De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie bij evaluatie van stages Mia Sas Groepsvoorzitter Professionele Opleidingen HUB 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie bij evaluatie van stages Mia Sas Groepsvoorzitter Professionele Opleidingen HUB 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren."— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie bij evaluatie van stages Mia Sas Groepsvoorzitter Professionele Opleidingen HUB 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren

2 ! Context Proces: 4 uitgangspunten Afspraken: 3 Inhoud beroepsdossiers
Overzicht Context Proces: 4 uitgangspunten Afspraken: 3 Inhoud beroepsdossiers Hete hangijzers ! Studiedag Associatie: waarderen van leren

3 Context 14 professionele bacheloropleidingen met eigen stageverloop en stage-administratie 14 stageovereenkomsten (student wordt medecontractant, arbeidsgeneeskundig onderzoek, …) Uiteenlopende competentieprofielen 14 verschillende evaluatie-instrumenten Diverse bevragingen Studiedag Associatie: waarderen van leren

4 Context Toenemend aantal studenten tekent een beroep aan tegen de examenbeslissing Oprichting stuurgroep stages Studiedag Associatie: waarderen van leren

5 Context Stuurgroep stages Alle stagecoördinatoren + alle administratieve medewerkers van de stages Doel: transparantie bij de evaluatie van de stages verhogen Stage-administratie vereenvoudigen Stageprocessen optimaliseren Stagedossiers kwalitatief samenstellen (zodat ook de opbouw van een beroepsdossier gefaciliteerd wordt) Studiedag Associatie: waarderen van leren

6 Elke opleiding richt een stagewerkgroep op
Proces Uitgangspunt 1: Elke opleiding richt een stagewerkgroep op die minstens 3x per academiejaar samenkomt (stagebegeleiders o.l.v. stagecoördinator) Lid van coördinatiegroep van de opleiding Lid van de stuurgroep stages van de onderwijsgroep Studiedag Associatie: waarderen van leren

7 Proces Uitgangspunt 2: De opleiding stelt voor elke student een administratief en een inhoudelijk stagedossier samen. Administratief stagedossier: stageovereenkomsten met alle bijlagen. Inhoudelijk stagedossier: alle documenten van stagebegeleiders, stagementoren en studenten die het stageverloop illustreren en de professionele groei van de stagiair omstandig motiveren. Stimulans om het inhoudelijk stagedossier te digitaliseren. Digitaal portfolio Schrijven? Lezen? Ondertekenen? Studiedag Associatie: waarderen van leren

8 Proces Uitgangspunt 3: De opleiding beschrijft het stageverloop en alle evaluatiemodaliteiten in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel stages. Het stagevademecum vormt een bijlage bij de ECTS-fiche en wordt ter beschikking gesteld van alle actoren. Studiedag Associatie: waarderen van leren

9 Hoe omgaan met het cijfer van de stagementor
Proces Uitgangspunt 4: Een stagebeoordeling is een permanent proces waarbij de opleiding de eindverantwoordelijkheid draagt m.b.t. de stage-evaluatie. Feedback van de stagementor wordt geïnterpreteerd en omgezet in een cijfer of een kwalitatieve beslissing. Hoe omgaan met het cijfer van de stagementor Studiedag Associatie: waarderen van leren

10 Eindpunt stages is niet de optelsom van alle deelcijfers
Afspraken Afspraak 1: ECTS-fiche vermeldt hoe het eindpunt “stages” tot stand komt. De eindevaluatie genomen door een stage-evaluatiecommissie en ondertekend door alle leden van de commissie draagt bij tot de geloofwaardigheid van de beslissing. Eindpunt stages is niet de optelsom van alle deelcijfers Studiedag Associatie: waarderen van leren

11 Begeleiden versus beoordelen
Afspraken Afspraak 2: Betrek de student actief in zijn stage-evaluaties: student heeft recht op minstens 1 tussentijdse evaluatie per stageperiode pas op met kwalitatieve beschrijvingen van het vorderen of het falen – probeer steeds een relatie met het eindcijfer te leggen informeer permanent onderscheid feedback – beoordeling geef schriftelijke feedback en motiveer elke uitspraak schriftelijk Begeleiden versus beoordelen Studiedag Associatie: waarderen van leren

12 vermeld op elk document de naam van de student
Afspraken vermeld op elk document de naam van de student laat de stagementor elk document dateren en ondertekenen laat de student elk document dat een stand van zaken omtrent zijn vorderen weergeeft, ter kennisname ondertekenen Studiedag Associatie: waarderen van leren

13 Afspraak 3: Credit behaald? én geslaagd in de opleiding?
Afspraken Afspraak 3: Credit behaald? én geslaagd in de opleiding? Administratief en inhoudelijk dossier wordt 14 maanden bewaard. Geen credit behaald en niet geslaagd: Administratief en inhoudelijk dossier worden 15 jaar bewaard. Studiedag Associatie: waarderen van leren

14 Inhoudelijk beroepsdossier
Het dossier wordt door de stagecoördinator samengesteld als volgt Inhoudstafel met een verwijzing naar alle ‘genummerde’ documenten ECTS-fiche met de bijlage(n), eventueel een ‘afwijking van de ECTS-fiche’ Chronologische beschrijving van het traject dat de student doorlopen heeft én de daarbij gerealiseerde begeleiding door de hogeschool, de opleiding, de stagebegeleiders en de stagementoren Studiedag Associatie: waarderen van leren

15 Inhoudelijk beroepsdossier
Vermeld in elk geval de eventuele extra begeleiding die aan de student gegeven werd, het al dan niet nakomen van afspraken, de voor de student bijkomende overlegmomenten van de stagewerkgroep van de opleiding, …… De door de stagementoren gedateerde en ondertekende stage-evaluaties De door de student gedateerde en ondertekende stage-evaluaties Studiedag Associatie: waarderen van leren

16 Eindpunt stages is niet de optelsom van alle afzonderlijke deelcijfers
Hete hangijzers Eindpunt stages is niet de optelsom van alle afzonderlijke deelcijfers Hoe omgaan met het cijfer van een stagementor? Begeleiden versus beoordelen Digitaal portpolio Wie schrijf erin? Wie leest wat? Wat met ondertekening van evaluatiedocumenten door stagementoren? Studiedag Associatie: waarderen van leren


Download ppt "Transparantie bij evaluatie van stages Mia Sas Groepsvoorzitter Professionele Opleidingen HUB 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren."

Verwante presentaties


Ads door Google