De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 3 16 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 3 16 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 3 16 september 2013
Jentina Ardesch Teamleider VWO 2 en 3

2 Leerlingbegeleiding VWO 3
Florien Piggott mentor 3VA Brent Meijaard mentor 3GA Simon van der Molen mentor 3MA VWO docententeam Fred Bouwhuis decaan Martin Broerse dyslexie coach Chris de Ruyter zorgcoördinator Jentina Ardesch teamleider

3 Ons (en uw) doel Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen!

4 VWO 3: een overgangsjaar
Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase Profielkeuze Maatschappelijke stage

5 Lessentabel 3 VWO (A/G/M)
Nederlands (3/3/2) Economie (2/2/1) Engels (3/2/2) Projectuur (0/0/10) Frans (3/2/2) Muziek (1/0/0) Duits (3/3/2) Tekenen (1/1/0) Geschiedenis (2/2/1) Kunst (0/0/2) Aardrijkskunde (2/2/2) LO (2/2/2) Wiskunde (4/3/2) Latijn (0/3/2) Natuurkunde (3/3/2) Grieks (0/3/2) Scheikunde (2/2/1) Mentorles (1/1/1)

6 Profielkeuze 4 Profielen Tweede Fase CM, EM, NG, NT
VWO: uitgestelde profielkeuze: kiezen voor Natuur of Maatschappij Gelder Groep Test: week 50 Voorlichtingsavond: 3 februari 2014 Februari: advies vakdocenten 2e helft maart: keuze vakkenpakket

7 Masterclass Vergelijkbaar met andere VWO-leerlingen
Deel van de lessen als ‘masterclass’ Veel uitdagingen mogelijk Portfolio

8 Maatschappelijke stage
Vanaf 2011 verplicht In 3e klas 15 uur Voorbeelden: Assisteren bij lessen gehandicapten bij manege Helpen bij zorginstelling Meedoen met acties Unicef Helpen bij wijkactiviteiten Eigen ideeën Informatie volgt!

9 Bevorderingsregels Bevorderd:
Als er is voldaan aan de onderstaande eisen Te, Mu, LO: samen maximaal 1 compensatiepunt + Kernvakken (Ne, En, Wi) niet meer dan 1x5, rest voldoende! Niet zonder meer over? => bespreking!! Onvoldoendes Compensatiepunten* geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4)

10 Niet over? Doubleren in 3 VWO Overstap naar 4 HAVO Doorstroomadvies
NB: niet opnieuw doubleren in 4 VWO! Overstap naar 4 HAVO Doorstroomadvies

11 Vinger aan de pols Spijbelen Te laat komen
Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding op het rapport

12 Ziekte 1e dag ziekte: ouder belt naar school
Na het weekend: opnieuw bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Kind weer beter: briefje mee van ouder

13 Toets(en) gemist Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met briefje van ouders melden bij docent: Afspraak voor inhalen maken Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Afwezig zonder reden? Brief naar huis + beoordeling 1,0!

14 Bijzonder verlof Graag minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen Tot 3 dagen: Teamleider Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: via de rector, Pieter Telleman

15 Informatie Schoolgids It’s Learning: infoplein 3 havo, 3 vwo
infoplein masterclass Schoolsite: Ouders 2 en 3 vwo Overzicht belangrijke data volgt binnenkort

16 Kosten Ouderbijdrage ( schoolgids ) Kosten schoolactiviteiten

17 Contact met wie? Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis Vakdocent: vragen over vak Decaan: vragen over studiekeuze Teamleider: vragen over organisatie

18 Meer informatie van de mentor
Klas 3VA, mentor Florien Piggot -> collegezaal Klas 3GA, mentor Brent Meijaard -> lokaal 0.08 Klas 3MA, mentor Simon van der Molen -> lokaal 0.23


Download ppt "Voorlichting VWO 3 16 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google