De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 9 september 2013 Van harte welkom Dia 1 welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 9 september 2013 Van harte welkom Dia 1 welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 9 september 2013 Van harte welkom Dia 1 welkom
Jezelf voorstellen evt de ouders zich ook laten voorstellen en laten aangeven van wie ze de ouders zijn. Dat kan ook door de brieven uit te delen. De brieven staan op naam.

2 Mentor(en) Naam: Mailadres: Teamleider Onderbouw Marcel Thomassen

3 Bespreekt de leerlingen in de leerlingvolgvergadering
Rol van de mentor(en) Verzorgt ouderavonden Vraagbaak Bespreekt de leerlingen in de leerlingvolgvergadering en rapportvergadering 2 lessen: Loopbaanleren en mentorles Zorgt voor welzijn van uw kind Eerste aanspreekpunt voor ouders Controle afwezigheid Dia 2 rol van de mentoren rol van de mentoren: Spreekt voor zich, laat vooral doorklinken de zorg voor de basisveiligheid.

4 Communicatiedriehoek
Korte lijnen is belangrijk , wij bellen direct als ons iets opvalt, jullie ook? Basisvaardigheden: Luisteren naar elkaar, Omgaan met uitgestelde aandacht.

5 Loopbaanleren Mentorles
Tumult Vaardigheden leren Ouder account

6 Internet: Locatie Stadion Jaarkaart Rooster
Vakantieplanning (Nieuwsbrief) Teletop/It’s learning Schoolgids Dia 3 Internet jaarkaart, de belangrijkste data staan daarop. Alle brieven en uitnodigingen die we lln meegeven komen op de site. De roosterwijzigingen staan in teletop op de vaksite roosterwijzigingen. Kunnen geen verlof geven buiten de vakanties, muv bepaalde beroepen en bijzondere gezinsomstandigheden. Laat ouders voordat ze iets boeken eerst contact op nemen met de teamleider. Rooster: De eerst en tweede jaar hebben muziek op lokatie ZUID. Daar is een prachtig muzieklokaal. Vakantieplanning Ouderportaal; Zie Site Klik rechts op rooster hyperlink openen. Mailadres ouders a.u.b. controle bij de brief van de ouderbijdrage Ouderportaal Som is een technische voorziening waardoor u via internet toegang krijgt tot de cijfers van uw kind. Ouders ontvangen binnenkort via de mail informatie hoe zij dit kunnen activeren. Ouderportaal: overzicht van resultaten en aanwezigheid

7 Te-laat-regeling Melden bij de leerling balie en daar een te-laat-briefje briefje halen Ouders krijgen een brief met daarop het aantal keren te laat. Volgende dag om uur melden Wat moet ik doen! Dia 4 te laat??? Vervolgmaatregelen bij te laat komen: 1e – 2e maal te laat leerling meldt zich de volgende ochtend om uur ( + brief als deze) 3e maal te laat leerling meldt zich de volgende ochtend om uur + brief naar ouders met overzicht uit Som 4e – 5e maal te laat hetzelfde als bij de 1e en 2e maal te laat. 6e maal te laat leerling meldt zich de volgende ochtend om uur + brief naar ouders met overzicht uit Vocus + exemplaar van de brief wordt verzonden naar de leerplichtambtenaar. 7e -8e maal te laat leerling meldt zich per volgende te laat melding een hele week om uur bij de leerling balie. 9e maal te laat leerling meldt zich per volgende te laat melding een hele week om 08.00 uur bij de leerling balie + brief naar ouders met overzicht uit Vocus + exemplaar van de brief wordt verzonden naar de leerplicht ambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt verdergaande stappen (gesprek/taakstraf). Bij meer dan 9 te laat registraties volgt er in overleg met mentor/teamleider / leerling en ouders een individueel traject. Een keer in de drie weken heeft de leerplichtambtenaar spreekuur op school.

8 MR Thema-avonden Dit jaar twee thema-avonden Sociale media
Genotsmiddelen Vacature in MR; Info-brief MR Orgaan dat bestaat uit docenten en ouders die het beleid controleren en adviezen aan de directie geven. Dia 5 Ouderplatform/MR Wie zitten er in? In de oudergeleding hebben 4 ouders zitting (zie medezeggenschap). Er is nu een vacature. Locatie Stadion maakt werk van communicatie met ouders.   Op verschillende manieren bericht de school de ouders: via nieuwsbrieven; via ouderavonden; Vanzelfsprekend vinden wij het van belang dat ouders van onze leerlingen zich aanmelden voor de MR: Het komt ook úw kind ten goede!! Aanmelden voor de oudergeleding. Op de eerste ouderavond in september waarbij u kennismaakt met de mentor van uw zoon of dochter kunt u zich aanmelden voor het ouderplatform.

9 zorg Begeleidingslessen: didactisch en sociaal emotioneel, Rol Team Expertise en Onderzoek Klas 1 een uur taal- en rekenondersteuning LWO…en nu? Dyslexieprotocol: Mevr A. Hendriks IZT en ZAT :Jan van Gils: Zorgcoördinator Vertrouwenspersoon. Mevrouw I. van Stralen, Mevr K. Clausing en de heer O. de Vos.  Volgtoetsen TOA (klas 1 en 2) Extra lessen Duits ( alleen voor klas 2 ) Wie krijgen begeleiding: Alle kinderen met LWO, er worden nog leerlingen doorgetoetst. Dit gebeurt deze week op de eigen lokatie, brief volgt. Is er nog ruimte , dan de leerlingen met grote leerachterstanden ( meer dan 0,25 ) Sova en Bof : op voordracht van de mentor Leren omgaan met Dyslexie : Ouders en kinderen krijgen een brief met de vraag of er behoefte aan is. Indien kinderen voor twee “soorten” ondersteuningslessen in aanmerking komen, dan bepalen we met de ouders en het kind samen waarmee we starten. We gaan er geen twee tegelijk laten draaien. Dyslexieprotocol: 1. Kinderen met dyslexieverklaring krijgen een volledige pas.2. Kinderen waarbij hardnekkigheid is aangetoond krijgen eenvoorlopige pas.3. Kinderen met een dyslexiedossier van de basisschool krijgen eenvoorlopige pas mits het dossier goed in elkaar zit. Anders in iedergeval eerst overleg met basisschool.4. Kinderen krijgen een voorlopige pas als halverwege dehardnekkigheidstraining op basis van een toetsinstrument isaangetoond dat dit zinvol is. Zorgteam/schoolmaatschappelijk werk Door de inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt geprobeerd problemen te voorkomen door signalen al in een vroeg stadia te bespreken met elkaar.                                    Wanneer U of uw kind problemen ervaart, binnen het gezin of op school dan is er de mogelijkheid om hierover met mij in gesprek te gaan. Voorbeelden van vragen en onderwerpen;   *   Opvallend of lastig gedrag zoals, -          veel ruzies thuis bv. rondom afspraken huisregels -          conflicten met docenten of andere leerlingen -          stil, teruggetrokken gedrag -          pestgedrag -          spijbelen -          niet lekker in je vel zitten -          boos zijn -          slaap- eet problemen   *      Zorgen over uw kind na een ingrijpende gebeurtenis zoals ziekte, overlijden, echtscheiding *     Zorgen over zelfvertrouwen en weerbaarheid    Het schoolmaatschappelijk werk vormt samen met de zorgcoördinator Jan van Gils, en orthopedagoge het zorgteam waarin 1 keer in de 3 weken leerlingen besproken worden. Als uw kind besproken wordt gaat dit in overleg met u als ouder. Uw kind wordt besproken als er signalen zijn dat het niet goed gaat. De mentor geeft dit aan bij de zorgcoördinator maar ook u zelf als ouder/jongere kan dit aangeven bij de mentor. De taken van het schoolmaatschappelijk werk:  mee te denken rondom de signalen en school te adviseren;  informatie geven over de ontwikkeling van jongeren en problemen die zich daarbij voordoen;  kortdurende hulpverlening in de vorm van gesprekken met ouders en jongeren. Indien nodig ondersteuning bieden in het zoeken van een passend hulpverleningsaanbod.gcoordinatie: Vertrouwenspersoon WAT IS EEN VERTROUWENPERSOON? De vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met problemen, waarvan je het gevoel hebt dat je ze nergens kwijt kunt. Heb je een probleem waarover je wilt praten, dan kun je altijd bij mij terecht. Ik ga proberen je te helpen bij het zoeken naar oplossingen van je probleem. WAAROVER PRATEN? Je kan bij mij terecht voor bijvoorbeeld: - ongewenste intimiteiten  - pesten  - agressie  - geweld  - discriminatie op school WAAR, WANNEER EN HOE? Als vertrouwenspersoon heb ik geen vaste spreekuren. Je kunt naar mij toekomen, een brief mijn postvak (laten) leggen of een afspraak maken via je mentor of mij mailen. Kim Clausing, Ole de Vos en Ingrid van Stralen. TOA-toetsen We hebben vorig jaar de TOA –toetsen ( klas 1) en cito-vas toetsen afgenomen bij klas 2. We hebben deze toetsen vorig jaar vooral gebruikt voor adviezen voor vakkenpakketkeuze en bij derapportbesprekingen.In een aantal gevallen ook ter ondersteuning van de doorstroom. Het is inderdaad belangrijk dat deze toetsen niet op zich zelf staan, maar meer een integratie gaat worden met alle vakken en begeleiding. Dit jaar starten we in klas 2 met de TOA-toetsen als vervanging van de Cito-toetsen. De doelstelling blijft gelijk. EXTRA-lessen Duits Voor wie: leerlingen klas 2 die zijn op- of afgestroomd en vorig jaar geen Duits hebben gehad Wanneer Vanaf volgende week op dinsdag het 7e uur Waar: lokaal 005. Door wie: ????????? Hoe lang: periode van maximaal 16 weken

10 Team Onderzoek en Expertise Locatie Stadion Jaar 2013- 2014
Voor foto’s zie pdf Team Onderzoek en Expertise Locatie

11 Begeleidingslessen 2013/2014 Jaarplanning komt op site
Dinsdag 24 september 2013: 19.30 uur tot uur : demonstratie hulpmiddelen voor dyslectische leerlingen (voor ouders, dyslecten, collega’s) Begeleidingslessen 2013/2014 Jaarplanning Dinsdag 24 september 2013: 19.30 uur tot uur : demonstratie Opdidact hulpmiddelen voor dyslectische leerlingen (voor ouders, dyslecten, collega’s) Dinsdagochtend 1 oktober en dinsdagochtend 8 oktober 2 Oefenlessen gebruik maken van hulpmiddelen voor de dylecten (Ellen Visser) Maandag 30 september 2013: 16.00 uur tot uur Info voor dyslecten en hun ouders over de te volgen modules voor dyslexiebegeleiding. Uitleg dyslexieprotocol. Dinsdag 8 oktober 1e leerlingvolgvergadering: Mentoren komen met namen van leerlingen die in aanmerking komen voor SOVA en BOF training Op ouderavond van 21 en 22 oktober toestemming en bespreking met ouders sociaal/emotionele trainingen Dinsdag 22 oktober Start dylexiebegeleidingslessen in modules op de dinsdagochtenden (Ellen Visser) 10 bijeenkomsten van 1 lesuur Begeleidingslessen begrijpend lezen het gehele jaar op vrijdag (lesuur 3 t/m 6). Alle klassen 1 hebben dan Taal en Rekentraining. (Yvonne en Anneke) Vrijdag 25 oktober Start didactische begeleidingslessen Rekenen, Spelling (event. Hardnekkigheidstraining), en NT2 (woordenschat voor allochtone leerlingen). (Ellen Visser) Ook deze lessen worden gegeven tijdens de uren Taal/Rekentraining. 15 bijeenkomsten van 1 lesuur Week 44 (28 okt t/m 1 november) Intake Sova- en Boftraining (Fleur Hooiveld en Lisette van Amstel) Week 45 (4 nov t/m 8 november) Intake Sova- en Boftraining Dinsdag 19 november Start Sova-Bof training. uur Ouderbijeenkomst Sova en Bof Dinsdag 11 maart Terugkomst bijeenkomst Sova en Bof 8 bijeenkomsten van 1 lesuur Nog in te plannen (afhankelijk van behoefte) begeleidingsles 2e jaars leerlingen met verlate LWOO Begeleidingsgroepen verzorgd door Team O en E bestaan uit maximaal 8 leerlingen.

12 Kosten Boeken: onderhouden en inleveren Ouderbijdrage :
Zie brief van onze directeur Boeken: gewoon voorzichtig mee zijn, de werkboeken mogen gebruikt worden. inleveren bij tussentijds vertrek zelf opsturen naar Iddink inleveren aan het eind van het jaar op school. Brief controleren, evt wijzigen en ondertekenen zelfde avond terug pas inleveren bij administratie als alles de hele klas compleet is.

13 Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdragen zijn als volgt opgebouwd: De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage, samen € 72,00: -introductie -activiteitendag (Stadiondag) -Projectweek -bijdrage activiteit Talentmiddag -loopbaanoriëntatie Het eind van het schooljaar sluiten wij gezamenlijk af met een uitstapje. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 30,00 - uitstapje Wat houdt de introductie in ? 13

14 Dagelijkse gang Fietsenstalling Rookvrije school voor klas 1 en 2
Gebruik mobiele telefoon Fietsenstalling: voor klas 1 en 2 onder het bordes Rookvrije school voor de OB. Alleen gebruik mobiel buiten de les, Pauzes in de aula en op bordes Eten te krijgen

15 Talentklassen 1 en 2 theater wetenschap & techniek natuur creas
mens & gezondheid sport de jonge ondernemer ( alleen in klas 2, volgend jaar ook in 1) DIA 9 talentenklas Klas 1 een keer wisselen Klas 2 een keer verplicht wisselen.;

16 Eindexamen Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. Rekenen moet een 5 of hoger zijn. Nederlands, Engels en Wiskunde zijn kernvakken. Zware eisen Ouderavond 2; leerroute gesprek over theoretisch of kader/basis of zorg locatie of extern

17 Activiteitenweek 16- 20 september
Maandag 16 sept Dinsdag 17sept Woensdag 18 sept Donderdag 19 sept Vrijdag 20 sept Klas 1 Les Brugklasdag Globaland Klas 2 Herperduin Sportdag Maatschappelijke stage (buiten school) Excursie naar Kamp Vught Klas 3 Ameland/Tsjechië Klas 4 Berlijn/Londen Parijs / Berlijn/Londen Parijs Waarom alles in een week> Dan staat de school maar een keer op zijn kop en anders blijf je steeds onrust houden.

18 Einde Zijn er nog vragen? Heel veel succes en plezier


Download ppt "Ouderavond 9 september 2013 Van harte welkom Dia 1 welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google