige leerlingen behalen meer doelen dan er waren gepland. Deze extra behaalde doelen worden hier vermeld. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! Probleemstelling en bijsturing HP 17 D Individueel

7 Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!
Klassenraad Wanneer: telkens er problemen worden gemeld in HP 17 D Door wie: titularis en directie Omschrijving: Aan de hand van de gemelde probleemstelling in HP 17 D kan een klassenraad worden georganiseerd. Via het databestand kan de titularis op een eenvoudige manier nagaan of er problemen voor zijn klas zijn gesteld. Na de klassenraad worden de nodige diagnose (afspraken) neergeschreven in HP 16 B en HP C en een korte samenvatting van de klassenraad in HP 1. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! HP 16 B Individueel HP C Klassikaal HP 17 D Individueel Klassenraad

8 DIAGNOSE HP 16 B en HP C HP 16 B HP C Klassenraad
Wanneer: na de klassenraad Door wie: titularis Omschrijving: Na de klassenraad worden de gemaakte afspraken om een probleemstelling aan te pakken neergeschreven in HP 16. De geplande doelen die NIET kunnen worden behaald ondanks de gemaakte afspraken worden individueel gemeld in HP 16 en indien de doelen ook klassikaal NIET worden behaald worden deze tevens in HP C gemeld. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! Diagnose HP 16 B Individueel HP C Klassikaal HP C Een opsomming van geplande doelen die door omstandigheden klassikaal NIET behaald worden. Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm! Klassenraad

9 Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!

10 Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!

11 Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!

12 Druk op dit venster om terug te gaan naar het hoofdscherm!


Download ppt "Handelingsplanning PROCES HP 15 HP A&BD HP A&OD HP 1 HP 16 B HP C"

Verwante presentaties


Ads door Google