De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheer- en gebruikersprotocol boezemmodel Delfland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheer- en gebruikersprotocol boezemmodel Delfland."— Transcript van de presentatie:

1 Beheer- en gebruikersprotocol boezemmodel Delfland

2 Delfland

3 Delfland watersysteem

4 Delfland wateropgave ‘Voldoende water’ (NBW) - Boezem op orde - Polders 1,500,000 m³! 286 M€ t/m 2015 ‘Schoon water’ (KRW) -28 ha NVO -14 ha vispaaiplaatsen -Vismigratie -22 ha eco-onderhoud € 204 M€ t/m 2015

5 Gebruik van modellen Wateropgave polders eerst in beeld gebracht met eenvoudige m³/ha- benadering. Wateropgave polders wordt sinds 2006 bepaald d.m.v. modellering watersysteem. Opgave boezem direct met model boezemsysteem.

6 Advies verbeteren data- en modelbeheer Betere afstemming beheer basisdata/modeldata Geordend beheer Sobek-data Verschillende type modellen op basis van dezelfde modeldata Inzicht in modelleerproces: Reproduceerbaarheid berekeningen

7 Gegevensplatform

8 Testcase boezemmodel Toepassingen boezemmodel –Toetsen boezemsysteem –Adviesvragen t.b.v. NVO’s, vergunningen etc. –KRW-analyse –Watervoorziening en doorspoelplan –Kadedoorbraak –… Verschillende modelapplicaties op basis van dezelfde brongegevens –Wateroverlast, Waterkwaliteit, Kadedoorbraak

9 Overlastmodel Kwaliteitsmodel 2D-Flooding Stationair model Boezemmodel 2005 (start 1998, 3 herijkingen) Overlastmodel v2 Kwaliteitsmodel v2

10 Actualiseren en organiseren beheer boezemmodel Actualiseren boezemmodel –Basisgegevens huidige model uit 1998 Opzetten gegevensplatform –Opzetten GIS-database boezemmodel –Eén gegevensplatform en bij voorkeur één model Organiseren van beheer –Beheerprotocol

11 Generieke werkwijze

12 Modelbeheer

13 Modelbeheerder 1. Adviseren van de gebruiker bij de start van een project 2. Controleren van de gebruiker bij de afronding van het project 3. Faciliteren van de gebruiker rond projecten Functioneel beheer applicaties Communicatie (gebruikersoverleg)

14 Advies start project Nieuwe ProjectdatabaseKopieer projectdatabaseKopieer projectdatabase Nieuw modelNieuw modelKopieer model

15 Afronden en opleveren project

16 Communicatie

17 Stand van zaken Beheerplan beheerregister –Beheerplan is opgesteld –Doelstelling WBP 2010-2015: beheerregister is op orde en wordt actueel gehouden Nieuw boezemmodel wordt gevalideerd en toegepast –Wateroverlast –Jaarrond Implementeren beheerprotocol –Toepassen en waar nodig uitwerken van het protocol


Download ppt "Beheer- en gebruikersprotocol boezemmodel Delfland."

Verwante presentaties


Ads door Google