De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdlijnen  Biodiversiteit Hoofdlijnen Natuurrapport 2007  Verstoringen/bedreigingen  Duurzaam gebruik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdlijnen  Biodiversiteit Hoofdlijnen Natuurrapport 2007  Verstoringen/bedreigingen  Duurzaam gebruik."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdlijnen

3  Biodiversiteit Hoofdlijnen Natuurrapport 2007  Verstoringen/bedreigingen  Duurzaam gebruik

4  Biodiversiteit Hoofdlijnen Natuurrapport 2007

5 Toestand plant- en diersoorten

6  28 % op de Rode Lijst  6 % verdwenen tijdens de voorbije 100 jaar

7 Algemene broedvogels Aantalstrend sinds 1990

8 Vaatplanten Gemiddelde trendindex - voorbije 50 jaar

9 Balans  Toename  Generalisten  Soorten die positief reageren op veranderingen in de leefomgeving (vermesting, veranderend klimaat)  Soorten die herstellen dankzij inspanningen  Afname  Specialisten  Soorten die negatief reageren op veranderingen in de leefomgeving (vermesting, versnippering)  Homogenisering van de natuur, verlies van biodiversiteit

10 Hoofdlijnen Natuurrapport 2007

11 Versnippering Natuurgebied in Vlaanderen  Versnippering van specifieke leefgebieden  Afname van ruimte voor natuur buiten natuurgebieden

12 Versnippering Vlaams Ecologisch Netwerk en natuurverwevingsgebieden  Eind 2006:70 % van VEN afgebakend 0,7 % van natuurverwevingsgebied afgebakend Natuurdecreet MINA-plan 2 Ruimtelijk Structuurplan MINA-plan 3 VEN Natuurverwevingsgebied

13 Ecologische kwaliteit rivieren inzake fosfor Vermesting  KRW: min. goede kwaliteit in alle meetplaatsen in 2015

14 Overschrijding kritische last stikstofdepositie Vermesting

15 Hoofdlijnen Natuurrapport 2007

16 Uitheemse soorten  2001–2005: jaarlijks 25 nieuwe uitheemse soorten  Beleid gefragmenteerd (bv. muskusrat, Amerikaanse vogelkers) Aantal uitheemse soorten Planten Dieren

17 Klimaatverandering Eerste waarneming libellen  IPCC: verhoogd risico op uitsterven voor 20–30 % van de soorten Geen vervroeging Vervroeging

18 Hoofdlijnen Natuurrapport 2007  Duurzaam gebruik  Evaluatie instrumenten •‘Effectief natuurbeheer’ •Bosbeheerplan

19 ‘Effectief natuurbeheer’  MINA-plan 3: 50.000 ha in 2007 (74 % gerealiseerd) Oppervlakte (ha) MINA-plan 3

20 Doelbereiking natuurstreefbeelden in 1.660 ha erkend natuurreservaat  Op 3 jaar: van 77 naar 88 % natuurstreefbeeld bereikt natuurstreefbeeld ‘Effectief natuurbeheer’

21 Bosbeheerplan Evolutie van de oppervlakte (ha)

22 Intenties inzake natuur in beperkte bosbeheerplannen Bosbeheerplan Voor 1998 1998-2003 na 2003

23 Gesubsidieerde openstelling Bos Natuurreservaat Eff. natuurbeheer / bosbeheerplan

24  Verhoogde participatie  Gebrek aan doelen •Natuurrichtplannen •Instandhoudingsdoelen (Habitatrichtlijn) Evaluatie instrumenten opmaak opgestart Doel Natuurdecreet (goedgekeurde plannen)

25  Verhoogde participatie  Gebrek aan doelen  Monitoring van effecten ontoereikend  Gebrek aan inzicht in relatie tussen middelen, instrumenten en effecten Evaluatie instrumenten

26  Biodiversiteit  28 % van plant- en diersoorten bedreigd  Homogenisering Conclusies Natuurrapport 2007  Verstoringen/bedreigingen  Versnippering en vermesting nog niet onder controle  Impact klimaat en uitheemse soorten neemt snel toe  Duurzaam gebruik  Brongericht beleid ontoereikend  Effectgericht beleid moeilijker, intensiever en duurder  Optimalisatie instrumentenmix


Download ppt "Hoofdlijnen  Biodiversiteit Hoofdlijnen Natuurrapport 2007  Verstoringen/bedreigingen  Duurzaam gebruik."

Verwante presentaties


Ads door Google