De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014

2 Algemeen

3 Tevredenheid per categorie

4 Top 10 Tevredenheid

5 Top 10 Ontevredenheid

6 Satisfactie en prioriteiten matrix

7 Voorbeeld terugkoppeling

8 Belangrijkste punten 1/4
Verbeteren communicatie door: instellen werkgroep met ouders, leerkrachten en directie Meer aandacht voor: - de creatieve vakken - cultuur - persoonlijke ontwikkeling - samenwerking - sociaal emotionele ontwikkeling Binnen de nieuw ontwikkelde visie nemen deze punten een belangrijke plaats in

9 Belangrijkste punten 2/4
Verbeteren omgang van de kinderen onderling, de sfeer in de klas/ sfeer op school, met hieraan gerelateerd rust en orde in de klas en aandacht voor pestgedrag door: Uitbouwen PBS (structureel aandacht aan besteden, levendig houden, regels zichtbaar in elke ruimte) Nader vormgeven en uitbouwen van het educatief partnerschap tussen school en ouders door: Werkgroep met ouders, leerkrachten en IB-er (bekijken wat we willen en wat we kunnen)

10 Belangrijkste punten 3/4
Schooltijden discussie opstarten Hierbij rekening houden met de planning van de verschillende verbeteractiviteiten. Met MR en team kiezen voor of 15-16 Meer en gestructureerdere aandacht voor het anti-pestbeleid (communicatie, voorlichting) door o.a.: - gerichte aandacht in de groepen (op korte termijn) - leerlingen leren om pestgedrag direct te melden bij de leerkracht - instellen school- en groepsregels, zichtbaar in elke ruimte (denk ook aan consequenties)

11 Belangrijkste punten 4/4
Verbeteren van de website Is inmiddels al gebeurd. Verdere suggesties ter verbetering zijn welkom! De onveilige weg van huis naar school. Dit punt is al bij de gemeente aangekaart en zal regelmatig onderwerp van gesprek blijven. Begeleiding leerlingen met problemen: Inspectie geeft aan dat we hier wel aan voldoen (toelichting door IB)

12 Ondersteuningsbehoefte leerlingen
Basisondersteuning Cognitieve ontwikkeling Aanpak 1 intensief arrangement Aanpak 2 basis-arrangement Aanpak 3 verdiept arrangement Sociaal emotionele ontwikkeling. PBS Goed gedaan Gedrags-interventies (IHP)

13 Ondersteuningsbehoefte leerlingen
Arrangementen Schoolspecifiek: Faalangst-training Sova training Plusklas Instructie groep aanvankelijk lezen Ambities Met ondersteuning vanuit het platform of Kentalis Licht/medium arrangement leerlingen TOS. Arrangementen cluster 3 en 4 leerlingen. Vanaf groep 6 bestaat er een 1- arrangement voor leerlingen met OPP

14 Basisondersteuning instructie niveaus

15 Tot slot Individueel gemaakte opmerkingen zijn allemaal gelezen. Waar nodig wordt er actie op ondernomen. Instellen algemene denktank van ouders en MT (2 of 3 x per jaar met een breed scala aan onderwerpen) Aandachtspunten worden opgenomen in het kwaliteitsverbeterplan voor en eventueel 15-16 Dia’s van deze presentatie gaan naar alle ouders Leerkracht is verslag is in het team besproken Leerling verslag wordt morgen (24/4) verspreid Instellen leerlingraad! Vragen?


Download ppt "Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google