De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GrondGebruiks modellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GrondGebruiks modellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname."— Transcript van de presentatie:

1 GrondGebruiks modellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname

2 Wat is GrondGebruiks modellering?  GrondGebruik kan getypeerd worden naar verschillende functies: Landbouw Natuur/Bos Infrastructuur Wonen GrondGebruiksmodellen proberen inzicht te geven in veranderingen van de functies van grond.

3  GrondGebruiksmodellen zijn geen substituut voor demografische of sociaal-economische prognoses.  GrondGebruiksmodellen vertalen deze prognoses naar een ruimtelijk beeld.  GrondGebruiksmodellen beantwoorden de waar vraag. Wat is GrondGebruiks modellering?

4 Waarom GrondGebruiksmodellen?  GrondGebruiksmodellen geven inzicht of ontwikkelingen plaats vinden waar ze ook ‘gewenst’ zijn.  Resulterende kaartbeelden en indicatoren blijken relevante communicatiemiddelen in de discussie over de wenselijkheid van ontwikkelingen.  Omdat het modelleren vooraf kan gaan aan de planning, kan zij helpen deze bij te sturen.  De resultaten zijn goed bruikbaar voor Impact Assessment Studies.

5 Toepassingen van GrondGebruiksmodellen  Toepassingen hebben betrekking op een brede range van:  Het in kaart brengen van de effecten van concrete projecten als:  De aanleg van nieuw infrastructuur;  De ontwikkeling van nieuwe woonwijken;  Het in kaart brengen van generiek (ruimtelijk economisch) beleid, denk aan:  Korte termijn winstmaximalisatie versus duurzame ontwikkeling;  Internationale vrijhandel versus protectionisme;

6 GrondGebruiksmodellen en Scenario’s  GrondGebruiksmodellen zijn geen waarzeggers.  In de toekomst kijken gaat gepaard met vele onzekerheden.  Uitgaande van een set van aannames berekent een GrondGebruiksmodel het hiermee overeenstemmend ruimtelijk toekomstbeeld.  Zo’n set van samenhangende aannames noemen we een scenario.  Het werken met scenario’s is een bekende techniek om een inzicht te krijgen in de bandbreedte van uitkomsten.

7 Regionale Vraag Allocatie Toekomst Componenten van een GrondGebruiks Model Lokale Geschiktheid Huidig GrondGebruik FysiekBeleidNabijheid Evaluatie

8 Toepassing Land Use Scanner in Suriname  Land Use Scanner is een GrondGebruiks model. De Land Use Scanner wordt toegepast in (meerdere landen in) Europa, Honduras, BanglaDesh en Suriname.  Open Source Software, te downloaden via www.objectvision.nl.  Gebruikte data is verzameld op basis van Surinaamse bronnen en open data.

9 Toepassing Land Use Scanner in Suriname  Land Use Scanner werkt met gridcellen, Suriname is opgedeeld in 1990 * 2025 cellen van 250 bij 250 meter.  Dit resulteert in ruim 4.000.000 cellen.  Voor iedere grid cel wordt het toekomstig GrondGebruik berekend.

10 Toepassing Land Use Scanner in Suriname  Suriname is getypeerd naar 11 GrondGebruikstypen.  De typen overig, water en buitenland worden niet mee gemodelleerd, dit noemen we exogene klassen.  De overige klassen zijn veranderlijk, deze klassen noemen we endogeen.

11 Huidig GrondGebruik Zie ook pagina’s 59-68 uit de manual

12 Fysiek: BodemType

13 Beleid: Protected Areas

14 Nabijheid Kleinschalige Landbouw

15 Afstandsrelaties: nabijheid weg

16 Allocatie Toekomstig GrondGebruik  In deze toepassing wordt een discreet model gebruikt, die aan iedere cel 1 functie toekent.  Deze functie wordt bepaald door de geschiktheid van de cel voor iedere functie,  Rekening houdend met de randtotalen, de claims waaraan voldaan moet worden.

17 Evaluatiematen  Evaluatiematen zijn indicatoren die inzicht geven in relevante aspecten van je toekomstbeeld.  Dit kan gaan om eenvoudige bij/af kaarten die aangeven welke functies op welke lokaties verschijnen en verdwijnen.  Maar ook om complexere indicatoren die iets zeggen over de risico’s op overstromingen, de ontwikkelingen van de biodiversiteit etc.

18 Toepassing Land Use Scanner in Suriname  Toepassing is gebruikt om de effecten van de nieuwe infrastructuur te modelleren.  Voor de training zal gewerkt wordt met een demo versie.  De uitdaging is om eind van deze training tot een gefundeerd toekomst beeld te komen.

19 Training Land Use Scanner in Suriname  In drie dagen word je wegwijs gemaakt in het leren werken met een GrondGebruiksmodel.  In groepjes van 2 gaan we aan de slag.  Vandaag leren we het model kennen, gebruik hiervoor pagina’s 35-46 uit de manual.  Morgen gaan we ons eigen scenario uitwerken.  Donderdag ronden we de werkzaamheden aan de scenario’s af en bediscussiëren we de resultaten.


Download ppt "GrondGebruiks modellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname."

Verwante presentaties


Ads door Google