De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 19 september 2011 Van harte welkom. Rol van de mentor(en) Verzorgt ouderavonden Vraagbaak Bespreekt de leerlingen in de leerling bespreking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 19 september 2011 Van harte welkom. Rol van de mentor(en) Verzorgt ouderavonden Vraagbaak Bespreekt de leerlingen in de leerling bespreking."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 19 september 2011 Van harte welkom

2 Rol van de mentor(en) Verzorgt ouderavonden Vraagbaak Bespreekt de leerlingen in de leerling bespreking 2 lessen: Loopbaanleren en mentorles Zorgt voor welzijn van uw kind Eerste aanspreekpunt voor ouders Controle afwezigheid

3 Internet: Locatie Stadion Jaarkaart Rooster Vakantie- planning Ouderportaal: overzicht van resultaten en aanwezigheid

4 Te-laat-regeling Melden bij de leerling balie en daar een te- laat-briefje briefje halen Melden bij de leerling balie en daar een te- laat-briefje briefje halen Ouders krijgen een brief met daarop het aantal keren te laat. Ouders krijgen een brief met daarop het aantal keren te laat. Wat moet ik doen!

5 Ouderplatform/MR   Ouderadvies- groep   Een klankbordgroep die 4 keer per jaar samenkomt om de gang van zaken op school te bespreken MR Orgaan dat bestaat uit docenten en ouders die het beleid controleren en adviezen aan de directie geven.

6 zorg Begeleidingslessen: didactisch en sociaal emotioneel, Rol Dienstencentrum Dyslexieprotocol: Mevr A. Hendriks Jan van Gils Zorgcoördinator Vertrouwenspersoon. Mevrouw I. van Stralen, Mevr C. Clausing en de heer O. de Vos. CITO-volgtoetsen (klas 1 en 2) Extra lessen Duits

7 Kosten Boeken: onderhouden en inleveren   Ouderbijdrage : Zie brief van onze directeur

8 Dagelijkse gang   Fietsenstalling Rookvrije school voor klas 1 en 2 Gebruik mobiele telefoon

9 Talentklassen 1 en 2 de theaterklas de wetenschap & techniekklas de natuurklas de creativiteitsklas de mens & gezondheidsklas de sportklas

10 Eindexamen Middelbare scholieren die in seizoen 2013-2014 Middelbare scholieren die in seizoen 2013-2014 Om speciaal de rekenvaardigheden nog eens kracht bij te zetten zullen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dat moment ook verplicht een afzonderlijke rekentoets moeten afleggen als deel van het examen. Hoe die gaat meewegen voor de uitslag, hangt onder meer af van de proef. Om speciaal de rekenvaardigheden nog eens kracht bij te zetten zullen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dat moment ook verplicht een afzonderlijke rekentoets moeten afleggen als deel van het examen. Hoe die gaat meewegen voor de uitslag, hangt onder meer af van de proef. De zak/slaagregeling wordt als volgt aangescherpt: Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (vanaf 1 augustus 2011). Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (vanaf 1 augustus 2011).


Download ppt "Ouderavond 19 september 2011 Van harte welkom. Rol van de mentor(en) Verzorgt ouderavonden Vraagbaak Bespreekt de leerlingen in de leerling bespreking."

Verwante presentaties


Ads door Google