De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27/06/2006Emma De Spiegelaere Kiezen Alfa Een loopbaanoriëntatie voor analfabete allochtonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27/06/2006Emma De Spiegelaere Kiezen Alfa Een loopbaanoriëntatie voor analfabete allochtonen."— Transcript van de presentatie:

1 27/06/2006Emma De Spiegelaere Kiezen Alfa Een loopbaanoriëntatie voor analfabete allochtonen.

2 27/06/2006Emma De Spiegelaere Structuur  De opleiding duurt 4 halve dagen.  De week wordt afgerond met een Individueel gesprek waar de keuze van de klant verder besproken wordt:  OF verdere toeleiding naar een vaktechnische opleiding.  OF opvolging en begeleiding bij het zoeken naar werk.

3 27/06/2006Emma De Spiegelaere Doelstelling  De klant heeft een realistische kijk op zijn/haar positie binnen de arbeidsmarkt op middellange en lange termijn. De klant kent de verwachtingen die t.o.v. de instap in het alfa – project worden gesteld en kan een keuze maken uit 1 van de sectoren binnen het project.

4 27/06/2006Emma De Spiegelaere Subdoelstelling  Heeft de klant nood aan een beroepsoriëntatie? Indien de klant reeds voldoende ervaring heeft op onze arbeidsmarkt en/of voldoende geïntegreerd is, wordt de klant niet verder doorgestuurd voor een beroepsoriëntatie, maar rechtstreeks naar de beroepsopleiding.

5 27/06/2006Emma De Spiegelaere Dag 1  Positieve en negatieve kanten van analfabetisme worden aangekaart  Voorstelling van VDAB  Waarden en normen binnen de Belgische/Vlaamse maatschappij  Toelichting van de plaats van de oriënterende opleiding binnen het inburgeringstraject

6 27/06/2006Emma De Spiegelaere Dag 2  Toelichting van de verschillende sectoren, vertrekkende vanuit de ervaringen van de klanten.  Aankaarten van de knelpunten: NL en analfabetisme.  Werken aan een visie op lange en korte termijn.

7 27/06/2006Emma De Spiegelaere Dag 3  Toespitsen op de mogelijkheden binnen het project. Faciliteren van de keuze voor een sector.  Competenties overlopen en uitleggen: hygiëne, veiligheid, gezondheid, …  Overlopen van de beroepenfilms en hieraan de competenties koppelen.

8 27/06/2006Emma De Spiegelaere Dag 4  Bespreken randvoorwaarden: mobiliteit, kinderopvang…  Administratie en contracten: wat te doen?  Toelichting verschillende vormen van tewerkstelling: interim, contracten…  Initiatie in het solliciteren: toelichting van de verdere ondersteuning van VDAB.  Toelichting verder verloop van het project.

9 27/06/2006Emma De Spiegelaere Dag 5  Individueel gesprek:  Hoe moet het nu verder? Al of niet inschrijven voor de beroepsoriëntatie of een beroepsopleiding.  Nagaan of de doelstellingen van de oriëntatie behaald zijn.

10 27/06/2006Emma De Spiegelaere Methodieken  Gebruik van beeldmateriaal: foto’s, tekeningen en film.  Vereenvoudigd taalgebruik.  Herhaling!  Praktijkoefening sollicitatie.

11 27/06/2006Emma De Spiegelaere Meetbaarheid  Door de opmaak van de verschillende dagdelen wordt voor herhaling gezorgd. Hierdoor wordt telkens getoetst wat men meegenomen heeft uit de vorige dag.  Door het bespreken van de competenties die aan bod komen in de beroepenfilms wordt nagegaan of men zich deze ook eigen heeft kunnen maken.  Tijdens het individueel gesprek wordt nagegaan of ze een realistische kijk hebben op hun eigen kunnen en kennen.

12 27/06/2006Emma De Spiegelaere Verwachtingen naar de beroepsoriëntatie toe:  Bespreken van de randvoorwaarden voor elk specifiek beroep.  Inhoudelijk bekijken wat wel en niet wordt aangeleerd tijdens de beroepsopleiding.  Ervaringsgericht werken: kijkstages, bezoeken…


Download ppt "27/06/2006Emma De Spiegelaere Kiezen Alfa Een loopbaanoriëntatie voor analfabete allochtonen."

Verwante presentaties


Ads door Google