De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KMPO enquête 2009-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KMPO enquête 2009-2010."— Transcript van de presentatie:

1 KMPO enquête

2 Wat wordt er gemeten Leerstof en doelen 3.4 3.5 Begeleiding 3.4 3.6
W H Leerstof en doelen Begeleiding Leer- en hulpmiddelen Zorg Pedagogisch klimaat sfeer Pedagogisch klimaat sociale omgang Pedagogisch klimaat veiligheid Interacties ouder Interacties leerling Management Huisvesting Procedures Informatievoorziening Overlegstructuur Ouderbetrokkenheid Verwachtingen

3 Scoren Score wordt aangegeven in een 4 punt schaal
Er wordt een gemiddelde score berekend < 3.2 = aandachtspunt (80% norm) > 3.6 = ambitie niveau (90% norm) Onderwijs en leren Ge- middelde Verdeling On eens . Eens ?

4 Gebouwen Huisvesting W: 2,9 H: 3,1

5 Pedagogisch klimaat Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag W: 3,1 H: 3,4 De leerkracht vertelt mijn kind regelmatig hoe zijn vorderingen zijn De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels H: 3,3

6 Organisatie Wanneer ik ergens ontevreden over ben, handelt de school dit correct af W: 3,0 H: 3,5

7 Onderwijskundig Het rapport geeft voldoende informatie over de ontwikkeling van mijn kinderen W: 3,1 H: 3,5

8 Trots op Op school komt mijn kind in aanraking met actuele thema's.
W 3,6 H 3,7 Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen.   W 3,7 H 3,8 Mijn kind gaat graag naar school.    H 3,6 De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is prettig. Ik ben tevreden over het functioneren van de medewerkers van de school. De leerkrachten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Mijn kind voelt zich veilig op school. Mijn contact met de leerkracht van mijn kind is goed. W 3,8 Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de leerkrachten. H 3,9 Mijn kind wordt door het enthousiasme van de leerkracht gemotiveerd.

9 Trots op Mijn kind wordt door het enthousiasme van de leerkracht gemotiveerd. W 3,6 H 3,6 Mijn kind wordt positief benaderd op school. W 3,7 H 3,8 De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met mijn kind. H 3,7 Wanneer ik de school bel, word ik vriendelijk te woord gestaan. W 3,8 H 3,9 Ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind. Als een leerkracht afwezig is, vangt de school dat goed op. Als ik een klacht heb, meld ik deze aan de school. Ik ben tevreden over deze klachtenregeling. Ik ben tevreden over de schriftelijke communicatie. (nieuwsbrieven-schoolgids- info's) H 3.8 Ik ben tevreden over mijn keuze voor deze school.

10 Hoe verder In groepen bespreken van mogelijke acties die tot verbetering kunnen leiden Deze acties noteren op de notitiebladen

11 Onderdeel: Pedagogisch klimaat
De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels W: 3, H: 3,3 Zinvol : Motivatie Gewenst eindresultaat : (zo concreet mogelijk) Ik ben tevreden wanneer de school op het eind van het jaar de volgende resultaten heeft bereikt Acties: Wat kun je doen ter verbetering; suggesties

12 Hoe verder Aan het einde van de avond worden deze aantekeningen verzameld De directie betrekt de suggesties in een actieplan Het actieplan wordt gepubliceerd in het infobulletin

13 Bedankt en tot ziens


Download ppt "KMPO enquête 2009-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google