De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pinksteren: Vervuld met de Geest, maar wat te doen als je relatie met Hem verzwakt is? V.E.G. Geldermalsen 26-05-13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pinksteren: Vervuld met de Geest, maar wat te doen als je relatie met Hem verzwakt is? V.E.G. Geldermalsen 26-05-13."— Transcript van de presentatie:

1 Pinksteren: Vervuld met de Geest, maar wat te doen als je relatie met Hem verzwakt is? V.E.G. Geldermalsen 26-05-13

2  2 Kon. 6: 1 Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa: ‘Het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. 2 Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen.’ ‘Ga je gang,’ zei Elisa. 3 Maar een van de profeten zei: ‘Doet u ons een genoegen, heer, en ga met ons mee.’ ‘Goed,’ zei Elisa en hij ging met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen om te hakken. 5 Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. ‘Wat nu, heer!’ riep hij uit. ‘Ik had hem te leen!’ 6 ‘Waar is hij gevallen?’ vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven. 7 ‘Haal hem er maar uit,’ zei hij, en de man pakte het blad van de bijl weer uit het water.

3  Ps. 71: 12 : God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp.. …… lijkt de bron opgedroogd:  “Isaak… groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden” Genesis 26:12-18.

4  Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. ‘Wat nu, Heer!’ riep hij uit. ‘Ik had hem te leen!’  Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.  Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart! Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen.

5  ‘Waar is hij gevallen?’ vroeg de godsman. Mogelijke oorzaken:  Zakelijke beslommeringen/ drukte  Ongehoorzaamheid aan God/ Zonde  Vertrouwen op eigen kracht / Trots  Nonchelance/ Geestelijke luiheid

6  ‘Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven.  Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’  U hebt mij teleurgesteld, als een beek die drooggevallen is.’ ‘Dit zegt de HEER: Als je bij Mij terugkeert en Ik je aanneem, zul je Mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer Mijn zegsman zijn.

7  …..waarop het ijzer kwam bovendrijven. ‘Haal hem er maar uit,’ zei hij, en de man pakte het blad van de bijl weer uit het water.  Ik hunker ernaar in Uw tempel te zijn, met hart en ziel juich ik U toe, U, de levende God.  Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit Uw nabijheid, neem Uw heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

8  Stel, mijn broeders en zusters, dat iemand van u afdwaalt van de waarheid en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dit: wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zal diens ziel van de dood redden en tal van zonden bedekken.


Download ppt "Pinksteren: Vervuld met de Geest, maar wat te doen als je relatie met Hem verzwakt is? V.E.G. Geldermalsen 26-05-13."

Verwante presentaties


Ads door Google