De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 10 september 2012 Van harte welkom. Mentor(en) Naam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 10 september 2012 Van harte welkom. Mentor(en) Naam"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 10 september 2012 Van harte welkom

2 Mentor(en) Naam Naamnaam@hethooghuis.nl naam@hethooghuis.nl

3 Rol van de mentor(en) Verzorgt ouderavonden Vraagbaak Bespreekt de leerlingen in de leerling bespreking 2 lessen: Loopbaanleren en mentorles Zorgt voor welzijn van uw kind Eerste aanspreekpunt voor ouders Controle afwezigheid

4 Loopbaanleren Mentorles Tumult Tumult www.tumult.nl www.tumult.nl www.tumult.nl Vaardigheden leren Vaardigheden leren Ouder account Ouder account

5 Internet: Locatie Stadion Jaarkaart Rooster Vakantieplanning (Pasen 28-03 t/m 01-04) Nieuwsbrief Teletop Ouderportaal: overzicht van resultaten en aanwezigheid

6 Te-laat-regeling Melden bij de leerling balie en daar een te- laat-briefje briefje halen Melden bij de leerling balie en daar een te- laat-briefje briefje halen Ouders krijgen een brief met daarop het aantal keren te laat. Ouders krijgen een brief met daarop het aantal keren te laat. Volgende dag om 08.00 uur melden Volgende dag om 08.00 uur melden Wat moet ik doen!

7 Ouderplatform/MR   Ouderadvies- groep, een klankbordgroep die 4 keer per jaar samenkomt om de gang van zaken op school te bespreken MR Orgaan dat bestaat uit docenten en ouders die het beleid controleren en adviezen aan de directie geven.

8  De MR bestaat uit 4 leden namens het personeel en 4 leden namens de ouders.  Twee ouders willen zich opnieuw verkiesbaar stellen. We zijn dus op zoek naar 2 enthousiaste ouders die zich samen met de andere MR-leden willen inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden van locatie Stadion.  Meer informatie en/of vragen: -stencil verkiezingen -webpagina locatie Stadion -stand in aula op deze informatieavond Gezocht: 2 kandidaten oudergeleding MR

9 zorg Begeleidingslessen: didactisch en sociaal emotioneel, Rol Team Expertise en Onderzoek (voorheen Dienstencentrum) LWO…en nu? Dyslexieprotocol: Mevr A. Hendriks Jan van Gils Zorgcoördinator Vertrouwenspersoon. Mevrouw I. van Stralen, Mevr K. Clausing en de heer O. de Vos. Volgtoetsen (klas 1 en 2) Extra lessen Duits ( alleen voor klas 2 )

10 Team Onderzoek en Expertise Locatie Stadion Jaar 2012 - 2013 Sanne Ruijs: Dyslexiebegeleiding RT inzichtelijk rekenen (start rond herfstvakantie) Lisette van Amstel: Coördinatie taken Stadion (EAP-er) Dyslexiebegeleiding Doorstroombesprekingen Pré-adviezen en toelatingscommissie SOVA- en BOF-training (start na kerst) Teamondersteuning LWO-aanvragen Vrije ruimte Mieke Buuts : RT begrijpend lezen RT Spelling en technisch lezen Hardnekkigheidstraining (starten rond herfstvakantie) (Verlate) LWO-aanvragen Fleur Hooiveld: Inloopspreekuur (di 13u-14u) IZT en ZAT Ondersteuning beleid OLC-ontwikkeling SOVA- en BOF-training (start na kerst) Teamondersteuning

11 Kosten Boeken: onderhouden en inleveren   Ouderbijdrage : Zie brief van onze directeur

12 Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdragen voor leerjaar 1 zijn als volgt opgebouwd: De ouderbijdragen voor leerjaar 1 zijn als volgt opgebouwd: De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage, samen € 75,00: De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage, samen € 75,00: -introductie -introductie -activiteitendag (Stadiondag) -Projectweek -bijdrage activiteit Talentmiddag -loopbaanoriëntatie-verzekering Het eind van het schooljaar sluiten wij gezamenlijk af met een uitstapje. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 30,00 Het eind van het schooljaar sluiten wij gezamenlijk af met een uitstapje. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 30,00 - uitstapje

13 Dagelijkse gang   Fietsenstalling Rookvrije school voor klas 1 en 2 Gebruik mobiele telefoon

14 Talentklassen 1 en 2 de theaterklas de wetenschap & techniekklas de natuurklas de creativiteitsklas de mens & gezondheidsklas de sportklas

15 Eindexamen De zak/slaagregeling is als volgt aangescherpt: Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (vanaf 1 augustus 2011). Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (vanaf 1 augustus 2011).

16 Activiteitenweek 17-21 september

17 Einde Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen? Heel veel succes en plezier Heel veel succes en plezier


Download ppt "Ouderavond 10 september 2012 Van harte welkom. Mentor(en) Naam"

Verwante presentaties


Ads door Google