De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maria neemt ons mee doorheen de sterkste momenten van haar leven…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maria neemt ons mee doorheen de sterkste momenten van haar leven…"— Transcript van de presentatie:

1 Maria neemt ons mee doorheen de sterkste momenten van haar leven…
Mariatocht Maria neemt ons mee doorheen de sterkste momenten van haar leven…

2 I. Maria nodigt ons uit om met haar mee te gaan, in het voetspoor van Jezus, in toewijding aan God.

3

4 II. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

5 II. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

6 III. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

7 III. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

8 Liefde gaf u duizend namen
Liefde gaf u duizend namen Groot en edel, schoon en zoet, Maar geen eeen die 't hart der Vlamen Even hoog verblijden doet Als de naam, o moedermaagd, Die gij in ons landje draagt, Schoner klinkt hij dan al d'and'ren: Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).

9 Waar men ga langs Vlaamse wegen, Oude hoeve, huis of tronk, Komt men u, Maria, tegen, Staat uw beeltenis te pronk, Lacht ons toe uit lindegroen, Bloemenkrans of blij festoen, Moge 't nimmer dier verand'ren, O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).

10 Blijf in 't Vlaamse harte tronen Als de hoogste koningin, Als de beste moeder wonen In elk Vlaamse huisgezin. Sta ons bij in alle nood, Nu en in het uur der dood, Ons, uw kind'ren, en ook d'and'ren, Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).

11 IV. Maria brengt haar zoon Jezus ter wereld in de stal van Bethlehem.

12 IV. Maria brengt haar zoon Jezus ter wereld in de stal van Bethlehem.

13 V. Maria en Jozef dragen Jezus op in de tempel.

14 V. Maria en Jozef dragen Jezus op in de tempel.

15 VI. Maria en Jozef vinden Jezus terug in de tempel.

16 vinden Jezus terug in de tempel.
VI. Maria en Jozef vinden Jezus terug in de tempel.

17 VII. Jezus en Maria worden door Johannes gedoopt in de Jordaan.

18 O Maria die daar staat (Guido Gezelle)
O Maria die daar staat, gij zijt goed en ik ben kwaad wilt gij mijne arme ziele gedinken 'k zal u een Ave Maria schinken O Maria, gij die weet dat mijn herte u is besteed wilt gij mijne arme ziele gedinken 'k zal u een Ave Maria schinken

19 VII. Jezus en Maria worden door Johannes gedoopt in de Jordaan.

20 VIII. Maria verwijst naar Jezus op de bruiloft van Kana.

21 VIII. Maria verwijst naar Jezus op de bruiloft van Kana.

22 IX. Maria blijft bij Jezus wanneer Hij sterft op Calvarië.

23 IX. Maria blijft bij Jezus wanneer Hij sterft op Calvarië.

24 X. Maria is getuige bij de verrijzenis van Jezus.

25 O Maria die daar staat (Guido Gezelle)
O Maria, die mij ziet, gij hebt alles, ik heb niets wilt gij mijne arme ziele gedenken 'k zal u een Ave Maria schenken O Maria, in uw schoot ligt mijn hert, van deugden bloot wilt gij mijne arme ziele gedenken 'k zal u een Ave Maria schenken

26 X. Maria is getuige bij de verrijzenis van Jezus.

27 XI. De Heilige geest daalt neer over Maria en de apostelen.

28 XI. De Heilige geest daalt neer over Maria en de apostelen.

29 XII. Maria wordt in de hemel opgenomen.

30 XII. Maria wordt in de hemel opgenomen.

31 XIII. Maria wordt in de hemel gekroond.

32 XIII. Maria wordt in de hemel gekroond.

33 XIV. Maria verschijnt aan Bernadette Soubirous te Lourdes.

34 XIV. Maria verschijnt aan Bernadette Soubirous te Lourdes.

35 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot vol glans en vol luister de Moeder van God Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! Zij riep Bernadette, een nederig kind "Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?" "Ik ben d'Onbevlekte en zuivere Maagd gans vrij van de zonde heb ik God behaagd." Zij deed er ontspringen een klare fontein met helende waat'ren, als waar medicijn

36 “Ik wil hier een tempel, op Massabiëls rots Ik zal hier doen schittren, de wonderen Gods!“
"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd 'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt." En sedert 't verschijnen der Moeder-Maagd daar stijgt immer de bede der christene schaar Wij brengen als d'engel U, Moeder zo zoet met tedere liefde de dierbare groet

37 Maria, Moeder van ons allen, Bid voor ons.


Download ppt "Maria neemt ons mee doorheen de sterkste momenten van haar leven…"

Verwante presentaties


Ads door Google