De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgteam: juf Inge D.W., juf Rita, juf Martine, juf Kristien, juf Inge G., meester Lode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgteam: juf Inge D.W., juf Rita, juf Martine, juf Kristien, juf Inge G., meester Lode."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgteam: juf Inge D.W., juf Rita, juf Martine, juf Kristien, juf Inge G., meester Lode

2 Bepalen beginsituatie van onze kinderen MDO’s aan de hand van LVS – toetsen Remediëring CLB : Het Kompas

3 Eerste gesprekken met PKS en Buerstede Indicatie aandachts – en risicokinderen Overleg onze zorgjuf, zorgjuf kleuters en onze lkrn. In de 2 de week worden andere kinderen op pedagogische studiedag besproken. De eerste maand van het schooljaar concentreren we zorg in de klas hoofdzakelijk op de eerste leerjaren. Zorgjuffen mee in de klas (observeren, helpen) om totaalbeeld te verfijnen. Acties 2 de tot en met 6 de leerjaar worden ook opgestart. Bepalen beginsituatie van onze kinderen

4 3 x per jaar UUit deze testen kan ook blijken dat lln. externe hulp nodig hebben : logopedie,hulp i.v.m.dyslexie,… HHiervoor kunnen we beroep doen op externen. Bv. Kinderplaneet, Indigo, KINK, CVO (centrum voor leerstoornissen). DDit gebeurt in overleg met CLB en na raadpleging en goedkeuring van de ouders (daar sommige therapieën niet gratis zijn). HHieraan gekoppeld bv. leesmoeders (3 de trimester voor klas 1). MDO’s aan de hand van LVS - toetsen

5 Remediëring KKlasintern KKlasextern SSchoolextern

6 Klasintern Mee helpen in de klas. HHet aanbieden van bepaalde oefeningen die klassikaal of in kleine groepjes uitgewerkt worden. DDe klas indelen in niveaugroepen, …

7 Klasextern ZZorgjuf werkt bepaald onderdeel bij. IIndividuele leerlijn opstellen bij vaststelling van te grote achterstand. ZZich beperken tot kernleerstof. WWelbevinden, welbehagen en betrokkenheid zijn ook belangrijk. Dit wordt 2X per jaar met het zorgteam bekeken. GGedragsproblematiek wordt besproken en behandeld door de zorgcoördinator. HHoogbegaafdheid ( IQ > 130 ) bespreken

8 Schoolextern IInroepen van externe hulp, meestal in samenspraak met CLB. EEvaluatie met ouders indien nodig. DDirectie wordt op de hoogte gebracht. (desgewenst contact opnemen met ouders)

9 CLB : Het Kompas OOuders kunnen contact opnemen als ze vragen hebben. NNa goedkeuring van een onderzoek (vb. IQ – test) kunnen de ouders eventueel een afspraak regelen. DDonderdagnamiddag kunnen ouders terecht bij het zorgteam van 13.30 u tot 16.30 u in de Carillolei.

10 Het sociaal / emotionele Het welbevinden van onze kinderen is erg belangrijk. PPesten wordt aangepakt BBijsturen na cognitief afhaken RRekening houden met de thuissituatie GGedragsproblemen bespreken en behandelen AAanpassingsproblemen onderzoeken en bijsturen DDirectie, ouders, zorgteam en de ganse leerkrachtengroep trachten dan een oplossing te vinden


Download ppt "Zorgteam: juf Inge D.W., juf Rita, juf Martine, juf Kristien, juf Inge G., meester Lode."

Verwante presentaties


Ads door Google