De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting over de weg naar het VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting over de weg naar het VO"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting over de weg naar het VO
welkom Voorlichting over de weg naar het VO

2 PROGRAMMA Presentatie: dhr. Van Velthoven: VO mevr. Smittenaar: LWOO leerkrachten: CITO en advies Mogelijkheid om vragen te stellen Afsluiting

3 Voor alle duidelijkheid
Dit is een algemene voorlichtingsavond. In januari praten we met u over uw kind.

4 Droombaan Basketballer en bedrijfskundige;
Basketbal is heel leuk en met beide kun je veel geld verdienen. Rechercheur (politie dus) Lijkt me wel cool; moorden oplossen en zo……

5 Conciërge of meester Conciërge zijn is cool en anders wil ik meester zijn. Ondernemer Ik wil liever niet voor iemand werken. Ik weet het nog niet…….. In het gebied van geen saai werk.

6 Ik word arm en ben blij!!!!!!!! (mgn)
Journalist, dokter, verpleegkundige Omdat het leuke en interessante banen zijn en je doet wat met mensen. Fysiotherapeut Ik vind het leuk om dingen bij mensen te doen en ik heb sterke handen en masseer mijn vader en moeder. Droombaan……. Ik word arm en ben blij!!!!!!!! (mgn)

7 Verschillen tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs
Aan het eind van dit schooljaar verlaten de leerlingen onze school. Van ‘oudsten’ worden zij nu ‘jongsten’. Een spannende gebeurtenis. Enkele verschillen op een rijtje.

8 basisonderwijs - voortgezet onderwijs
Niet meer één juf of meester, maar voor ieder vak een andere leerkracht Schooltijden zijn niet iedere dag hetzelfde Meer huiswerk en proefwerkweken Verder weg - met de fiets of openbaar vervoer

9 basisonderwijs - voortgezet onderwijs
Kosten vervoer : bv. bus Schoolspullen Boeken zijn gratis ?? Schoolafhankelijke kosten

10 Alle leerlingen krijgen de eerste twee jaar dezelfde 15 vakken
= basisvorming Het verschil tussen scholen blijft:  tempo  aanpak  keuzemogelijkheden  moeilijkheidsgraad  sfeer

11 BASISVORMING Nederlands Engels Frans / Duits Geschiedenis
Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuur- en scheikunde Lichamelijke Opvoeding Verzorging Informatiekunde Techniek Tekenen / Handvaardigheid Biologie Muziek

12 SCHOOLTYPES

13 HAVO en VWO HAVO en VWO leerlingen zitten vaak in
dezelfde brugklas. Daarna wordt een keuze gemaakt. Aan het eind van 3 HAVO en 3VWO kiezen kinderen voor profielen: Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

14 SCHOOLTYPES

15 VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
Duurt 6 jaar. Keuze tussen atheneum of gymnasium Gymnasium: + 2 talen: Grieks en Latijn Tweede fase: in de hoogste klassen staat actief en zelfstandig leren centraal, invulling verschilt per school VWO is een voorbereiding op de universiteit of het HBO

16 SCHOOLTYPES

17 HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
5 jaar Basisvorming duurt meestal 3 jaar Tweede fase: in klas 4 en 5 staat actief en zelfstandig leren centraal, invulling verschilt per school Voorbereiding op het HBO Met HAVO-diploma kun je ook naar 5VWO

18 THEORETISCH GEMENGD KADERBEROEPSGERICHT BASISBEROEPSGERICHT LWOO

19 SCHOOLTYPES

20 VMBO (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs)
Opleiding van 4 jaar Voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) In het VMBO kies je voor een sector Een sector sluit goed aan bij wat je later kunt worden

21 Sectoren in het VMBO In het VMBO kun je kiezen uit 4 sectoren:
Techniek Economie Landbouw Zorg & Welzijn

22 Leerwegen op het VMBO 1. Theoretische leerweg: 6 algemene vakken
Voor leerlingen die geen moeite hebben met studeren en daar voorlopig mee door willen gaan. Je kunt met deze leerweg ook naar de 4e klas HAVO. 6 algemene vakken niveau van de vakken: hoog geen beroepsgerichte vakken sluit aan op de twee hoogste niveaus van een vervolgopleiding in het MBO (3/4)

23 Leerwegen op het VMBO 2. Gemengde leerweg:
Voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren, maar die zich ook al willen voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak niveau van de vakken hoog sluit aan op de twee hoogste niveaus van een vervolgopleiding in het MBO (3/4)

24 Leerwegen in het VMBO 3. Kaderberoepsgerichte leerweg
Voor leerlingen die het liefst leren door het volgen van praktijkvakken. 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken niveau van de vakken: tussen hoog en basis Sluit aan op de hogere niveaus van een vervolgopleiding in het MBO (3/4)

25 Leerwegen in het VMBO 4. Basisberoepsgerichte leerweg
Is bedoeld voor praktisch ingestelde leerlingen. Leidt ook op voor MBO-opleidingen van een makkelijker niveau. 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken niveau van de vakken: basis De basisberoepsgerichte leerweg sluit aan op de twee lagere niveaus van het mbo: niveau 1 en 2.

26 Extra ondersteuning nodig in het VMBO ?
Voor sommige leerlingen met vmbo- capaciteiten is het lastig om een vmbo- diploma te halen. Bijvoorbeeld omdat ze moeilijk leren of misschien zijn er andere oorzaken. Die kinderen kunnen binnen 1 van de 4 leerwegen ondersteuning krijgen = leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

27 Leer Weg Ondersteunend Onderwijs
Binnen het LWOO gaat men uit van 4 domeinen Technisch lezen Begrijpend lezen Spellen Inzichtelijk rekenen

28 LeerWegOndersteunend- Onderwijs
Een kind komt in aanmerking voor het LWOO als hij/zij op minimaal 2 van deze gebieden een achterstand heeft. Minimaal één van deze gebieden moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreffen.

29 Wat kan LWOO voor een kind betekenen?
Een kind kan in een kleinere groep geplaatst worden Een kind krijgt meer persoonlijke begeleiding Een kind kan buiten de klas een aantal keer per week extra hulp krijgen. Let op: iedere school hanteert andere vormen. Bedenk dus goed van tevoren welke soort begeleiding bij uw kind past.

30 SCHOOLTYPES

31 Praktijkonderwijs Voor kinderen met een grote leerachterstand
Kleine groepen (8 à 10 leerlingen) Bereidt de leerlingen voor op de arbeidsmarkt Veel praktische werkzaamheden op school In de hogere leerjaren: veel stage Doel: aan einde van praktijkonderwijs passend werk voor de leerlingen Geen diploma; wel een getuigschrift Beslissing voor plaatsing: via RVC (Regionale Verwijzing Commissie voor VO)

32 SCHOOLTYPES Tot zover, vragen?

33 Hoe komt u met uw kind tot een schoolkeuze?
De interesse, de motivatie en prestaties van uw kind Het advies van de basisschool De uitslagen van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de cito-eindtoets in februari Eventueel een toelatingsexamen van een vmbo-havo-vwo school

34 Advies van de basisschool (in januari 2013)
In de loop van de jaren heeft de school een goede indruk van de leerprestaties van uw kind gekregen Leerlingvolgsysteem (LVS) (van groep 1 t/m 8) Methodegebonden toetsen De school heeft een indruk van de instelling van uw kind tegenover studeerwerk. De school schat in welke vorm van onderwijs het best bij uw kind past.

35 CITO-EINDTOETS De Cito-toets is geen examen waarvoor je kunt slagen of zakken Veel scholen voor VO willen bij de aanmelding ook het resultaat zien dat een kind heeft behaald op een onafhankelijke toets of test De Cito-toets is een betrouwbare voorspeller Vaak komen advies van basisschool en uitkomsten Cito-toets (februari) overeen. De E.L.S. geeft het advies in januari; bewust vóór de Cito-uitslag.

36 CITO-EINDTOETS Taal Rekenen Studievaardigheden Wereldoriëntatie*

37 CITO - UITSLAG

38 CITO-EINDTOETS www.citogroep.nl
Meer informatie over de Cito-toets is te vinden op de website van CITO:

39 Uitslag Cito-toets De standaardscore ligt tussen de 501 en 550.
Met behulp van de standaardscore is na te gaan hoe uw dochter of zoon het, vergeleken met andere kinderen, in de verschillende schooltypen zou doen. De Cito-score is geen dwingend voorschrift naar welk schooltype een kind zou moeten gaan. Bij de score geven wij altijd het verhaal van de school.

40 Tijdpad 8 november 2012: Informatieavond VO
Intern begeleider en leerkracht hebben, wanneer daar aanleiding voor is, eerder gesprek met ouders over test LWOO. oktober/november 2012: Kinderen met LWOO-indicatie maken test

41 januari 2013 Opstellen schooladvies door de leerkrachten van de groepen 7 en 8, intern begeleider en directeur Adviesgesprekken met ouders en leerkracht. Mogelijkheid tot bezoeken van de Open dagen op de VO-scholen.

42 februari 2013: 5, 6 en 7 februari Cito-eindtoets maart 2013: Cito-uitslag: de uitslag wordt daarna per post naar de ouders opgestuurd. Dit blad levert u in bij de school van keuze. 1 februari t/m 15 maart: Ouders melden hun kind aan in het VO door middel van het adviesblad met het schooladvies. Aanvragen worden niet behandeld op volgorde van binnenkomst, aanmelden op 1 school. 15 april 2013: iedere leerling moet ingeschreven staan in het VO.

43 Hoe kiest u voor een school?
Lees de schoolgids Bekijk de kwaliteitskaart van de inspectie: ( Bezoek de open dagen in januari en februari Informeer bij ouders die een kind op die school hebben. Zij hebben al ervaring. Bekijk de website van de school

44 Aandachtspunten…. Hoe zit het met huiswerkbegeleiding?
Controleert de school of een leerling spijbelt en wat zijn de sancties? Wat gebeurt er bij het uitvallen van een les? Kan mijn kind extra les krijgen als het ergens moeite mee heeft? Is er een dyslexieprotocol? Hoe gaat de school daarmee om? (IB-er) Hoe is de zorg in de school georganiseerd?

45 TOT SLOT Bezoek samen met uw kind de open dagen.
Bespreek met uw kind wat het graag wil. Succes met jullie keuze.


Download ppt "Voorlichting over de weg naar het VO"

Verwante presentaties


Ads door Google