De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Relaties Van levensbelang…….. Relaties Profetie: 19 september 2010 – Relatie met God is het belangrijkste in een mensenleven – Belangrijk om missionair.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Relaties Van levensbelang…….. Relaties Profetie: 19 september 2010 – Relatie met God is het belangrijkste in een mensenleven – Belangrijk om missionair."— Transcript van de presentatie:

1 Relaties Van levensbelang…….

2 Relaties Profetie: 19 september 2010 – Relatie met God is het belangrijkste in een mensenleven – Belangrijk om missionair bezig te zijn – Onderlinge relaties die vol zijn van de liefde van Jezus – Heer Jezus moet de belangrijkste voor ons zijn, niet onze positie, status, reputatie, banksaldo – Een innige relatie met Jezus is van levensbelang

3 Relaties 30-dagen van gebed – Intimiteit – Toegroeien naar Hem – Toewijding. Je kunt niet God dienen EN de wereld – Juiste prioriteiten stellen

4 RELATIES Ik God BurenSportclubGezin Werk / School VriendenOudersKerk????

5 Relaties Wederzijds delen van (het) leven takes two to tango! delen Leven relaties verbinden. iedere relatie = uniek.

6 RELATIES Ik God WereldKerk

7 Relatie met GOD GOD IK Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. 1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Gered om te leven!?

8 Gered om te Leven Groeien / vrucht dragen. Johannes 15

9 Relatie met Kerk / Christenen Samen – één lichaam / Jij bent onmisbaar! – toegroeien naar Christus. – leugen afleggen / waarheid spreken – Strijden voor het geloof in het evangelie. IK Menorah 1 Korinte 12:12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus… :27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit Filippi 1:27 Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Efeze 4:11En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Efeze 4:25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.

10 Relatie met Kerk / Christenen Waar doen we dat? – Celgroepen / kringen / teams / ??? – Stevig in je schoenen – Mannen??? – Ontbijt-bijeenkomst – Vinegans – Overal waar in de ontmoeting Jezus centaal staat IK Christenen

11 Relatie met niet - Christenen Jezus is ons voorbeeld!? – Lukas 4:18 Waar doen we dat? – In de wereld! NIET (alleen) in de kerk! IK Niet Christenen

12 RELATIES IK God Christenen Niet Christenen


Download ppt "Relaties Van levensbelang…….. Relaties Profetie: 19 september 2010 – Relatie met God is het belangrijkste in een mensenleven – Belangrijk om missionair."

Verwante presentaties


Ads door Google