De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE GEMEENTE Jezus wil ons leiden naar,de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Zalige gemeente van de Here Jezus Blessed, gezegend, bevoorrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE GEMEENTE Jezus wil ons leiden naar,de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Zalige gemeente van de Here Jezus Blessed, gezegend, bevoorrecht."— Transcript van de presentatie:

1 DE GEMEENTE Jezus wil ons leiden naar,de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Zalige gemeente van de Here Jezus Blessed, gezegend, bevoorrecht Waarom is dat zo ? Geloven in wat je niet hebt gezien is krachtig

2 Joh.20 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Zalig = gelukkig, gefortuneerd, gezegend PREEK ARIEN, VOL MET PRATISCHE TIPS WAT WE KUNNEN DOEN, VOORAL ALS INDIVIDU. WAT IS ER VAN BLIJVEN HANGEN ?

3 Wat kunnen we nu doen ? 1) Bedrog,. Leugens van de satan ontmaskeren
2) Beloftes koesteren, in je hart laten zakken 3) vanuit het geloof wordt je steeds meer toebedeeld 4) Je ontvangt dan gaandeweg steeds meer openbaring en geloof voor specifieke dingen. 5) zaai het woord, suggestie gebruik b.v.dagboeken, oftewel zaai dagelijks het goede woord.( het geloof komt door het horen van het woord van CHRISTUS.) 6)heb geduld, wacht de oogst af 7) Het kleintste zaaitje brengt de grootste plant voort. 8) Stel het woord hoger dan je omstandigheden. HOE ONTSTAAT BIJ ONS HET VERLANGEN OM HIERT MEE BEZIG TE ZIJN?

4 Gal. 5 : 6b Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
WELKE LIEFDE ?

5 1 Joh 3 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. Galaten 5 : 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing IS EEN OPENBARING HOEMEER WE DIE LIEFDE GAAN LEREN KENNEN, HOEMEER WIJ DAAROP VERTROUWEN EN ONTVANGEN, Gods liefde meer en meer leren kennen >? 1e johannes brief

6 Efeze 4 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst . Herder: pastor - he to whose care and control others have committed themselves, and whose precepts they follow. For the perfecting(complete furnishig and equiping) of the saints ( the Holy ones), for the work of the ministry (Diakonia), Werk/taak = een bediening Herder is geen pastoraal medewerking, maar een pastor waaraan de gemeente zich aan heeft verbonden, om zich te laten leiden en zijn leefregels te volgen. Precepts=leefregels

7 Ef 4: Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. for the edifying(stichten) of the body of Christ: Eenheid van het geloof begint weer bij het fundament. Maar ook door gezamelijk door en Bijbel;studie heen te gaan, en vooral daardoor geloof en openbaring te ontvangen.

8 Ef 4 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ: DE WAARHEID ELKAAR LIEFHEBBEN TOEGROEIEN NAAR HEM DIE HET HOOFD IS SPEAKING! THE TRUTH

9 1 Joh 1 17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

10 EF 4 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. VAN UIT DAT HOOFD = JEZUS IEDER DRAAGT NAAR VERMOGEN BIJ ZP ONTSTAAT GROEI VAN HET LICHAAM DAT ZICHZELF OPBOUWT DOOR DE LIEFDE

11 Wie roemt, roeme in de Here.
30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here. PHIL 3 - Ik vermag sommige?dingen in Hem die mij kracht geeft ?


Download ppt "DE GEMEENTE Jezus wil ons leiden naar,de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Zalige gemeente van de Here Jezus Blessed, gezegend, bevoorrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google