De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D-Rainfall Runoff de nieuwe neerslagafvoermodule in SOBEK 3.0 Govert VerhoevenDonderdag 17 november Next Generation Hydro Software.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D-Rainfall Runoff de nieuwe neerslagafvoermodule in SOBEK 3.0 Govert VerhoevenDonderdag 17 november Next Generation Hydro Software."— Transcript van de presentatie:

1 D-Rainfall Runoff de nieuwe neerslagafvoermodule in SOBEK 3.0 Govert VerhoevenDonderdag 17 november Next Generation Hydro Software

2 2 Waarom?  Dient als vervanger van DUFLOW RAM en SOBEK-RR module, binnen het kader van NGHS. D-Rainfall- Runoff

3 3 Waarvoor?  Toepasbaar voor een breed scala van te modelleren gebieden en modeltoepassingen, bijvoorbeeld: •polder systemen en hellende gebieden •nationale en internationale stroomgebieden •eenvoudige en gedetailleerde modelschematisaties stroomgebied Saigon rivier (Vietnam)poldergebied Tholen (Zeeland)

4 4 Hoe?  Vooralsnog alleen ‘lumped’ neerslagafvoer modelconcepten, later uit te breiden met ‘distributed’ modelconcepten. Lumped model Distributed model

5 5 D-Rainfall Runoff in het kort 1.D-Rainfall Runoff wordt de nieuwe neerslagafvoermodule binnen het DeltaShell framework. 2.Dient als vervanger van DUFLOW RAM en SOBEK-RR, binnen kader van NGHS. 3.Toepasbaar voor een breed scala van te modelleren gebieden en modeltoepassingen. 4.Vooralsnog alleen ‘lumped’ concepten, later uitgebreid met ‘distributed’. D-Rainfall- Runoff D-Flow 1D D-Real Time Control D-Water Quality

6 6 Ontwikkelingsproces D-Rainfall-Runoff •Workshop neerslagafvoermodellering voor Duflow en SOBEK gebruikers, 28 april 2011 •Bepalen interne visie van Deltares gebruikers (aug – okt 2011) •Bijeenkomst werkgroep neerslagafvoermodellering, 3 november 2011 (leden Duflow begeleidingsgroep en NGHS klankbordgroep) •Eerste ontwikkeltraject D-Rainfall Runoff (dec 2011 – feb 2012) •Workshop met eerste versie D-Rainfall Runoff in voorjaar 2012

7 7 Inventarisatie van wensen en eisen (1) Generieke wensen: •Modulaire opbouw •Open source •Open standaarden  flexibel voor modelleur, weinig beperkingen voorbeeld

8 8 Inventarisatie van wensen en eisen (2) Specifieke wensen: •Verbeterpunten t.o.v. huidige SOBEK-RR functionaliteiten •Gedistribueerd kunnen rekenen •Koppelingen vergemakkelijken ander modules ( Modflow, MetaSwap ) •Vergemakkelijken import ruimtelijke (GIS) data voor modelopbouw •Eenvoudig gebruik van radar data •…. etc

9 9 Concrete plannen voor D-Rainfall-Runoff •Welke neerslagafvoerconcepten? •Hoe ziet het modelconcept er uit? >wijze van schematiseren >koppeling met open water •Data import

10 10 Neerslagafvoerconcepten in D-Rainfall Runoff

11 11 Wijze van schematiseren  afvoergebied (catchment) wordt door één object geschematiseerd, dit object kan meerdere type landgebruik beschrijven  open water blijft buiten D-Rainfall Runoff SOBEK-RR stijl open water in RR SOBEK-RR stijl open water in CF Duflow RAM stijl  D-Rainfall Runoff stijl

12 12 Argumenten voor huidige aanpak + Generieke manier van schematiseren catchment + Opschonen overlap aan functionaliteiten SOBEK- RR en SOBEK-CF rekenhart + Eenduidige beschrijving van kunstwerken + Alle (complexe) sturing gaat via D-RTC + Betere aansluiting met D-Water Quality  Aandachtspunt: Wens voor 0D modellering van open water (bakjes schematisatie) blijft bestaan. Waar gaan we dit een plek geven?

13 13 Koppeling met open water Koppeling met open water D-Flow1D op drie manieren, via:  Lateral source  Boundary condition  Difusse lateral source Lateral sourceBoundary conditionDiffuse lateral source

14 14 Import ruimtelijke data (1)  Snelle en eenvoudige opbouw modelschematisatie a.d.h.v GIS data

15 15 Import ruimtelijke data (2)  Eenvoudige import van (ruimtelijke) meteorologische data

16 16 Mogelijk ontwikkeltraject D-RR 2011 2012 2013 2014 tijd ontwikkeling

17 17 Conclusies Kenmerken eerste versie van D-Rainfall Runoff: •Duflow RAM integratie eisen •Basis functionaliteiten huidige SOBEK-RR •Enkele structurele verbeteringen t.o.v. huidige gebruik SOBEK/Duflow zoals: >eenvoudige verwerking GIS data voor modelopbouw >snelle import van ruimtelijke meteo data KNMI >verbeterde koppelingen met andere modules

18 18 Vragen ?


Download ppt "D-Rainfall Runoff de nieuwe neerslagafvoermodule in SOBEK 3.0 Govert VerhoevenDonderdag 17 november Next Generation Hydro Software."

Verwante presentaties


Ads door Google