De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het dynamiet van het Evangelie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het dynamiet van het Evangelie."— Transcript van de presentatie:

1 het dynamiet van het Evangelie

2 9. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, 10
9. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, 10. want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad, dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen Beveel en leer dit. 1Timotheüs 4:9-11

3 15. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden, onder welke ik een eerste plaats inneem. 1Timotheüs 1

4 9. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, 10
9. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, 10. want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad, dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen Beveel en leer dit. 1Timotheüs 4:9-11

5 4. … God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5. Want er is één God en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, 6. die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor ALLEN; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7. En ik ben DAARTOE als een heraut en een apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester van de natiën, in geloof en waarheid. 1Timotheüs 2

6 10. … Christus Jezus, die de dood van zijn kracht berooft en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het Evangelie. 11. En ik ben DAARTOE aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. 12. Om DIE reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet… 2Timotheüs 1

7 9. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, 10
9. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, 10. want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad, dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen Beveel en leer dit. 1Timotheüs 4:9-11

8 10. … opdat zij de leer van God, onzen Redder, in alles mogen versieren.
11. Want de reddende genade Gods is verschenen aan alle mensen… Titus 2


Download ppt "Het dynamiet van het Evangelie."

Verwante presentaties


Ads door Google