De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MS Landen Tiensestraat 57 3400 Landen 1. Begeleiders  Directie  Leerkracht voor begeleiding van leerstoornissen  Begeleider huiswerkklas  Leerlingbegeleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MS Landen Tiensestraat 57 3400 Landen 1. Begeleiders  Directie  Leerkracht voor begeleiding van leerstoornissen  Begeleider huiswerkklas  Leerlingbegeleider."— Transcript van de presentatie:

1

2 MS Landen Tiensestraat 57 3400 Landen

3 1. Begeleiders  Directie  Leerkracht voor begeleiding van leerstoornissen  Begeleider huiswerkklas  Leerlingbegeleider  Klasdirecteurs

4  2. Taken / persoon  2.1. Directie  Gesprekken met ouders  Gesprekken met leerlingen  Opdrachtverdeling maken voor andere begeleiders  Samenwerken met externe organisaties  Voorzitten van klassenraden

5  2.2. Leerkracht leerstoornissen  Heeft een halftijdse opdracht  Geven van bijlessen, waarin taalachterstand wordt bijgewerkt  Contract afsluiten met ouders en leerlingen over de aangeboden maatregelen  De maatregelen overbrengen aan de andere leerkrachten  Bijstaan van de delibererende klassenraad

6  2.3. Begeleider huiswerkklas  Maandag, dinsdag en donderdag worden de leerlingen tussen 15u40 en 17u00 extra begeleid. Hier wordt hun terug geleerd hoe zij moeten studeren.  Leerlingen moeten zich hiervoor inschrijven met akkoord van ouders  Begeleider is zelf ook leerkracht en heeft hierdoor voeling met de praktijk.

7  2.4. Leerlingbegeleider  Halftijdse opdracht leerlingbegeleiding/ halftijds GOK Coördinator  Gesprekken met leerling over allerhande problemen, dit loopt over klasproblemen, thuisproblemen. Eigenlijk alle mogelijke socio-emotionele problemen.  Samenwerking met CLB, cel leerlingbegeleiding  Opvolging van afwezigheden per leerling  Zendingen met Departement Onderwijs verzorgen  Contact met school van herkomst bij inschrijving

8  2.5 Klasdirecteur  Problemen melden aan directie en leerlingbegeleiding  Klasproblemen bespreken met de klas  Klassenraad op de hoogte brengen van allerhanden problemen  Ouders ontvangen bij oudercontact

9  3. Afwezigheden  Uit de afwezigheden van een leerling kan heel veel afgeleid worden.  Schoolmoe, thuisproblemen, klasproblemen, pestprobleem dit kunnen allemaal mogelijke oorzaken zijn waarom een leerling regelmatig afwezig is op school. Zowel gewettigde als ongewettigde afwezigheden kunnen een indicatie zijn.  De afwezigheden worden elke uur geregistreerd in elke klas.  Dagelijks worden deze afwezigheden door het leerlingensecretariaat gecontroleerd en opgevolgd

10  3.1. Registratie afwezigheden  Elke gewettigde afwezigheid wordt geregistreerd met een D-(= doktersattest) of Z-code (= attest van de ouders).  Een ongewettigde afwezigheid wordt een B-code. Voor elke halve dag krijgt men één B- code.

11  3.1.1. 1- 5 B-codes  De leerlingen krijgen bij elke afwezigheid een brief thuis gestuurd.  Er wordt regelmatig telefonisch contact gezocht met de ouders.

12  3.1.2 5-10 B-codes  De vorige stappen worden herhaald.  Er volgt een gesprek tussen de leerling en de leerlingbegeleiding. Er wordt aan de leerling uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn wanneer hij/ zij nog meer onwettig afwezig is.

13  3.1.3. 10 B-codes  De naam van de leerling wordt doorgegeven aan het CLB.  Het CLB neemt contact op met ouders en volgt de verdere afwezigheden van de leerling.

14  3.1.4. 30 B-codes  Vanaf dit moment moeten alle gegevens door gegeven worden aan het departement onderwijs.  Ook moet onze scholengroep deze gegevens doorgeven aan de lokale politie. Deze mensen doen dan een thuisbezoek!  Het departement onderwijs maakt een dossier op en het kan zelfs zo ernstig genomen worden dat men de kinderbijslag van de ouders in beslag neemt.

15  Dit was in het kort een overzicht van de werking van onze leerlingbegeleiding


Download ppt "MS Landen Tiensestraat 57 3400 Landen 1. Begeleiders  Directie  Leerkracht voor begeleiding van leerstoornissen  Begeleider huiswerkklas  Leerlingbegeleider."

Verwante presentaties


Ads door Google